INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komisje powołane przez Radę Naukową Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 

 

Komisja ds. oceny aktywności naukowej pracowników naukowych

 

Przewodnicząca - dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. inż. Andrzej M. Jagodziński
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Piotr Robakowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

 

Rzecznik Dyscyplinarny Instytutu Dendrologii PAN

 

prof. dr hab. Paweł Chmielarz
Instytut Dendrologii PAN


 

Komisja ds. postępowań w sprawie nadania stopnia doktora

 

dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
Uniwersytet Zielonogórski

 

dr hab. Agnieszka Ludwików, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Marcin Zadworny
Instytut Dendrologii PAN

 

 

Komisja skrutacyjna do głosowań korespondencyjnych

 

dr hab. Marzenna Guzicka
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN
Instytut Dendrologii PAN

 

dr hab. Ewa Kalemba
Instytut Dendrologii PAN

 

dr Dominik Tomaszewski
Instytut Dendrologii PAN

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button