INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Archiwum strony

Stypendysta Programu im. Stanisława Ulama w naszym Instytucie

Joao

 

Jednym z programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej jest Program im. Stanisława Ulama, którego celem jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Zgodnie z decyzją Dyrektora NAWA z 2 października 2019 r. laureatem Programu został dr. João Paulo Rodrigues Martins, który wnioskował o realizację w naszym Instytucie projektu pt. „In vitro cloning of 500-800-year-old oak trees (Quercus robur): physiological and biochemical changes during critical steps of their micropropagation”. Przyjazd dr. Martinsa do Kórnika, w związku z pandemią, znacznie się opóźnił.

 

Dr Martins uzyskał w 2012 r. tytuł magistra z zakresu rolnictwa tropikalnego na założonym w 1954 r. Uniwersytecie Federalnym Espírito Santo w São Mateus (Brazylia). Pracę doktorską, której część realizował na Katolickim Uniwersytecie w Belgii, obronił w 2015 r. W ramach pracy doktorskiej badał zmiany anatomiczne i fizjologiczne hodowanych in vitro gatunków z rodziny Bromeliaceae. W badaniach tych wykorzystywał metody chromatografii gazowej, spektrofotometryczne, mikroskopii elektronowej sprzężonej z systemem detekcji mikroanalizy rentgenowskiej, mikroskopii świetlnej oraz fluorescencji chlorofilu a.

 

Od 1 czerwca 2021 r. dr Martins realizuje w Zakładzie Biologii Rozwoju naszego Instytutu dwuletnie stypendium w ramach Programu im. S. Ulama. Głównym celem badań dr. Martinsa, prowadzonych pod kierunkiem prof. Pawła Chmielarza, jest rozpoznanie wpływu hodowli in vitro pomnikowych dębów (Quercus robur L.) na ich cechy anatomiczne i wydajność aparatu fotosyntetycznego.

 

Andrzej M. Jagodziński

Dyrektor Instytutu

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN