INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

57:15-26

Andrzej Jaworski, Zbigniew Kołodziej, Mariusz Łapka

Mortality, recruitment, and increment of trees in the Fagus-Abies-Picea stands of a primeval character in the lower mountain zone

Dendrobiology 2007, vol. 57: 15-26 Full text (pdf)


Abstract: From among three stands, situated in the lower mountain zone, and representing the association Dentario-glandulosae Fagetum, the Łopuszna I stand, being in the growing up stage and phase of selection forest, reached the highest increment (8.5 m3/ha/year, i.e. 1.3% of actual stand volume/ha measured at the end of the control period). Stands, Łopuszna II, being in the stage of an intensive break-up, and Łopuszna III, being in the stage of an initial break-up, reached smaller increments (5.4 and 6.3 m3/ha/year respectively, i.e. each 0.9% of actual stand volume/ha). The greatest tree mortality occurred in stands Łopuszna II and III (14.1 and 10.5 m3/ha/year respectively), and the smallest in the stand Łopuszna I (4.8 m3/ha/year). The knowledge about the value of mortality, recruitment, and increment, expressed in the number of trees and in volume units, may greatly help in planning the amount of cut which would secure sustainability of the forest ecosystem in the layer of trees in the economic as well as in the protection forests, under similar stand and site conditions, managed by the selection cutting permitting to realize the conception of a close-to-nature silviculture.

Additional key words: Abies alba, Fagus sylvatica, development stages and phases, close-to-nature silviculture

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN