INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

52:29-32

Grzegorz Iszkuło, Anna Katarzyna Jasińska

Variation in sex expression in Polish and Ukrainian populations of Taxus baccata L.

Dendrobiology 2004, vol. 52: 29-32 Full text (pdf)

 

Abstract: The aim of the present study was to analyse the occurrence of monoecious individuals in selected populations of Taxus baccata in Poland and Ukraine. The investigation showed the monoecy in Taxus baccata to be extremely rare phenomenon. Only four cosexual individuals were found in three by seven populations examines and the frequency of monoecy was 0.13% on average among 2986 trees verified. Isolated seeds were found on individuals with large number of male flowers. Only one tree was found with numerous macro- and microstrobiles.

Additional key words: monoecy, dioecy, sex evolution, gymnosperms

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN