INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Granice występowania organizmów

górna granica lasu

Górna granica lasu na zboczach Vall d’Incles w Pirenejach, w Andorze, którą tworzy Pinus uncinata (Fot. Adam Boratyński)

 

Najnowszy numer „Academii – magazynu Polskiej Akademii Nauk” (2/2021) poświęcony został granicom. Granicom w różnych ujęciach. Wśród licznych artykułów jest także tekst poświęcony granicom występowania organizmów, który został przygotowany przez prof. dr. hab. Adama Boratyńskiego z Zakładu Biogeografii i Systematyki. Zachęcam do lektury artykułu Pana Profesora, jak i innych tekstów zamieszczonych w „Academii”.

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN