INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

60:19-29

Teresa Hazubska-Przybył, Krystyna Bojarczuk, Marzenna Guzicka
Structure of embryogenic tissues and accumulation of storage materials in somatic embryos of Picea abies and P. omorika

Dendrobiology 2008, vol. 60: 19-28 

Full text (pdf)

 

Abstract: Microscopic analysis of embryogenic tissues of Picea abies and P. omorika showed that the tissues differed in proportions of various types of proembryogenic masses, and in presence/absence of early somatic embryos, which suggests that they differed in embryogenic potential. On the basis of this study, embryogenic competence of tissues can be assessed at early stages of somatic embryogenesis, and thus the most efficient lines can be selected (one Picea abies and two P. omorika). In the course of development of somatic embryos embryogenic tissue was placed on a medium with abscisic acid (ABA), which affects an increase in osmotic pressure at the stage of maturation of somatic embryos and finally on the regeneration of cotyledonary embryos. In this stage of embryos development, storage materials were accumulated, which are used in specific metabolic processes during embryo development.

 

Additional key words: spruce, proembryogenic masses, development, starch grains, lipid bodies
 
 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN