INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:37-41

Barbara Majewska, Antoni Werner, Piotr Łakomy

Tolerance of intersterility group isolates of Heterobasidion annosum to low pH and aluminium on solid medium

Dendrobiology 2004, vol. 51: 37-41 Full text (pdf)  

Abstract: Tolerance of several strains of the P-, S-, and F- intersterility groups of Heterobasidion annosum to low pH and high concentration of aluminium ions was studied on malt extract agar. There were marked intraspecific, but not intergroup, variations in tolerance to both factors. Some strains were relatively tolerant or sensitive to low pH and aluminium, while the others were tolerant to low pH but sensitive to Al. There was no relationship between tolerance of the strains to low pH and their tolerance to aluminium stress.

 

Additional key words: in vitro, plant pathogenic fungi, root rot, variation in tolerance to aluminium and low pH

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN