INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

74: 149-155

Elias Pipinis, Olga Mavrokordopoulou, Elias Milios, Apostolina Diamanta, Ioanna Kotili, Pavlos Smiris
Effects of dormancy-breaking treatments on seed germination of Koelreuteria paniculata and Mahonia aquifolium

Dendrobiology 2015, vol. 74: 149-155

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.015

Full text (pdf)

Abstract: 

The present paper examines the germination requirements of the seeds of two woody species (Koelreuteria paniculata and Mahonia aquifolium). Koelreuteria paniculata seeds were subjected to a combination of acid scarification, gibberellic acid (GA3) and cold stratification treatments. Un-scarified seeds, which were only cold stratified (up to 3 months) as well as the seeds which were only acid-scarified (up to 60 minutes) exhibited low germination percentages. The combination of sulphuric acid scarification and cold stratification treatments significantly improved germination. In acid-scarified seeds, GA3 application improved germination, but did not fully replace the cold stratification period required to break seed dormancy. Mahonia aquifolium seeds were subjected to a combination of GA3 and cold stratification treatments. Notably, prolonged cold stratification is essential for the germination of M. aquifolium seeds since seeds stratified for 1 or even 2 months did not germinate. In almost all cases, the percentage of M. aquifolium seeds germinated was higher with GA3 treatment applied prior to cold stratification than with cold stratification only.

 

Additional key words: Cold stratification, Gibberellic acid, Sulphuric acid, Scarification

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN