INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

51:53-57

Urszula Nawrocka-Grześkowiak

Effect of stock and grafting method on successful graft union in rhododendrons

Dendrobiology 2004, vol. 51: 53-57 Full text (pdf)  

Abstract: Grafting plays an important role in rhododendron propagation. Successful graft union depends on selection of a suitable stock, grafting season, and method. In this study, three methods (whip, cleft, and side grafting) were compared in two seasons. The stocks were mainly cuttings of R. catawbiense-Hybridum, R. ‘Cunningham's White', but also R. pachytrichum and R. brachycarpum. Scions were taken from several cultivars deriving from R. catawbiense. To shorten the production period, scions were grafted on unrooted stocks, and the results are encouraging. The best stock was R. ‘Cunningham's White', especially when side grafting was applied in spring.

Additional key words: propagation, whip graft, cleft graft, side graft

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN