INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Wiadomości z Ogrodów Kórnickich: Śladami lądolodu w Kórniku

wydma w lesie

Wydma w lesie pomiędzy Kórnikiem i Czołowem (Fot. Grzegorz Iszkuło)

 

Kilkanaście tysięcy lat temu nad Kórnikiem zalegała gruba warstwa lodu. Dzisiaj możemy podziwiać liczne efekty jego obecności: jeziora rynnowe, równiny sandrowe, kemy, ozy, wydmy, moreny, głazy narzutowe… Zachęcam do przeczytania artykułu dr. hab. Grzegorza Iszkuły z Zakładu Biogeografii i Systematyki, który o tych skarbach pisze na łamach najnowszego „Kórniczanina” (14/2021).

 

PDF artykułu

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN