INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

71: 159-165

Piotr Kosiński, Aneta Czarna, Tomasz Maliński
Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora

Dendrobiology 2014, vol. 71: 159-165

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.016

Full text (pdf)

Abstract: Rubus occidentalis L., native to eastern North America, is recorded for the first time as naturalized in Poland. Its spontaneous occurrence in Europe has hitherto been mentioned only from several stands in the Czech Republic and from single localities in Slovakia and Russia. The increasing popularity of black raspberry cultivation and its ability to survive under different environmental conditions suggest that the number of instances of its appearances in semi-natural habitats will grow over time. At the moment, R. occidentalis can be considered as a locally established, non-invasive neophyte.


Additional key words: black raspberry, introduced species, chorology, geographical distribution

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN