INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

86: 29-38

Deniz Güney, Seyyed Hossein Chavoshi, Ali Bayraktar*, Fahrettin Atar

 

The effects of temperature and exogenous auxin on cutting propagation of some junipers

 

Dendrobiology 2021, vol. 86: 29-38

https://doi.org/10.12657/denbio.086.004

Full text (pdf)

Abstract: 

From past to the present, cultural, medicinal, landscape and culinary use of junipers has contrib­uted to it being one of the most widely distributed woody plants in the world. Therefore, it is so important that finding appropriate production methods to obtain quality seedlings in line with the usage area. In the present study, it was tried to determine the best conditions and applications on propagation by cuttings of three juniper taxa including Juniperus communis L. ‘Hibernica’, Juniperus chinensis L. ‘Stricta’, and Juniperus chinensis L. ‘Stricta Variegata’. For this purpose, two different greenhouse treatments (Greenhouse-1 with the air temperature at 20±2°C, rooting table temperature at 25±2°C and humidity level at 70±2%; Green­house-2 with the air temperature at 20±2°C, rooting table temperature at 20±2°C and humidity level at 70±2%) and different auxin applications (Indole-3-Butyric Acid, Indole-3-Acetic Acid and α-Naphthalene Acetic Acid at concentrations of 3000 and 5000 ppm) were designed. The highest rooting percentages were generally achieved in Greenhouse-1. IAA 5000 ppm treatment for J. communis ‘Hibernica’ (93.33%) and J. chinensis ‘Stricta’ (66.67%, also in Greenhouse-2) and IBA 3000 ppm treatment for J. chinensis ‘Stricta Var­iegata’ (60.00%) showed the best rooting results. This study, in which the best production conditions are investigated in some juniper taxa, is a guiding feature for the producers to ensure the sustainable utilization of junipers.

Keywords:  Ornamental plant, cutting propagation, greenhouse conditions, quality seedling

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN