INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Akty prawne

 

 

Podstawa działania Rady Naukowej

 

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 16 września 2020 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2020 poz. 1796) (plik)
  2. Statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dn. 7 grudnia 2017 r.) (plik)
  3. Statutu Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (link)
  4. Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (plik)
     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button