Przewody doktorskie w toku

 

 

Marta Kujawska - Zróżnicowanie grzybów różnych grup troficznych w kontynentalnym borze mieszanym. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.03.2019 r. Promotor: dr hab. Tomasz Leski.

 

Robin Wilgan - Interakcje pomiędzy obcymi gatunkami drzew liściastych a rodzimymi symbiontami mykoryzowymi. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.03.2019 r. Promotor: dr hab. Tomasz Leski, promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Pietras.

 

Mariola Dorota Rabska - Wpływ warunków środowiskowych na morfologiczne i fizjologiczne zróżnicowanie międzypłciowe Juniperus communis L. oraz Adriana tomentosa Gaudich. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.11.2018 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr inż. Emilia Pers-Kamczyc.

 

Łukasz Walas - Wzorce genetyczne naturalnych populacji kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.). Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.11.2018 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr Monika Dering.

 

Mikołaj K. Wawrzyniak - Konsekwencje warunków przechowywania nasion wybranych gatunków leśnych drzew i krzewów owocowych dla rozwoju siewek. Przewód doktorski został otwarty w dniu 01.03.2018 r. Promotor: dr hab. Paweł Chmielarz, prof. ID PAN.

 

Kinga Nowak - Płeć jako czynnik determinujący wzrost i chemizm roślin dwupiennych - cisa pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.06.2017 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr inż. Emilia Pers-Kamczyc.

 

Katarzyna Rawlik - Dynamika stanu biomasy runa i jej rozkładu w lesie grądowym Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd 1957. Przewód doktorski został otwarty w dniu 21.03.2017 r. Promotor: dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN.

 

Maciej Sękiewicz - Rozwój siewek jodły, buka i świerka oraz przebieg konkurencji między nimi w różnych warunkach wilgotnościowych, glebowych i świetlnych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.02.2012 r. Promotor: dr hab. Maciej Filipiak.

 

Natalia Koleśnik - Ontogenetyczne uwarunkowania retranslokacji azotu z liści roślin drzewiastych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.03.2013 r. Promotor: prof. dr hab. Jacek Oleksyn.

 

Marta Walentynowicz - Reakcja olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) na zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi Cu, Zn, Cd i Pb. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.03.2013 r. Promotor: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska.

     

Zmień kontrast

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna