INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Skład Rady Naukowej w kadencji 2019-2022

 

Skład Rady Naukowej zatwierdzony przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk PLIK (pdf)

 

 

Rada Naukowa Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022

 

 • Przewodniczący - prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zastępca przewodniczącego - dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
  Instytut Dendrologii PAN
 • Sekretarz - dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
  Instytut Dendrologii PAN

 

Prezydium Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

 • prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Barbara Godzik
  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Robakowski
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
  Instytut Dendrologii PAN
 • dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
  Instytut Dendrologii PAN

 

 

Lista wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

Pracownicy naukowi Instytutu Dendrologii PAN z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

 

 

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. inż. Marcin K. Dyderski
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Marian J. Giertych
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewa M. Kalemba
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Andrzej Lewandowski
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Jacek Oleksyn, czł. rzecz. PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. inż. Marcin Pietras
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Marcin Zadworny, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

 

Członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, czł. koresp. PAN
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu

 

prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. rzecz. PAN
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, nie zatrudnione w Instytucie lub zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy

 

prof. dr hab. Jarosław Burczyk
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

prof. dr hab. Władysław Chałupka
Instytut Dendrologii PAN (profesor emerytowany)

 

dr hab. Igor Chybicki, prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

dr hab. Władysław Danielewicz, prof. UPP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

prof. dr hab. Barbara Godzik
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 

prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

prof. dr hab. Jan Holeksa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. Jan Kowalczyk, prof. IBL
Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

 

dyr. Czesław Kozioł
Leśny Bank Genów Kostrzyca

 

dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dyr. Tomasz Markiewicz
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

 

prof. dr hab. Piotr Robakowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

prof. dr hab. Jarosław Socha
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

prof. dr hab. Witold M. Wachowiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Grzegorz Worobiec, prof. IB PAN
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie

 

prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

 

dr hab. Szymon Zubek, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński

 

 

Pracownicy naukowi Instytutu Dendrologii PAN ze stopniem doktora

 

dr Hanna Fuchs
Instytut Dendrologii PAN

 

dr Dominik Tomaszewski
Instytut Dendrologii PAN

 

Przedstawiciel doktorantów 

mgr inż. Martyna Lasek

Instytut Dendrologii PAN

 

Dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński

 

 

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button