INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

60:03-09

Marcin Churski, Władysław Danielewicz

Salix myrtilloides in north central Poland. Distribution, threats and conservation

Dendrobiology 2008, vol. 60: 3-9

Full text (pdf)

 

Abstract: Present status of a postglacial relict – Salix myrtilloides L. was investigated in north central Poland at 27 localities. Consequently 3 sites were confirmed, 4 were not confirmed, and the remaining 20 were considered to be extinct. In comparison to the historical distribution, ca. 74% of the sites existing 50 years ago do not exist today in the studied region. The confirmed populations were found near Oporówek (ca. 1600 stems), Rakowiec (ca. 100) and Bobrowo (15). At three sites confirmed in this study, the existence of vigorous hybrids between S. myrtilloides and S. aurita L. (S. ×onusta Besser) were observed. The most important threats to Salix myrtilloides L. populations in the studied region were assessed to be hybridization with other commonly occurring willow species, site isolation and habitat destruction. Natural habitat protection with adequate buffer zone and gene pool protection in a form of plantations was suggested as a conservation strategy. As an alternative strategy active protection ‘insitu’ was proposed based on cutting competitive common species of willows.

 

Additional key words: glacial relict, willow, decline, habitat loss, extinction threshold 

 
 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN