INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

77: 65-75

Vicente Rozas, José Miguel Olano

Dendroclimatic responses of four European broadleaved tree species near their south-western range edges

Dendrobiology 2017, vol. 77: 65-75

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.077.006

Full text (pdf)

Abstract: 

Iberian temperate forests are distributed along the boundary between the Atlantic and the Med­iterranean biogeographical regions, and represent the south-western range edges of diverse European broadleaved deciduous tree species. Trees growing at the boundary between Atlantic and Mediterranean biomes suffer from different stresses, including increasing moisture deficit which has been identified as one of the main limitations for growth. In this work, dendrochronological techniques were employed to char­acterize the radial growth of Acer campestre L., Fagus sylvatica L., Fraxinus excelsior L., and Quercus robur L. in a mixed forest in northern Spain, and examine its relationships with local climate near their south-western range edges. Acer and Fagus tree-ring chronologies showed the highest common signal and the strongest responses to climate. Positive effects of precipitation, especially in the previous December and current summer, were relevant for growth of all species. Only Acer growth showed a detrimental effect of maximum diurnal temperatures in the previous autumn and current summer, while Fraxinus and Quercus growth was benefited by above-average winter temperatures. Cloud cover strongly improved the radial growth of all species, probably because cloudy conditions mitigate the detrimental effects of summer water depletion and low winter temperatures. The beneficial effects of precipitation and cloudiness on tree growth were temporally unstable and have become significant generally since the 1970s, suggesting that rising tempera­tures and decreasing rainfall shape radial growth-climate relationships of broadleaved deciduous trees near their southern range edges.


Keywords: Acer campestre, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Quercus robur, dendrochronology

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN