INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Program

do progr 1

2. Seminarium naukowe

„Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego”

 

leśnicy zaproszenie logo 2

 

Program do pobrania - plik pdf 

 

 

1 DZIEŃ – PONIEDZIAŁEK

11.00-13.00 – Rejestracja

13.00-13.20 – Rozpoczęcie seminarium

 

Prowadząca sesję dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN

13.20-13.40 – dr hab. inż. Marcin K. Dyderski, prof. ID PAN: Jak globalne zmiany klimatu wpłyną na funkcjonowanie ekosystemów leśnych?

13.40-14.00 – dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN: Adaptacja systemów korzeniowych drzew do różnych warunków środowiska

14.00-14.20 – prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński: Podcinanie systemów korzeniowych drzew w produkcji szkółkarskiej

 

14.20-14.40 – DYSKUSJA

14.40-15.30 – OBIAD

 

Prowadzący sesję prof. dr hab. Andrzej Lewandowski

15.30-15.50 – dr hab. inż. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN: Przystosowanie drzew, lasu i leśnictwa do zmian klimatu

15.50-16.10 – prof. dr hab. Andrzej Lewandowski: Hodowla selekcyjna drzew leśnych

16.10-16.30 – dr hab. Teresa Hazubska-Przybył: Somatyczne sadzonki drzew z in vitro i ich potencjał dla leśnictwa

16.30-16.50 – DYSKUSJA

 

19.00 – KOLACJA

 

2 DZIEŃ – WTOREK

8.20-8.30 – Rozpoczęcie seminarium

 

Prowadząca sesję dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN

8.30-8.50 – dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN: Monitoring żywotności nasion - konieczność w dobie zmieniającego się klimatu

8.50-9.10 – dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN: Reaktywne formy tlenu ‒ cząsteczki sygnalizujące poziom jakości nasion

9.10-9.30 – dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak: Gdzie? Kiedy? Jak? Czynniki warunkujące spoczynek i kiełkowanie nasion

9.30-9.50 – dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN: Przystosowanie kiełkowania nasion buka zwyczajnego do różnorodnego klimatu

9.50-10.10 – dr Jan Suszka: Przysposabianie i ocena żywotności nasion buka

10.10-10.30 – dr Hanna Fuchs: Reakcja siewek na stres suszy

10.30-10.50 – dr hab. inż. Emilia Pers-Kamczyc, prof. ID PAN: Zasoby mineralne a jakość nasion i siewek drzew leśnych

 

10.50-11.10 – DYSKUSJA

11.10-11.30 – PRZERWA KAWOWA

 

Prowadzący sesję dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN

11.30-11.50 – prof. dr hab. Maria Rudawska: Potencjał mykoryzowy polowych szkółek leśnych

11.50-12.10 – dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN: Czynniki kształtujące naturalną mykoryzację w polowych szkółkach leśnych

12.10-12.30 – dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN: Symbioza mykoryzowa w odnowieniach lasu

12.30-12.50 – dr hab. Leszek Karliński, prof. ID PAN: Grzybnia zewnętrzna grzybów mykoryzowych w ekosystemach leśnych

12.50-13.10 – DYSKUSJA

 

13.10-14.10 – OBIAD

 

14.30-15.00 - REJS STATKIEM

15.15-17.15 – dr inż. Kinga Nowak, mgr Katarzyna Broniewska: Arboretum – ochrona zasobów genowych roślin ex situ

 

19.00 – KOLACJA

 

3 DZIEŃ – ŚRODA

(prosimy o przybycie na godzinę 8.45 pod budynek A Instytutu, ul. Parkowa 5 w celu rozdziału na grupy)

9.00-14.00 – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE ˗ INSTYTUT DENDROLOGII PAN

1. Postępowanie z nasionami od zbioru do siewu

(J. Suszka, M.K. Wawrzyniak, E. Ratajczak, E.M. Kalemba)

 • nowe testy żywotności nasion
 • metody stratyfikacji nasion
 • sposoby określania spoczynku nasion

2. Rozmnażanie wegetatywne drzew w kulturach in vitro (T. Hazubska-Przybył, M.K. Wawrzyniak)

 • klonowanie dębów
 • krioprzechowywanie
 • mikrorozmnażanie
 • somatyczne rośliny

3. Ocena kolonizacji ektomykoryzowej sadzonek drzew leśnych

(T. Leski, M.B. Kujawska, L. Karliński)

 • zbiór i wstępne przygotowanie sadzonek do oceny
 • analiza morfologiczna ektomykoryz, czyli tzw. morfotypowanie
 • identyfikacja grzybów tworzących ektomykoryzy

4. Analizy genetyczne w hodowli i selekcji drzew leśnych (W.B. Żukowska, E. Pers-Kamczyc)

 • markery genetyczne
 • izolacja i namnażanie materiału genetycznego
 • analiza aktywności genów

 

14.00-14.30 – PODSUMOWANIE SEMINARIUM I WSPÓLNE ZDJĘCIE

15.00 – OBIAD (Przylądek Daglezja nad Jeziorem Kórnickim, ul. Woźniaka 7, Kórnik

 

 

Patronat

logo lasy panstwowe 100 lat rgb w3 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button