Archiwum strony

Staw Białej Damy

Staw Białej Damy

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

 

Dzięki uzyskanej dotacji przebudowane zostaną alejki wokół historycznego stawu Białej Damy – elementu architektury ogrodowej pochodzącego z XVIII-wiecznego ogrodu francuskiego Teofili Szołdrskiej-Potulickiej. Prace związane z modernizacją nawierzchni alejek poprawią funkcjonalność i walory estetyczne tego fragmentu Arboretum, jak również będą kontynuacją przeprowadzonej wcześniej przebudowy alejek.

 

Prace będą współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego oraz Instytutu Dendrologii PAN.

wspolfinansowane 01a.3110485264

Dziękuję Pani Kindze Nowak, kierownik Arboretum i Lasu Doświadczalnego, oraz Panu Radosławowi Rakowskiemu, kierownikowi Działu Administracyjnego, za wyróżniające się zaangażowanie w przygotowanie wniosku o dotację.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna