INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przewody doktorskie w toku

 

 

Marta Kujawska - Zróżnicowanie grzybów różnych grup troficznych w kontynentalnym borze mieszanym. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.03.2019 r. Promotor: dr hab. Tomasz Leski.

 

Robin Wilgan - Interakcje pomiędzy obcymi gatunkami drzew liściastych a rodzimymi symbiontami mykoryzowymi. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.03.2019 r. Promotor: dr hab. Tomasz Leski, promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Pietras.

 

Mariola Dorota Rabska - Wpływ warunków środowiskowych na morfologiczne i fizjologiczne zróżnicowanie międzypłciowe Juniperus communis L. oraz Adriana tomentosa Gaudich. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.11.2018 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr inż. Emilia Pers-Kamczyc.

 

Łukasz Walas - Wzorce genetyczne naturalnych populacji kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum L.). Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.11.2018 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr Monika Dering.

 

Mikołaj K. Wawrzyniak - Konsekwencje warunków przechowywania nasion wybranych gatunków leśnych drzew i krzewów owocowych dla rozwoju siewek. Przewód doktorski został otwarty w dniu 01.03.2018 r. Promotor: dr hab. Paweł Chmielarz, prof. ID PAN.

 

Kinga Nowak - Płeć jako czynnik determinujący wzrost i chemizm roślin dwupiennych - cisa pospolitego (Taxus baccata L.) i jałowca pospolitego (Juniperus communis L.). Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.06.2017 r. Promotor: dr hab. Grzegorz Iszkuło, promotor pomocniczy dr inż. Emilia Pers-Kamczyc.

 

Katarzyna Rawlik - Dynamika stanu biomasy runa i jej rozkładu w lesie grądowym Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd 1957. Przewód doktorski został otwarty w dniu 21.03.2017 r. Promotor: dr hab. Andrzej M. Jagodziński, prof. ID PAN.

 

Maciej Sękiewicz - Rozwój siewek jodły, buka i świerka oraz przebieg konkurencji między nimi w różnych warunkach wilgotnościowych, glebowych i świetlnych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.02.2012 r. Promotor: dr hab. Maciej Filipiak.

 

Natalia Koleśnik - Ontogenetyczne uwarunkowania retranslokacji azotu z liści roślin drzewiastych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.03.2013 r. Promotor: prof. dr hab. Jacek Oleksyn.

 

Marta Walentynowicz - Reakcja olszy szarej (Alnus incana (L.) Moench) i olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) na zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi Cu, Zn, Cd i Pb. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.03.2013 r. Promotor: prof. dr hab. Gabriela Lorenc-Plucińska.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn