INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komisje

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu - dotyczy oceny pracowników za lata 2021-2022

 

Przewodniczący - prof. dr hab. Maciej Skorupski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

prof. dr hab. Piotr Robakowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu na kadencję 2023-2026

Przewodniczący - prof. dr hab. Maciej Skorupski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

dr hab. inż. Marcin K. Dyderski, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Ewa Kalemba, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

prof. dr hab. Piotr Robakowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

 

Rzecznik Dyscyplinarny Instytutu Dendrologii PAN

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

 

Komisja skrutacyjna do głosowań korespondencyjnych

dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

dr Hanna Fuchs

Instytut Dendrologii PAN

dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak

Instytut Dendrologii PAN

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN - Sekretarz Rady Naukowej

Instytut Dendrologii PAN

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button