INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

"Wielka Przygoda w Wielkopolskich Ogrodach”

 

Drugą grą dostępną w kórnickim Arboretum jest gra „Wielka Przygoda w Wielkopolskich Ogrodach”. Gra jest wspólnym przedsięwzięciem siedmiu ogrodów botanicznych z terenu Wielkopolski.

 

Jej celem jest zachęcenie uczestnika do odwiedzenia wszystkich wielkopolskich ogrodów i do poszukania w nich odpowiedzi na zagadki znajdujące się na karcie gry. Odpowiedzi wpisane w pola na karcie gry pozwolą odkryć hasło. Ponadto w każdym z ogrodów ukryta została pieczątka, którą można przybić na pamiątkę w przeznaczonym na to miejscu na karcie gry. Karty gry można pobrać na miejscu w danym ogrodzie lub wydrukować ze strony internetowej: http://www.obuam.robia.pl/uploaded4/Dokumenty%20do%20pobrania/Gra_WOB_ulotka_A3.pdf

 

Gra skierowana jest przede wszystkim do rodzin, jest doskonałą formą wspólnego spędzania czasu i motywuje do aktywnego wypoczynku. Uczestnik sam decyduje o terminie i kolejności odwiedzania każdego z ogrodów.

Obie gry są bezpłatne, nie wymagają wcześniejszej rezerwacji.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button