INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zwiedzanie indywidualne

 

Arboretum można zwiedzać indywidualnie. W kasie biletowej możliwe do nabycia są: przewodnik, broszury i foldery informacyjne. W Arboretum znajdują się tablice opisowe roślin, tablice dydaktyczne (na polanie edukacyjnej), jak również plansze opisujące historię ogrodu. Jest tu również plac zabaw oraz polany piknikowe. To wspaniałe miejsce na wypoczynek na łonie natury dla całej rodziny.

 

Nauczycielom i opiekunom, którzy chcieliby sami zorganizować lekcje czy zajęcia w naszym Arboretum, polecamy skorzystanie ze ścieżek edukacyjnych „Cisowe komnaty” oraz „Drzewa Świata”. Można samemu opracować karty pracy i scenariusze lekcji terenowych bazując na dostępnych w Arboretum materiałach lub przygotować zajęcia korzystając z interaktywnej wersji ścieżki „Drzewa Świata” (http://www.idpan.poznan.pl/sciezka-drzewa-swiata), zawierającej mapę i treść tablic, jakie znajdziemy również w terenie.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button