INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Skład Rady Naukowej w kadencji 2023-2026

Skład Rady Naukowej zatwierdzony przez Wiceprezeskę Polskiej Akademii Nauk PLIK (pdf)

 

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2023-2026

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zastępca przewodniczącego - dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
 • Instytut Dendrologii PAN
 • Sekretarz - dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
 • Instytut Dendrologii PAN

Prezydium Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 • dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

 • dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN

Instytut Dendrologii PAN

 • prof. dr hab. Maria Rudawska

Instytut Dendrologii PAN

 • prof. dr hab. Adam Boratyński

Instytut Dendrologii PAN

 

Lista wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

Pracownicy naukowi Instytutu Dendrologii PAN z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

 

dr hab. Olena Blinkova

Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. inż. Marcin K. Dyderski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Teresa Hazubska - Przybył

Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło

Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Marian J. Giertych
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Leszek Karliński

Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Emilia Pers-Kamczyc

Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Dominik Tomaszewski

Instytut Dendrologii PAN

 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

prof. dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Adam Boratyński

Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Zbigniew Celka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Instytut Dendrologii PAN (profesor emerytowany)

 

dr hab. Igor Chybicki, prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

  

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dr hab. Marcin Klisz, prof. IBL

Instytut Badawczy Leśnictwa

 

prof. dr hab. Arkadiusz Kosmala

Instytut Genetyki Roślin PAN

 

dr Czesław Kozioł
Nadleśnictwo Szklarska Poręba

 

prof. dr hab. Arkadiusz Nowak

Ogród Botaniczny PAN - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

 

prof. dr hab. Piotr Robakowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

prof. dr hab. Maria Rudawska

Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Maciej Skorupski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

prof. dr hab. Jarosław Socha
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

prof. dr hab. Witold M. Wachowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Tomasz Wyka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

 

prof. dr hab. Szymon Zubek
Uniwersytet Jagielloński

 

dr hab. Magdalena Żywiec, prof. IB PAN

Instytut Botaniki PAN

 

Pracownicy naukowi Instytutu Dendrologii PAN ze stopniem doktora

 

dr Hanna Fuchs
Instytut Dendrologii PAN

 

dr inż. Mikołaj Wawrzyniak
Instytut Dendrologii PAN

 

Przedstawiciel doktorantów 

 

mgr inż. Martyna Lasek

Instytut Dendrologii PAN

 

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button