INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Digitalizacja zasobów Biblioteki i Zielnika

OZwRCIN logo
Miło nam zakomunikować, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk rozpoczyna realizację Projektu „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych  - OZwRCIN”, który jest  kontynuacją projektu RCIN. Projekt uzyskał dofinansowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Unii Europejskiej w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum 16 instytutów naukowych (w tym Instytut Dendrologii PAN), którego partnerem wiodącym jest Instytut Matematyczny PAN w Warszawie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i stopnia wykorzystania zasobów naukowych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk poprzez ich digitalizację oraz zdeponowanie w repozytorium w otwartym dostępie.

W trakcie realizacji projektu została zmodernizowana Platforma RCIN, na której są upubliczniane w otwartym dostępie (open access) zasoby naukowe, biblioteczne, zielnikowe oraz dane badawcze. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do digitalizacji oraz przeprowadzono prace dostosowujące istniejącą infrastrukturę do potrzeb realizacji projektu.

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 34 684 818,25 zł, w tym dla Instytutu Dendrologii PAN 2 624 031,50 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 220 717,86 zł


Repozytorium RCIN: https://rcin.org.pl/id/dlibra

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button