INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przetargi

Plan zamówień na 2020 rok

Nazwa Liczba planowanych post─Öpowa┼ä Sumaryczna warto┼Ť─ç netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   3 325203,25  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  ok 4 509869,92  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
IDENTYFIKACJA BIAŁEK 3 186178,86 Przetarg nieograniczony I - IV kwartał

 

Plan postępowań na 2019 rok

Nazwa Liczba planowanych post─Öpowa┼ä Sumaryczna warto┼Ť─ç netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   3 243902,44  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  ok 5 463434,96  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
DOSTAWA  Mebli birowych 2 215691,06 Przetarg nieograniczony II - IV kwarta┼é

 

Inne zamówienia PDF

Plan postępowań na 2018 rok

Nazwa Liczba planowanych post─Öpowa┼ä Sumaryczna warto┼Ť─ç netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   2 2491869,9187  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  2 178861,7886  Przetarg nieograniczony I - IV kwarta┼é
DOSTAWA  ANALIZATORA 1 220000,0000 Przetarg nieograniczony III - IV kwarta┼é
ZAKUP SPRZ─śTU DO DYGITALIZACJI ZASOBÓW BIBLIOTEKI I ZIELNIKA 2 523915.0000 Przetarg nieograniczony III - IV kwarta┼é
Dostawa i dystrybucja energii elekrtycznej w 20196 roku 1 220000,00 Przetarg nieograniczony IV kwartał

UWAGA! Ten serwis u┼╝ywa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przegl─ůdarki oznacza zgod─Ö na to. Czytaj wi─ÖcejÔÇŽ

Zrozumiałem

Celem wykonania ci─ů┼╝─ůcego na Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk obowi─ůzku informacyjnego, wynikaj─ůcego z tre┼Ťci Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), prosimy o zapoznanie si─Ö z poni┼╝szymi informacjami:

Administrator

Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzib─ů w Kórniku (62-035) przy ulicy Parkowej 5.

Cel i podstawa prawna przetwarzania

Przekazywane przez Pa┼ästwa dane osobowe s─ů konieczne i niezb─Ödne dla prawid┼éowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zda┼ä, do których zosta┼é powo┼éany. Podstaw─Ö przetwarzania danych (zale┼╝nie od sytuacji) stanowi art. 6 ust. 1 RODO.

Odbiorca danych

Przekazywane przez Pa┼ästwa dane osobowe pozostaj─ů w dyspozycji Administratora oraz s─ů przekazywane podmiotom zewn─Ötrznym z nim wspó┼épracuj─ůcych, w zakresie koniecznym i niezb─Ödnym dla prawid┼éowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zda┼ä, do których zosta┼é powo┼éany.

Czas przechowywania danych

Przekazane przez Pa┼ästwa dane osobowe s─ů przechowywane przez Administratora przez czas niezb─Ödny do prawid┼éowego funkcjonowania Instytutu i realizacji przez niego zda┼ä, do których zosta┼é powo┼éany - zale┼╝nie od podstawy prawnej przetwarzania. Czas przechowywania danych przez Administratora determinuj─ů m.in. przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa, czas trwania realizowanych projektów naukowych czy te┼╝ procesów rekrutacyjnych. Ka┼╝dorazowo osoba przekazuj─ůca Administratorowi swoje dane osobowe, informowana jest o dok┼éadnym czasie przechowywania jej danych.

Przys┼éuguj─ůce uprawnienia

W zwi─ůzku z udost─Öpnianiem swoich danych osobowych, przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu nast─Öpuj─ůce uprawnienia:

- Prawo do ┼╝─ůdania dost─Öpu do swoich danych

- Prawo do sprostowania dost─Öpu do swoich danych

- Prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia swoich danych

- Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych

- Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

- Prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora

- Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych lub w zwi─ůzku z ich przechowywaniem i przetwarzaniem przez Administratora bez odpowiedniej podstawy prawnej

Kontakt z Administratorem

Je┼Ťli chcieliby Pa┼ästwo skorzysta─ç z przys┼éuguj─ůcych uprawnie┼ä dotycz─ůcych danych osobowych, lub po prostu maj─ů Pa┼ästwo pytania zwi─ůzane z nasz─ů Polityk─ů Prywatno┼Ťci, prosimy o kontakt pod adresem: iod.idpan@man.poznan.pl

Nasze dane korespondencyjne to:

Instytut Dendrologii

Polskiej Akademii Nauk

ul. Parkowa

62-035 Kórnik

 

Polityka COOKIES

 1. Serwis Instytutu Dendrologii nie zbiera w sposób automatyczny ┼╝adnych informacji z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu Instytut Dendrologii PAN z siedzib─ů pod adresem: 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5.
 4. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu:
  1. dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci.;
  3. utrzymania sesji U┼╝ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi─Öki której U┼╝ytkownik nie musi na ka┼╝dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa─ç loginu i has┼éa.
  4. korzystania z us┼éug dost─Öpnych w ramach Serwisu, np. pliki cookies wykorzystywane do us┼éug wymagaj─ůcych uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 5. W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne"  (session cookies) oraz "sta┼ée" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). "Sta┼ée" pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
 6. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dym czasie wybra─ç sposób obs┼éugi plików cookies w strefie internetowej poprzez zast─ůpienie automatycznej obs┼éugi plików cookies na obs┼éug─Ö indywidualn─ů (ustawienia u┼╝ytkownika). Szczegó┼éowych informacji w tym zakresie udzielaj─ů dostarczyciele programów do obs┼éugi strefy internetowej (przegl─ůdarek), zazwyczaj w zak┼éadce "opcje internetowe" lub podobnej. Wy┼é─ůczenie przez U┼╝ytkownika w swojej przegl─ůdarce opcji akceptowania plików cookies (zablokowanie, monitowanie) mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia korzystanie z niektórych us┼éug.
 7. Operator Serwisu informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.
 8. ID PAN nie ponosi ┼╝adnej odpowiedzialno┼Ťci za stosowanie lub obs┼éug─Ö plików cookies na innych stronach internetowych dost─Öpnych dla U┼╝ytkownika dzi─Öki linkom umieszczonym na stronach ID PAN.
 9. Dane U┼╝ytkownika nie zostan─ů ujawnione ┼╝adnym innym osobom, o ile nie b─Ödzie to wymagane obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa lub o ile nie zostanie zawarta stosowna umowa gwarantuj─ůca ochron─Ö praw U┼╝ytkownika. Ponadto, dane na temat U┼╝ytkowników naszej witryny oraz ich preferencji mog─ů by─ç ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostaj─ů anonimowe.
 10. Wi─Öcej informacji na temat plików cookies dost─Öpnych jest pod adresemhttp://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji "Pomoc" w menu przegl─ůdarki internetowej.