INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Przewody doktorskie w toku

 

 

Robin Wilgan - Interakcje pomiędzy obcymi gatunkami drzew liściastych a rodzimymi symbiontami mykoryzowymi. Przewód doktorski został otwarty w dniu 27.03.2019 r. Promotor: dr hab. Tomasz Leski, promotor pomocniczy: dr inż. Marcin Pietras.

 

Katarzyna Rawlik - Dynamika stanu biomasy runa i jej rozkładu w lesie grądowym Galio sylvatici-Carpinetum (R. Tx. 1937) Oberd 1957. Przewód doktorski został otwarty w dniu 21.03.2017 r. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński.

 

Maciej Sękiewicz - Rozwój siewek jodły, buka i świerka oraz przebieg konkurencji między nimi w różnych warunkach wilgotnościowych, glebowych i świetlnych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.02.2012 r. Promotor: dr hab. Maciej Filipiak.

 

Natalia Koleśnik - Ontogenetyczne uwarunkowania retranslokacji azotu z liści roślin drzewiastych. Przewód doktorski został otwarty w dniu 22.03.2013 r. Promotor: prof. dr hab. Jacek Oleksyn.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button