INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

78: 40-50

Piotr Kosiński, Adam Boratyński, Andreas Hilpold

Taxonomic differentiation of Salix retusa agg. (Salicaceae) based on leaf characteristics

Dendrobiology 2017, vol. 78: 40-50

http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.005

Full text (pdf) 

Supplementary material (pdf)

Abstract: 

The complex of Salix retusa includes S. retusa s.s., S serpyllifolia and S. kitaibeliana, small, prostrate willows occurring in the subalpine and alpine vegetation belts of the mountains of Central Europe: the Pyrenees, Alps, Apennines, Dynaric Alps, Carpathians and Rila. The systematic positions of these taxa are not fully resolved and are still disputed. The aim of the present study was to biometrically verify differences in leaf characteristics between these taxa.

Material was collected from 47 populations, each represented by 25–52 individuals (33 on average). The study was based on 14 leaf morphological characters measured from scans using Win Folia software. The principal component analysis (PCA), Ward’s agglomeration method, the K-means cluster analysis (K-MCA) and Kruskal-Wallis tests were applied to verify the relationships between taxa and their populations.

Differences between average leaf characteristics of S. retusa s.s., S. serpyllifolia and S. kitaibeliana were de­tected. The Pyrenean populations of S. retusa s.s. appeared more similar to S. serpyllifolia. Within the Alpine populations of S. serpyllifolia, several individuals resembling S. retusa s.s. were detected, and vice versa, with­in populations of S. retusa s.s., and there were also individuals similar to S. serpyllifolia. The controversial S. kitaibeliana was found to be typical of the Tatra Mountains.

The results support close taxonomic relations, but also the separate status of S. retusa, S. serpyllifolia and S. kitaibeliana. The differences between them are mainly of a quantitative nature.


Keywords: oreophytes, alpine plants, biometrics, morphology, systematics

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN