INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

69: 31-39

Anissa Boubaya, Hédia Hannachi, Nidhal Marzougui, Tebra Triki, Ferdaws Guasmi, Ali Ferchichi

Genetic diversity assessment of Lawsonia inermis germplasm in Tunisian coastal oases by ISSR and RAPD markers

Dendrobiology 2013, vol. 69: 31-39

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.069.004

Full text (pdf)

 

Abstract: Genetic relationships were estimated among 25 germplasm belonging to Lawsonia inermis L. using RAPD and ISSR markers. These markers were implemented in analyses of principal coordinates (PCO), unweighted pair group mean average (UPGMA). Results showed that the L. inermis L. germplasm divided on three groups based on RAPD data. However, using the ISSR data, all studied germplasm were grouped in one group which is divided on three sub-groups, exception four germplasm. The overall mean genetic similarity based on ISSR data ranged from 0.1 to 0.83 and from 0.07 to 0.83 based on RAPD data. The PCO applied on 25 germplasm using ISSR markers showed three groups constituting the three sub-groups obtained in dendrogram based on UPGMA method. Based on RAPD data, the PCO and dendrogram defined three groups; only one group seemed to be the same in the two applied analyses. The groups obtained based on ISSR and RAPD were independently from their geographical origin. Therefore the ISSR and RAPD molecular markers show two genetic grouping of L. inermis L. germplasm which would be as the first step to understand and to conserve these resources characterizing by genetic erosion in these localities.

Additional key words: molecular markers, genetic diversity, oases ecosystem

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN