INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

76: 25-34

Quan Qiu, Qian He, Junhui Wang, Yan Su, Jianwei Ma, Junwen Wu, Jiyue Li
Interactions between soil water and fertilizer on leaf photosynthesis and δ13C of Catalpa bungei seedlings

Dendrobiology 2016, vol. 76: 25-34

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.003

Full text (pdf)

Abstract: 

Our objective was to identify combinations of irrigation and fertiliser application that promoted the photosynthetic productivity and water use efficiency (WUE) of Catalpa bungei. Using response surface methodology based on a rotatable central composite design, we conducted a pot experiment with C. bungei clone 004-1 seedlings. The experiment quantified the effects of interactions between soil water content (W), nitrogen application rate (N), and phosphorus application rate (P) on leaf net photosynthetic rates (Pn), SPAD values (SPAD-502 meter readings of leaf chlorophyll), and carbon isotope composition (δ13C). N had significantly positive effects on the all three leaf parameters, while W had significantly negative effects on leaf δ13C signatures but positive effects on leaf Pn and SPAD values. The magnitude of the N effect exceeded that of the W effect. P had no significant effects on any of the three leaf parameters. The W × N interaction had significant positive effects on Pn and SPAD, but significant negative effects on leaf δ13C. Thus, irrigation and nitrogen application had different effects on seedling growth and WUE, and the two effects were interactive. Catalpa bungei growth was promoted by appropriately increasing nitrogen application and irrigation, but WUE was improved by increasing N and decreasing irrigation. Therefore, strategies for the irrigation and fertilisation of C. bungei plantations should be designed to appropriately balance plant growth and WUE.

Keywords: soil water and fertilizer, net photosynthetic rate, SPAD, δ13C, Catalpa bungei

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN