Seminaria 2016/2017

 

14.11.2016
prof. dr Alfred E. Szmidt, Department of Biology, Graduate School of Sciences, Kyushu University, Japonia
Introgressive hybridization in two Indo-West Pacific Rhizophora mangrove species, R. mucronata and R. stylosa

 

21.11.2016
prof. dr hab. Andrzej Lewandowski, dr hab. Paweł Chmielarz, dr Monika Litkowiec, mgr Szymon Kotlarski, mgr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Co mają wspólnego: „Беловежская пуща”, góry Tien-szan  i lasy Kirgistanu – wspomnienia z XVI konferencji „Lasy Eurazji”, 16-22.10.2016.

 

28.11.2016
dr hab. Krzysztof Kujawa, prof. nadzw. IŚRiL PAN, Zakład Biologii Środowiska, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN
Czy to dobrze, że będzie cieplej?

 

5.12.2016

dr inż. Urszula Zajączkowska, Wydział Leśny SGGW w Warszawie
O zaletach życia w grupie na przykładzie mszaków

 

20.02.2017
mgr Mikołaj Wawrzyniak
Uwarunkowania długoterminowego przechowywania nasion i produkcji siewek dzikich drzew owocowych

 

27.02.2017
mgr inż. Marcin Dyderski
Różnorodność biologiczna roślin na rekultywowanym zwałowisku pokopalnianym

 

24.04.2017
dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UMK
Mikrobiologicznie wspomagana fitoremediacja metali ciężkich

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna