INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

65: 29-36

Matjaž Čater

Osmotic adaptation of Quercus robur L. under water stress in stands with different tree density – relation with groundwater table 

Dendrobiology 2011, vol. 65: 29-36

Full text (pdf)

 

Abstract: Solute accumulation in plant leaves during drought through accumulation of organic compounds is known to compensate turgor loss and promote higher stomatal conductance at lower water potentials. Recent studies have involved experiments on saplings and younger stands, while evidence of osmotic adjustment in adult pedunculate oak under natural stand conditions on different sites is scarce. Pressure volume curves technique was used to define differences in osmotic potential – water stress adaptation – of 120 year old pedunculate oak trees in two managed forest complexes and in virgin forest remnant. Tree response between the managed stand after thinning and the stand without any silvicultural measures within same forest complex was also compared during summer months in two consecutive (dry and favourable) years with groundwater table. Significant differences were observed in adaptation between forest complexes and during dry (2003) and favourable (2004) years. Osmotic component of thinned forest was the highest, showing most negative values of stress adjustment. Measured values on all plots responded well to drop in groundwater table, especially in pronounced drought conditions. Such response may be in relation with lower stand density and increased individual space for growth in thinned stand. Adult oaks did not loose their ability to water stress adaptation, in spite of their age and progressively decreasing health conditions.

Additional key words: osmotic water potential, groundwater table, PV curves, pedunculate oak, stress adaptation, floodplain forests

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN