INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

60:57-62

Mustafa Yilmaz, Hüseyin Dirik

Maturation of Oriental beechnuts (Fagus orientalis)

Dendrobiology 2008, vol. 60: 57-62

Full text (pdf)

 

Abstract: In this study, both the morphological maturation and germination ability of the Oriental beechnut were investigated two months prior to seed dispersal to find out the appropriate period of ripened beechnut collection. Beechnuts were collected in the seed stand, Dokurcun-Adapazari, on August 21, September 9, and September 25 on trees, and on October 16, 2003, from the ground after the major seed fall. Germination percentages were 18.0%, 80.5%, 92.0%, and 94.7% on August 21, September 9, September 25, and October 16, respectively. Similarly, both beechnut weight and the embryo:beechnut weight ratio significantly increased with time and reached an approximate maximum level at September 25, 2–3 weeks prior to seed dispersal. This outcome indicates that ripened beechnuts can be collected from the trees, 15–20 days prior to major seed dispersal. The study also indicates that ripened Oriental beechnuts have physiological dormancy and need about 8–10 weeks chilling at 3°C for germination.

 

Additional key words: seed, beech, trees

 
 
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN