INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

70: 27-34

Samuli Helama, Kari Mielikäinen, Mauri Timonen, Hannu Herva, Heikki Tuomenvirta, Ari Venäläinen

Regional climatic signals in Scots pine growth with insights into snow and soil associations
Dendrobiology 2013, vol. 70: 27-34

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.070.003

Full text (pdf)

 

Abstract:We performed climatic assessments of Scots pine growth variations in Finland over recent decades by their tree-ring series and comparing growth variations to those observed in meteorological records. Tree-ring indices showed non-significant growth trends over roughly the past four decades (1972–2007). The observed growth variability was explained by connexions to the mid-summer (July) climate (temperature and, likely, cloudiness) in the north and to the spring (April) soil temperatures in the south. Tree growth was negatively associated with snow depth at the beginning of dormancy (in November, previous to the corresponding growth year) in the south and during the growing season start (May) in the north. Thus, these analyses emphasized the relevance of snow and soil data, which have usually been overlooked in studies of associations between climate and tree-ring changes.

Additional key words: Pinus sylvestris, radial growth, climate variability, soil temperature, snow depth

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN