INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Dendrologii PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej idpan.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://www.idpan.poznan.pl/

 

Zawartość Deklaracji Dostępności

Dane adresowe:

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 

ul. Parkowa 5

62-035 Kórnik

Telefon: +48-618170033

Faks: +48-618170166

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 785-00-02-578

REGON: 000326150

Data publikacji strony internetowej: 2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08-09-2020.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-12. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, ze strona BIP Instytutu Dendrologii PAN spełnia wymagania w 94,58%.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ponadto jest możliwość zmiany wielkości czcionki, jak i kontrastu strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesław Płócieniak, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. http://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ulicy Parkowej 5, 62-035 Kórnik.

 

Do budynków Instytutu prowadzi utwardzona droga. Przy bramie wjazdowej umieszczony jest domofon, dzięki któremu połączyć się można z portiernią Instytutu, czynną 24 godziny na dobę przez cały rok. Przed głównym budynkiem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Przy samym wejściu do budynku głównego (budynek „A”) oraz przy budynku „B”, gdzie znajduje się Biblioteka Instytutu nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nie ma także dźwigu osobowego. Główne wejścia do budynków „A” i "B" posiadają otwierane na zewnątrz, dwuskrzydłowe drzwi o szerokości 1,20 m.

W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego jak również wejścia do budynku z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button