INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przetargi

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (II)

Ogłoszenie

SIWZ

XML

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Modyfikacja treści SIWZ

Zmiana ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w części 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania w części

 

UWAGA: W związku z wprowadzonymi zmianami w SIWZ (zmiana m.in. formularza oferty) oraz Ogłoszeniu, Zamawiający informuje o wydłużeniu terminu składaniu ofert do 19.10.2020 r. (kolor czerwony)

Plan zamówień na 2020 rok

Nazwa Liczba planowanych postępowań Sumaryczna wartość netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   3 325203,25  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  ok 4 509869,92  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
IDENTYFIKACJA BIAŁEK 3 186178,86 Przetarg nieograniczony I - IV kwartał

 

Plan postępowań na 2019 rok

Nazwa Liczba planowanych postępowań Sumaryczna wartość netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   3 243902,44  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  ok 5 463434,96  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
DOSTAWA  Mebli birowych 2 215691,06 Przetarg nieograniczony II - IV kwartał

 

Inne zamówienia PDF

Plan postępowań na 2018 rok

Nazwa Liczba planowanych postępowań Sumaryczna wartość netto Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Prognozowany termin realizacji
ROBOTY BUDOWLANE   2 2491869,9187  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
SEKWENCJONOWANIE I ANALIZY MOLEKULARNE  2 178861,7886  Przetarg nieograniczony I - IV kwartał
DOSTAWA  ANALIZATORA 1 220000,0000 Przetarg nieograniczony III - IV kwartał
ZAKUP SPRZĘTU DO DYGITALIZACJI ZASOBÓW BIBLIOTEKI I ZIELNIKA 2 523915.0000 Przetarg nieograniczony III - IV kwartał
Dostawa i dystrybucja energii elekrtycznej w 20196 roku 1 220000,00 Przetarg nieograniczony IV kwartał

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę