INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Doktoraty

 

Od roku 2001 Instytut Dendrologii, zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, nadaje stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Poniżej lista zakończonych przewodów doktorskich (przy kliknięciu na łącze można zapoznać się z charakterystyką pracy):

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2013

 

 2012

 

2011

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002

 

2001

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn