Akty prawne

 

 

Podstawa działania Rady Naukowej

 

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z późn. zmianami (plik)
  2. Statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 7 grudnia 2017 r.) (plik)
  3. Statutu Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (link)
  4. Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (plik)
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna