INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

 

Ścieżka turystyczno-edukacyjna "DRZEWA ŚWIATA"

 

Arboretum Kórnickie szczyci się bogatą kolekcją roślin drzewiastych pochodzących z różnych części świata. W ramach ścieżki turystyczno-edukacyjnej "DRZEWA ŚWIATA" prezentujemy 25 wybranych gatunków drzew występujących w naturze w Ameryce Północnej, Azji i Europie. Obrazują one zróżnicowanie drzew pod względem pokroju koron, budowy liści, kwiatów i owoców. Przedstawiono również związki człowieka z drzewami, ich znaczenie w tradycji i kulturze oraz walory użytkowe i lecznicze.

Ścieżka "DRZEWA ŚWIATA" powstała w 2010 roku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, przy wsparciu Gminy Kórnik oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

Długość trasy: 3,5 km

 

1 - żółtnica pomarańczowa (Maclura pomifera) 2 - bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) 3 - sosna wejmutka (Pinus strobus) 4 - magnolia japońska (Magnolia kobus) 5 - miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) 6 - sosna żółta (Pinus ponderosa) 7 - lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) 8 - jodła jednobarwna (Abies concolor) 9 - cypryśnik błotny (Taxodium distichum) 10 - cis pospolity (Taxus baccata) 11 - skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) 12 - urodlin trójłatkowy (Asimina triloba) 13 - orzech czarny (Juglans nigra) 14 - buk pospolity (Fagus sylvatica) 15 - topola biała (Populus alba) 16 - metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides) 17 - dawidia chińska (Davidia involucrata) 18 - grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum) 19 - topola Wilsona (Populus wilsonii) 20 - kasztanowiec japoński (Aesculus turbinata) 21 - eukomia wiązowata (Eucommia ulmoides) 22 - tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) 23 - lipa drobnolistna (Tilia cordata) 24 - dąb czerwony (Quercus rubra) 25 - robinia biała (Robinia pseudoacacia)

 

 

Drzewa pochodzące z Azji:

 

bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) - 2

dawidia chińska (Davidia involucrata) - 17

eukomia wiązowata (Eucommia ulmoides) - 21

grujecznik japoński (Cercidiphyllum japonicum) - 18

kasztanowiec japoński (Aesculus turbinata) - 20

magnolia japońska (Magnolia kobus) - 4

metasekwoja chińska (Metasequoia glyptostroboides) - 16

miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) - 5

skrzydłorzech kaukaski (Pterocarya fraxinifolia) - 11

topola Wilsona (Populus wilsonii) - 19

 

 

Drzewa pochodzące z Europy:

 

buk pospolity (Fagus sylvatica) - 14

cis pospolity (Taxus baccata) - 10

lipa drobnolistna (Tilia cordata) - 23

lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) - 7

topola biała (Populus alba) - 15

 

 

Drzewa pochodzące z Ameryki Północnej:

 

cypryśnik błotny (Taxodium distichum) - 9

dąb czerwony (Quercus rubra) - 24

jodła jednobarwna (Abies concolor) - 8

orzech czarny (Juglans nigra) - 13

robinia biała (Robinia pseudoacacia) - 25

sosna wejmutka (Pinus strobus) - 3

sosna żółta (Pinus ponderosa) - 6

tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera) - 22

urodlin trójłatkowy (Asimina triloba) - 12

żółtnica pomarańczowa (Maclura pomifera) - 1

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button