INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zasoby

Zbiory specjalne


 1. le Blond Alexandre
  LA THEORIE ET LA PRATIQUE DU JARDINAGE OU L'ON TRAITE A FD DES BEAUX JARDINS [...],
  Composés DE PARTERRES, DE BOSQUETS, DE BOULINGRINS, &C. [...]
  Paris 1772, Chez Jean Mariette.
  26 cm x 20 cm, s. 8 [nlb], 293, 11 [nlb], tabl. 36, ryc., 3 kart. złoż.
  Nr inw. 3998, sygn. SP-68.

Czytaj więcej...

Bazy danych

 

Forest Science Data Base (Tree-CD) - baza abstraktowa, światowe piśmiennictwo leśne 1939 - 2005

CABI Publishing (stanowisko komputerowe w czytelni Biblioteki)

 

Bazy danych udostępniane poprzez ICM (http://vls.icm.edu.pl):

Elsevier/ICM - baza ScienceDirect (czasopisma Elsevier) - pełne teksty

Springer/ICM - czasopisma Springer oraz Kluwer - pełne teksty

PSJC - wydawnictwa PAN z zakresu nauk przyrodniczych http://psjd.icm.edu.pl/

Biblioteka Wirtualna Nauk Przyrodniczych http://przyrbwn.icm.edu.pl/

 

Bazy Biblioteki Narodowej - Centralne Katalogi Książek i Czasopism w bibliotekach polskich
http://mak.bn.org.pl/

Baza elektronicznej biblioteki BIB - serwisy informacyjne, katalogi on-line
 http://www.ebib.pl/?page_id=1234

Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych http://katalog.nukat.edu.pl/

Science Citation Index Expanded - abstrakty i cytowania https://ciniba.edu.pl

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button