INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Ścieżka "Drzewa Świata"

Nazwa polska: TOPOLA WILSONA alt
Nazwa angielska: WILSON’S POPLAR
Nazwa łacińska: Populus wilsonii C.K.Schneid.
Naturalne występowanie: środkowe Chiny
Wysokość: w ojczyźnie do 20 m, w Polsce zwykle do 12 m
Charakterystyka: Niewysokie, wolno rosnące drzewo. Osadzona na niskim pniu korona pozbawiona jest przewodnika, zbudowana z wielu gęsto ułożonych, wzniesionych konarów. Pędy grube, zimą ciemnozielone i połyskujące. Pąki duże i nieco lepkie. Liście duże (do 30 cm!), sercowate u nasady, młode pokryte gęstym, szarym kutnerem, starsze nagie, matowe. Kwiaty w kotkach gęsto, kutnerowato owłosionych. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Topola Wilsona cechuje się dość dobrą mrozoodpornością. W Polsce spotykana jest bardzo rzadko.
Ciekawostki: Topola ta została znaleziona w 1907 roku przez E. H. Wilsona i przez niego przywieziona do Europy. W 1956 r. w Arboretum Kórnickim doświadczalnie skrzyżowana została z topolą wielkolistną (Populus lasiocarpa Oliv.), dzięki czemu powstał mieszaniec nazwany Populus ×wilsocarpa, który jest bardziej odporny na mróz oraz ma większe liście.

 

 

alt

alt

alt

alt

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button