INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

77: 139-146

Tamara Chadzinikolau, Monika Kozłowska, Mirosław Mleczek

Induction of phytochelatins and flavonoids in cadmium polluted Berberis thunbergii

Dendrobiology 2017, vol. 77: 139-146

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.077.011

Full text (pdf)

Abstract: 

Cadmium tolerance has been widely studied in various plant species. The study was undertak­en to assess the response of Berberis thunbergii, commonly growing under urban conditions, to increasing concentrations of cadmium (1, 4 and 16 mg of Cd kg–1 soil). Experiments were conducted from June to August in a greenhouse. Accumulation of cadmium ions in barberry leaves was observed, at a simultaneous occurrence of mechanisms reducing its harmful effects by an increased synthesis of phytochelatins (PCs). Generation of PCs – putative heavy metal chelators was related to the phytochelatin synthase activity (PCS) and the level of metal accumulation. Increased contents of anthocyanins and flavonols in cadmium polluted barberry, considering that it is a coloured-leaf plant seems important in aspect of their multifunctional role in plant-environment interactions. Besides the capacity to chelate heavy metals, flavonoids are antioxidants and efficiently scavenge free radicals. Moreover, the content of chloroplast pigments was determined, but the changes were non-significant.


Keywords: heavy metals, barberry, phytochelatin synthase, phytochelatins, flavonoids, chloroplast pig­ments

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN