INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Stoimy na straży – ochrona gatunkowa roślin

 

Termin: Wiosna, lato i jesień
Grupa docelowa: Szkoła podstawowa
Szkoły ponadpodstawowe
Czas trwania: 50 lub 90 minut
Metody:

(W zależności od grupy wiekowej)
Prelekcja
Konkursy, gry i zabawy
Pokaz na żywym materiale

Narzędzia: Karty pracy
Rośliny w parku
Ilustrowane karty/eksponaty
Tablice edukacyjne
Nagrody
Cel:

(W zależności od grupy wiekowej)
Poznanie wybranych form ochrony roślin:
- parki narodowe,
- rezerwaty przyrody,
- parki krajobrazowe,
- obszary chronionego krajobrazu,
- pomniki przyrody,
- ochrona gatunkowa roślin.
Pomniki przyrody w Arboretum i gminie Kórnik.
Gatunki chronione występujące w Arboretum.
Kształtowanie postaw proekologicznych (sortowanie śmieci, oszczędność energii i wody, produkty ekologiczne, recykling).

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button