INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Pan Damian Michałowicz – HONOROWY DAWCA KRWI ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

Damian MIchałowicz

Pan Damian Michałowicz odebrał 30 września br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z rąk dyrektora RCKiK w imieniu Ministra Zdrowia odznaczenie „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Odznaka ta została ustanowiona 22 sierpnia 1997 roku, a nadawana jest od 2005 roku w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia w ruchu honorowego krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i przysługuje osobie, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Damian odznaczenie

Swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem – mówi Pan Damian Michałowicz – rozpocząłem w 2003 roku w szkole średniej i trwa ona do dzisiaj. Cztery lata temu zostałem dodatkowo zakwalifikowany do oddawania składników krwi (płytki krwi oraz osocze), które raz w miesiącu oddaję w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a jednorazowo jest to 650 ml. To już 17 lat regularnego honorowego oddawania krwi w RCKiK w Poznaniu oraz RCKiK w Bydgoszczy, a ilość oddanej przeze mnie krwi i składników wynosi ok. 49 litrów. Pobieranie krwinek płytkowych za pomocą separatora komórkowego trwa ok. 80 min. Urządzenie podłączane jest do układu krwionośnego za pomocą jednego wkłucia dożylnego. Aparat sam wyznacza pobór oraz zwrot krwi. W procesie pobierania krew transportowana jest do separatora, gdzie jest rozdzielana na składniki (płytki krwi, osocze). W procesie zwrotu pozostałe składniki krwi powracają tą samą drogą do dawcy, z dodatkiem soli fizjologicznych dla wzmocnienia organizmu. Organizm zdrowego człowieka w ciągu 4 dni normalizuje poziom pobranych składników krwi do poziomu sprzed pobrania. Płytki krwi mogą być wykorzystane do 5 dni, później obumierają, dodam, że krew „ma ważność” do 6 miesięcy, a osocze do 3 miesięcy przechowywania, dlatego są tak cenne. Oddane przeze mnie składniki krwi są praktycznie następnego dnia podawane pacjentom z Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Krwi nie da się wyprodukować, dlatego honorowi krwiodawcy przekazują potrzebującym bezcenny dar życia. Zachęcam gorąco wszystkich do oddawania krwi, a osoby niemogące oddać cząstki siebie do promowania honorowego krwiodawstwa. Łączy nas krew, która ratuje życie.

Damian pobranie krwi

Pan Damian Michałowicz na co dzień pracuje w Arboretum i Lesie Doświadczalnym naszego Instytutu. Panie Damianie – za ten dar i Pańską postawę trudno wyrazić podziękowanie odpowiednimi słowy, niech zatem wystarczy najprostsze „dziękujemy”.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN