INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 35-44

František Krejcí, Stanislav Vacek, Lukáš Bílek, Miroslav Mikeska, Pavla Hejcmanová, Zdenek Vacek
The effects of climatic conditions and forest site types on disintegration rates in Picea abies occurring at the Modrava Peat Bogs in the Šumava National Park
Dendrobiology 2013, vol. 70: 35-44

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.004 

Full text (pdf)  

 

Abstract: A survey of mountain spruce stand development in the Šumava National Park on Modrava peat bogs on an area of 1,370 ha resulting from spruce bark beetle outbreaks was performed by means of visual evaluation of aerial photographs from the period 1991–2000. In addition, our study addressed the influence of climatic effects (period1984–2000) and the effect of forest site (climax, waterlogged and peaty spruce stands) on the dynamics of disintegration of forest stands. We showed that new infestations were predominantly found at short distances from their source, the average value was estimated to be 40–60 m, whereas the longest distance for annual progress in west to east direction was estimated to be 120 m. Differences in the dynamics of disintegration between waterlogged stands and drier stands were confirmed. There was a positive relationship between the average temperature in the 2nd quarter of monitoring years which was registered as the period of the onset of bark beetle development and the proportion of degraded area in Norway spruce stands. Moreover, pronounced winter desiccation in January 1993 was a triggering mechanism with crucial importance for the outbreak of bark beetle in the studied area.

Additional key words: Šumava, Norway spruce, aerial survey photos, bark beetle outbreak, winter desiccation

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN