INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Polska Akademia Nauk – liderem!

Elsevier Polska policzył publikacje naukowców opublikowane w latach 2017-2019 w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. Wśród polskich instytucji naukowych, Polska Akademia Nauk zajęła pierwsze miejsce. W bazie widnieje 21499 publikacji naukowców z Polskiej Akademii Nauk, czyli nieco więcej niż łączna liczba publikacji opublikowanych w analizowanym okresie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Pracownicy pięciu najlepszych jednostek naukowych w Polsce opublikowali ponad ¼ wszystkich publikacji indeksowanych w bazie Scopus pochodzących z polskich instytucji naukowych. Scopus indeksuje zawartość z 24600 aktywnych tytułów od 5000 wydawców.top5 Instytucji

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN