Nowe projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów NCN – Preludium 18 oraz Opus 18.

W najbliższym czasie w naszym Instytucie rozpocznie się realizacja niżej wymienionych projektów: 

  1. mgr Katarzyna Rawlik (Pracownia Ekologii)

Jak rośliny runa leśnego spełniają światowe wzorce? Badania związku pomiędzy dekompozycją a cechami funkcjonalnymi roślin. 2019/35/N/NZ8/01576. Preludium 18, 209.728 zł;

  1. dr inż. Marcin K. Dyderski (Pracownia Ekologii)

Wpływ inwazyjnych gatunków drzew na usługi ekosystemowe: różnorodność biologiczną roślin, obieg węgla i azotu i regulację klimatu. 2019/35/B/NZ8/01381. Opus 18, 1.465.980 zł;

  1. dr inż. Marcin Pietras (Pracownia Badania Związków Symbiotycznych)

Struktura genetyczna populacji oraz wpływ potencjalnie inwazyjnych gatunków grzybów niepatogenicznych na rodzime ekosystemy. 2019/35/B/NZ8/01798. Opus 18, 2.021.040 zł;

  1. dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN (Pracownia Ekologii)

Jak pochodzenie Pinus sylvestris wpływa na podziemne procesy? 2019/35/B/NZ8/01361. Opus 18, 1.888.800 zł;

  1. dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN (Pracownia Ekologii)

Relacje między właściwościami biogeochemicznymi podłoża a spontaniczną sukcesją na obszarach pogórniczych: nowe ekosystemy w krajobrazie przekształconym przez człowieka. 2019/35/B/ST10/04141. Opus 18, 2.924.640 zł.

 

Łączna kwota uzyskana na badania w ramach konkursów Preludium 18 i Opus 18 wynosi 8.510.188 zł.

 

W ubiegłym roku pracownicy Instytutu rozpoczęli realizację lub uzyskali pozytywne decyzje o finansowaniu łącznie siedmiu projektów w ramach konkursów NCN na kwotę 7.318.680 zł, w tym trzy projekty OPUS (prof. Tomasz A. Pawłowski, prof. Ewelina Ratajczak, prof. Marcin Zadworny), jeden projekt PRELUDIUM (dr inż. Paweł Horodecki) oraz trzy projekty MINIATURA (dr Anna K. Jasińska, dr inż. Ewa Mąderek, dr inż. Emilia Pers-Kamczyc).

 

Gratuluję uzyskanego finansowania badań kierownikom projektów oraz zespołom stworzonym na potrzeby ich realizacji i życzę radości z prowadzenia zaplanowanych badań.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna