INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

55:65-73

Dorota Wrońska-Pilarek, Jarosław Lira

Pollen morphology of Polish species of the genus Rosa – I. Rosa pendulina

Dendrobiology 2006, vol. 55: 65-73 Full text (pdf)

 

Abstract: The morphology and variability of pollen of Rosa pendulina L. were studied. The material came from 10 native localities of this species. 300 pollen grains were examined. It was established that the diagnostic features of pollen grains of R. pendulina L. were: an elongated, narrow operculum, a poorly developed exine sculpture, long ectocolpi (a low value of the apocolpium index), and the predominance of grains elongated in shape. The results obtained usually correspond to data supplied by other palynologists. A statistical analysis of 10 quantitative grain characteristics showed their variability to be rather low. The highest variability was found to occur in two traits connected with d (the distance between the apices of two ectocolpi). Statistical studies revealed dependences among the grains from the 10 analysed localities

Additional key words:

alpine rose, LM, SEM, variability, multivariate analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN