INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Zakład Biogeografii i Systematyki

 

1. Skład

 

Kierownik Zakładu: dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

 

prof. dr hab. Adam Boratyński – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prof. dr hab. inż. Grzegorz Iszkuło – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr hab. Dominik Tomaszewski, prof. ID PAN – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Piotr Kosiński – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Mariola Rabska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Katarzyna Sękiewicz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Łukasz Walas – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Joanna Wojciechowska-Majorek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Tomasz Sobczak – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Terlecka – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Tematyka badawcza

 

 • systematyka i geografia drzew i krzewów Europy i Śródziemnomorza
 • genetyka populacyjna roślin drzewiastych
 • taksonomia molekularna drzew i krzewów
 • filogeografia gatunków roślin drzewiastych
 • mikromorfologia nadziemnych części roślin
 • metody molekularne w badaniach biogeografii i ekologii niepatogenicznych grzybów obcego pochodzenia
 • modelowanie zasięgów geograficznych drzew i krzewów leśnych

 

3. Projekty badawcze w trakcie realizacji

 

 • Ekologiczne konsekwencje klonalności i dwupienności na przykładzie Populus alba L. (Ecological consequences of clonal reproduction and dioeciousness exemplified with Populus alba L.). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2020/39/O/NZ8/03019). Okres realizacji: 2021-2025. Kierownik projektu: Iszkuło G.
 • Hybrydyzacja jako proces ewolucyjny wzmacniający potencjał adaptacyjny gatunków drzewiastych w obliczu zmian klimatycznych (Hybridization as an evolutionary process which reinforces the adaptive potential of tree species in the face of climate changes). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA, 2020/39/D/NZ8/01522). Okres realizacji: 2021-2024. Kierownik projektu: Sękiewicz K.
 • Struktura genetyczna populacji oraz wpływ potencjalnie inwazyjnych gatunków grzybów niepatogenicznych na rodzime ekosystemy (Population genetics and influence of potentially invasive non-pathogenic fungi on native ecosystems). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2019/35/B/NZ8/01798). Okres realizacji: 2020-2024. Kierownik projektu: Pietras M.
 • Rekonstrukcja ewolucyjnej historii lasów Kaukazu: filogeografia porównawcza sześciu gatunków drzewiastych. (Reconstruction of the evolutionary history of the Caucasian forests: comparative phylogeography of six forest tree species). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA-BIS, UMO-2017/26/E/NZ8/01049). Okres realizacji: 2018-2023. Kierownik projektu: Dering M.

 

4. Projekty badawcze zrealizowane

 

 • Ocena udziału genów sosny błotnej (Pinus uliginosa) w populacjach sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych (Assessment of the share of Pinus uliginosagenes in the populations of Pinus sylvestris in the Stołowe Mountains National Park). Projekt finansowany ze środków Funduszu Leśnego Lasów Państwowych (ZBN/03/2020). Okres realizacji: 2020. Kierownik projektu: Boratyński A.
 • Czy drzewa reliktowe podbiją Europę? Wpływ zmian klimatu na inwazyjność Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae). (Will relict trees conquer Europe? The impact of climate change on the invasiveness of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA, 2019/03/X/NZ9/00580). Okres realizacji: 2019-2020. Kierownik projektu: Jasińska A.K.
 • Zależna od płci odpowiedź molekularna jałowca pospolitego (Juniperus communis) na warunki niedoboru składników pokarmowych. (The sex-dependent molecular response of the common juniper (Juniperus communis L.) to nutrient deficiency conditions). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2015/19/N/NZ8/03850). Okres realizacji: 2016-2020. Kierownik projektu: Rabska M. Opiekun naukowy: Pers-Kamczyc E.
 • Drugorzędowy dymorfizm płciowy u roślin dwupiennych. Przystosowanie ewolucyjne czy konsekwencja różnej strategii alokacji zasobów? (Secondary sexual dimorphism in dioecious plants. Evolutionary adaptation or consequence of different strategies of resource allocation?) Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS, 2012/07/B/NZ9/01314). Okres realizacji: 2013-2018. Kierownik projektu: Iszkuło G.
 • Struktura filogeograficzna i relacje taksonomiczne między śródziemnomorskimi taksonami z rodzaju Cupressus (Phylogeographic structure and taxonomic relations within Mediterranean Cupressus taxa). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2012/07/N/NZ8/01287). Okres realizacji: 2013-2016. Kierownik projektu: Sękiewicz K. Opiekun naukowy: Boratyński A.
 • Zbiorowiska mikoryzowe daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) i sosny wejmutki (Pinus strobus) w Polsce - w poszukiwaniu obcych gatunków grzybów symbiotycznych (Ectomycorrhizal community composition of Douglas fir (Pseudotsuga manziesii (Mirb) Franco) i Eastern white pine (Pinus strobus L.) - in quest for alien symbiotic fungi). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2011/03/N/NZ9/04562). Okres realizacji: 2012-2015. Kierownik projektu: Pietras M. Opiekun naukowy: Rudawska M.
 • Wzrost klonalny a przestrzenna struktura genetyczna na przykładzie topoli białej w rezerwacie „Wielka Kępa” (Spatial genetic structure in relation to clonal growth: A case study in white poplar in "Wielka Kępa" reserve). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki NCN (SONATA 2011/01/D/NZ8/01855). Okres realizacji: 2011-2015. Kierownik projektu: Dering M.
 • Molekularna analiza procesów ewolucyjnych w grupie wysokogórskich wierzb Salix retusa w kontekście taksonomicznym, biogeograficznym i populacyjnym (Molecular analysis of evolutionary processes in the group of high-mountain willows Salix retusa agg. in a taxonomic, biogeographic and population context). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (N N303 798240). Okres realizacji: 2011-2016. Kierownik projektu: Kosiński P.
 • Epikutykularne struktury woskowe na powierzchni łodyg oraz ich przydatność w systematyce (Epicuticular wax structures on stems and their importance in systematics). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N303 615338). Okres realizacji: 2010-2013. Kierownik projektu: Tomaszewski D.
 • Zróżnicowanie taksonomiczne rodzaju Abies w ostojach plejstoceńskich wokół Morza Śródziemnego (Taxonomic differentiation of Abies in the Pleistocene refuges around the Mediterranean). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N303 412136). Okres realizacji: 2009-2012. Kierownik projektu: Iszkuło G.
 • Pozycja taksonomiczna i zróżnicowanie geograficzne Juniperuis drupacea Labill (Taxonomic position and geographic variation Juniperus drupacea Labill.). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N303 153037). Okres realizacji: 2009-2011. Kierownik projektu: Boratyńska K.
 • Zróżnicowanie Pinus sylvestris L. na terenie ostoi flor trzeciorzędowych w południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Europie oraz południowo-zachodniej Azji (Diversity of Pinus sylvestris L. in the refugia of Tertiary flora in south-west and south-east Europe and south-west Asia). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okres realizacji: 2008-2012. Kierownik projektu: Boratyńska K.
 • Zróżnicowanie geograficzne olszy szarej (Alnus incana L.) w granicach naturalnego zasięgu. (Geographical differentiation of gray alder (Alnus incana L.) within its natural range). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N 303 2930 34). Okres realizacji: 2008-2010. Kierownik projektu: Boratyńska K.
 • Zróżnicowanie geograficzne Juniperus oxycedrus L. i taksonów pokrewnych z obszaru śródziemnomorskich ostoi flor plejstoceńskich (Geographical differentiation of Juniperus oxycedrus L. and related taxa from the Mediterranean refugia of Pleistocene flora). Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (NN303 1534 33). Okres realizacji: 2007-2010. Kierownik projektu: Boratyński A.
 • Zróżnicowanie genetyczne Pinus mugo Turra w Karkonoszach (Genetic differentiation of Pinus mugo Turra in the Karkonosze Mountains). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2P06L 04628). Okres realizacji: 2005-2008. Kierownik projektu: Boratyńska K.
 • Zróżnicowanie Pinus uncinata Ramond (Pinaceae) w granicach zasięgu naturalnego (Differentiation of Pinus uncinata Ramond (Pinaceae) within the natural range). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2P04C 018 29). Okres realizacji: 2005-2007. Kierownik projektu: Boratyński A.
 • Studia morfologiczne i anatomiczne nad owocami dzikich róż. Możliwość wykorzystania cech perykarpu w badaniach nad taksonomią i ewolucją rodzaju Rosa (Morphological and anatomical structure of nutlets of wild roses. Possibility of use of pericarp characters in studies on the evolution of the genus Rosa L.). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2P04C 036 27). Okres realizacji: 2004-2008. Kierownik projektu: Zieliński J.
 • Morfologia ziaren pyłku gatunków z rodzaju Rubus L. (Pollen morphological diversity within genus Rubus L. A review). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (0343/PO4C/106/21). Okres realizacji: 2001-2005. Kierownik projektu: Tomlik-Wyremblewska A.
 • Warstwa woskowa i jej morfologiczne zróżnicowanie u wybranych gatunków wierzb (Wax layer and its morphological variability in some Salix species). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04C 075 21). Okres realizacji: 2001-2002. Kierownik projektu: Tomaszewski D.
 • Taksonomiczna i chorologiczna analiza flory jeżyn (Rubus L.) w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska (Taxonomical and chorological analysis of the brambles flora (Rubus L.) in south-eastern regions of Lower Silesia). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6 P04G 05217). Okres realizacji: 1999-2003. Kierownik projektu: Zieliński J.
 • Biometryczna i genetyczna charakterystyka zagrożonych populacji Pinus uliginosa Neumann z rezerwatu „Węgliniec” w Borach Dolnośląskich oraz z Wielkiego Torfowiska Batorowskiego w Górach Stołowych (Biometric and genetic characteristics of endangered populations of Pinus uliginosa Neumann from the "Węgliniec" reserve in Bory Dolnośląskie and from the Wielkie Torfowisko Batorowskie in the Stołowe Mountains). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (6P04G 060 16). Okres realizacji: 1998-2001. Kierownik projektu: Boratyńska K.
 • Jodła pospolita (Abies alba Mill) w Sudetach - charakterystyka fragmentów zagrożonych populacji (Silver fir (Abies alba Mill) in the Sudetes - characteristics of fragments of endangered populations). Projekt finansowany przez Regionlną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu. Okres realizacji: 1998-2001. Kierownik projektu: Boratyński A.
 • Ochrona puli genowej sudeckich populacji jodły pospolitej (Abies alba Mill.)(Conservation of the gene pool of the Sudetan populations of silver fir (Abies alba Mill.)). Projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych. Okres realizacji: 1998-2001. Kierownik projektu: Filipiak M.
 • Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum (Genetic diversity and differentation of natural populations of horse chestnut, Aesculus hippocastanum L.). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM, 2017/27/N/NZ8/02781). Okres realizacji: 2018-2021. Kierownik projektu: Walas Ł. Opiekun naukowy: Dering M.

 

5. Publikacje

 

W druku: 

 • Ambrosio E., Pietras M., Feest A. Biotic and abiotic factors influencing macrofungal diversity and biomass in Mediterranean forests with a focus on the Porcini group. Dendrobiology

 

2023: 

 • Alipour, S., Walas, Ł. (2023). The influence of climate and population density on Buxus hyrcana potential distribution and habitat connectivity. Journal of Plant Research, 136: 501-514. https://doi.org/10.1007/s10265-023-01457-5
 • Beridze, B., Sękiewicz, K., Walas, Ł., Danelia, I., Farzaliyev, V., Kvartskhava, G., Szmyt J., Dering, M. (2023). Niche modelling suggests low feasibility of assisted gene flow for a Neogene relict tree, Castanea sativa Mill. Dendrobiology, 90: 58-75. https://doi.org/10.12657/denbio.090.005
 • Beridze, B., Sękiewicz, K., Walas, Ł., Thomas, P. A., Danelia, I., Fazaliyev, V., Kvartskhava, G., Sós, J., & Dering, M. 2023. Biodiversity protection against anthropogenic climate change: Conservation prioritization of Castanea sativa in the South Caucasus based on genetic and ecological metrics. Ecology and Evolution, 13: e10068. https://doi.org/10.1002/ece3.10068
 • Beridze, B., Sękiewicz, K., Walas, Ł., Thomas, P. A., Danelia, I., Kvartskhava, G., Farzaliyev, V.,  Bruch, A.A., Dering, M. (2023). Evolutionary history of Castanea sativa Mill. in the Caucasus driven by Middle and Late Pleistocene paleoenvironmental changes. AoB PLANTS, 15(5): plad059.  https://doi.org/10.1101/2023.01.11.523563
 • Beridze B., Tomaszewski D. 2023. Dmanisi: zajrzeć w przeszłość. Kórniczanin 639: 10.
 • Guzicka M., Marek S., Gawlak M., Tomaszewski D. 2023. Micromorphology of pine needle primordia and young needles after bud dormancy breaking. Plants 12: 913. https://doi.org/10.3390/plants12040913
 • Hematzadeh, A., Esmailzadeh, O., Jalali, S.G. Mirjalili, M.H., Walas, Ł., Yousefzadeh, H. (2023). Genetic diversity and structure of English yew (Taxus baccata L.) as a tertiary relict and endangered tree in the Hyrcanian forests. Biodiversity and Conservation, 32: 1733–1753. https://doi.org/10.1007/s10531-023-02573-3
 • Kosiński P., Tomaszewski D., Zieliński J. 2023Prunus zielinskii (Browicz) Kosiński, D. Tomasz. & Ziel., comb. nov. In: Raab-Straube E. von, Raus T. 2023. Euro+Med-Checklist Notulae, 16. Willdenowia 53: 57–77. https://doi.org/10.3372/wi.53.53104
 • Lewandowska, A., Marcysiak, K., Gómez, D., Jasińska, A. K., Romo, A., Didukh, Y., Sękiewicz, K., Boratyńska, K., & Boratyński, A. 2023. Inference of taxonomic relationships between Rhododendron ferrugineum and R. myrtifolium (Ericaceae) from leaf and fruit morphologies. Botanical Journal of the Linnean Society 201: 483–497. https://doi.org/10.1093/botlinnean/boac060
 • Pietras M.  2023. Złotoborowik wysmukły: czy może zagrażać rodzimej mykobiocie? Mykoteka 1:10-15
 • Sękiewicz, K. 2023. „Gorące punkty” bioróżnorodności. Kórniczanin 9: 14-15 https://www.idpan.poznan.pl/images/Sękiewicz_Kórniczanin_9-2023.pdf
 • Tasenkevich, L., Boratyński, A., Skrypec, K., Seniv, M., Khmil, T., Walas, Ł. (2023). Biodiversity of high-mountain woody plants in the East Carpathians in Ukraine. Dendrobiology, 89: 1-9. https://doi.org/10.12657/denbio.089.001
 • Thomas P.A., Dering M., Giertych M.J., Iszkuło G., Tomaszewski D., Briggs J. 2023. Biological Flora of Britain and Ireland: Viscum album: No. 303. Journal of Ecology 111: 701–739.
 • Tomaszewski D. 2023. Świat w krzywym zwierciadle. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 4: 35–37. https://doi.org/10.24425/academiaPAN.2023.147606
 • Tomaszewski D. 2023. Dark data, czyli o ciemnych danych w nauce. Kórniczanin 631: 10.
 • Tylutka, A., Morawin, B., Walas, Ł., Michałek, M., Gwara, A., Zembron-Lacny, A. (2023). Assessment of metabolic syndrome predictors in relation to inflammation and visceral fat tissue in older adults. Scientific Reports, 13: 89. https://doi.org/10.1038/s41598-022-27269-6
 • Walas, Ł. 2023. Tajemnice okryte jedwabiem. Kórniczanin 7(626): 13 https://www.idpan.poznan.pl/images/Walas_Kórniczanin_7-2023.pdf
 • Walas, Ł. (2023). Zagrożona różnorodność (Diversity in Danger). Academia 1(73): 44-47 10.24425/academiaPAS.2023.146576
 • Walas, Ł., Pietras, M., Mazur, M., Romo, Á., Tasenkevich, L., Didukh, Y., Boratyński, A. (2023). The perspective of Arctic-Alpine species in southernmost localities: Kalmia procumbens example in the Pyrenees and Carpathians. Plants-Basel 12(19): 3399. https://doi.org/10.3390/plants12193399
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M., Kosiński P. 2023. Tilia × haynaldiana Simonk. (T. platyphyllos Scop. × T. tomentosa Moench) in North Greece. Phytologia Balcanica 29: 185–188. https://doi.org/10.7546/PhB.29.2.2023.5
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Kosiński P. 2023. Salix ×browiczii (Salicaceae) – a new nothospecies from northeastern Greece. Dendrobiology 89: 77–81. https://doi.org/10.12657/denbio.089.008

 

2022: 

 • Alipour, S., Badehian, Z., Yousefzadeh, H. Asadi, F., Espahbodi, K., Walas, Ł. 2022. Predicting past, current and future suitable habitat for endemic Hyrcanian species Populus caspica Bornm. New Forests.  https://doi.org/10.1007/s11056-022-09918-w
 • Jasińska A.K., Rucińska B., Kozlowski G., Fazan L., Garfì G., Pasta S., Bétrisey S., Gerber E., Safarov H., Văn Sâm H., Boratyńska K., Manchester SR, Boratyński A. 2022. Leaf differentiation of extinct and remnant species of Zelkova in Western Eurasia. Plant Biosystems, https://doi.org/10.1080/11263504.2022.2036849
 • Kosiński, P., Tomaszewski, D., Zieliński, J. 2022. Thuja ×soeegaardii (Cupressaceae) – a new name for an old hybrid. Dendrobiology 87: 113–121. https://doi.org/10.12657/denbio.087.008
 • Lewandowska A., Boratyńska K., Marcysiak K., Gómez D., Romo A., Malicki M., Iszkuło G., Boratyński A. 2022. Phenotypic differentiation of Rhododendron ferrugineum populations. Dendrobiology, 87: 1–12. https://doi.org/10.12657/denbio.087.001
 • Marek S., Tomaszewski D., Żytkowiak R., Jasińska A., Zadworny M., Boratyńska K., Dering M., Danusevičius D., Oleksyn J., Wyka T.P. 2022. Stomatal density in Pinus sylvestris as an indicator of temperature rather than CO2: Evidence from a pan-European transect. Plant, Cell & Environment 45(1): 121-132. https://doi.org/10.1111/pce.14220
 • Pietras M. 2022. Z cyklu „Wiadomości z Ogrodów Kórnickich”. Grzyby dziwaki. Kórniczanin 17:16
  https://www.idpan.poznan.pl/images/Pietras%20K%C3%B3rniczanin%2017-2022.pdf
 • Pietras M. 2022. Tajemnice grzybów. Academia Magazyn Polskiej Akademii Nauk 3/71/2022: 44-47. DOI: 10.24425/academiaPAN.2022.143467
  https://journals.pan.pl/dlibra/publication/143467/edition/125328/content
 • Sellin A., Alber M., Jasińska A.K., Rosenvald K. 2022. Adjustment of leaf anatomical and hydraulic traits across vertical canopy profiles of young broadleaved forest stands. Trees 36:67-80. https://doi.org/10.1007/s00468-021-02181-0
 • Sękiewicz, K., Danelia, I., Farzaliyev, V., Gholizadeh, H., Iszkuło, G., Naqinezhad, A., Ramezani, E., Thomas, P. A., Tomaszewski, D., Walas, Ł., Dering, M. (2022). Past climatic refugia and landscape resistance explain spatial genetic structure in Oriental beech in the South Caucasus. Ecology and Evolution, 12(9), e9320. https://doi.org/10.1002/ece3.9320
 • Sobczak T. 2022. O jadalnych i trujących pieczarkach. Kórniczanin 10:16-17.
 • Tomaszewski D., Guzicka M. 2022. Rysunki i mikrografie czyli o dwóch aspektach opisywania świata. ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk 4: 50–54. https://doi.org/10.24425/academiaPAN.2022.143976
 • Walas, Ł., Kędziora, W., Ksepko, M., Rabska, M., Tomaszewski, D., Thomas, P.A., Wójcik, R., Iszkuło, G. 2022. The future of Viscum album L. in Europe will be shaped by temperature and host availability. Scientific Reports 12, 17072 https://doi.org/10.1038/s41598-022-21532-6
 • Walas, Ł., Taib, A. 2022. Environmental regionalization and endemic plant distribution in the Maghreb. Environmental Monitoring and Assessment 194, 100. https://doi.org/10.1007/s10661-021-09707-6
 • Yousefzadeh, H., Amirchakhmaghi, N., Naseri, B., Shafizadeh, F., Kozlowski, G., Walas, Ł. 2022. The impact of climate change on the future geographical distribution range of the endemic relict tree Gleditsia caspica (Fabaceae) in Hyrcanian forests. Ecological Informatics, p.101773. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101773

 

2021:

 • Beridze B., Dering M. 2021. The Caucasus: a biodiversity hotspot under threat. Kosmos 70 (1):19-26. https://doi.org/10.36921/kos.2021_2662
 • Beridze, B., Walas, Ł., Iszkuło, G., Jasińska, A. K., Kosiński, P., Sękiewicz, K., Tomaszewski, D.,  Dering, M. (2021). Demographic history and range modelling of the East Mediterranean Abies cilicica. Plant and Fungal Systematics, 66(2), 122-132.
 • Boratyński A. 2021. Granice występowania organizmów. Academia Magazyn Polskiej Akademii Nauk 2/66/2021: 1-5
 • Boratyńska K., Boratyński A. 2021. Bez czarny - nadzieja medycyny, Kórniczanin 9/21.
 • Boratyńska K., Gołąb Z., Łabiszak B., Niemczyk W., Sobierajska K.I., Ufnalski K., Wachowiak W, Boratyński A. 2021. Are there any traces of Pinus uliginosa in the Stołowe Mountains outside the Wielkie Tofowisko Batorowskie and Błędne Skały? Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 90:904. https://doi.org/10.5586/asbp.904
 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Sobierajska K.I., Salva Catarineu M., Romo A., Boratyński A. 2021. Morphology supports the geographic pattern of genetic differentiation of Pinus sylvestris (Pinaceae) in the Iberian Peninsula. Plant Biosystems. https://doi.org/10.1080/11263504.2021.1922532
 • Dering, M., Baranowska, M., Beridze, B. Chybicki, I.J., Danelia, I., Iszkuło, G., Kvartskhava, G., Kosiński, P., Rączka, G., Thomas, P.A., Tomaszewski, D., Walas, Ł., Sękiewicz, K. The evolutionary heritage and ecological uniqueness of Scots pine in the Caucasus ecoregion is at risk of climate changes. Scientific Reports 11, 22845 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-02098-1
 • Dyderski M.K., Mucha J., Pietras M. 2021. ‘Dendrobiology’ – an open-access journal of tree biology and ecology. Dendrobiology 85: 1-2. https://doi.org/10.12657/denbio.085.001
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Iszkuło G., Chmura D.J., Ratajczak E. 2021. W czasie suszy szosa sucha. A co dzieje się w lesie? Forum Akademickie 5/2021: 35-39.
 • Jasińska A.K., Broniewska K., Coblewski W. 2021. Spacerem po parku Dworskim Raczyńskich w Białośliwiu. Wszechświat 4-6: 106-115.
 • Jasińska A.K., Rucińska B., Kozlowski G., Fazan L., Garfì G., Pasta S., Bétrisey S., Gerber E., Boratyńska K., Boratyński A. 2021. Taxonomic relationships and population differentiation of the south-western Eurasian Zelkova species inferred in leaf morphology. Dendrobiology 85: 60–77, https://doi.org/10.12657/denbio.085.007
 • Jasińska A.K., Wawrzyniak M., Walas Ł. 2021. Ten Obcy. Las Polski 6:26-27.
 • Kosiński P., Maliński T., Nobis M., Rojek-Jelonek M., Tomaszewski D., Dering M., Zieliński J. 2021.  Rubus kaznowskii (Rosaceae), a new bramble species from south-central Poland. PhytoKeys 185: 27–41.
 • Kujawska M.B., Rudawska M., Stasińska M., Pietras M., Leski T. 2021. Distribution and ecological traits of a rare and threatened fungus Hericium flagellum in Poland with the prediction of its potential occurrence in Europe. Fungal Ecology 50: #101035. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.101035
 • Lewandowski A., Pietras M., Litkowiec M. 2021 Czy w Puszczy Białowieskiej występuje świerk pochodzenia alpejskiego? Las Polski 10: 20-21.
 • Litkowiec M., Sękiewicz K., Romo A., Ok T., Bou Dagher-Kharrat M., Jasińska A.K., Sobierajska K., Boratyńska K., Boratyński A. 2021. Biogeography and relationships of the Abies taxa from the mediterranean and central Europe regions as revealed by nuclear DNA markers and needle structural characters. Forest Ecology and Management 479: #118606. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118606
 • Łuczaj Ł., Tongchan K., Xayphakatsa K., Phimmakong K., Radavanh S., Kanyasone V., Pietras M., Karbarz M. 2021. Wild food plants and fungi sold in the markets of Luangprabang, Lao PDR. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 17: #6. https://doi.org/10.1186/s13002-020-00423-y
 • Mazur M., Boratyński A., Boratyńska K., Marcysiak K.2021. Weak Geographical Structure of Juniperus sabina (Cupressaceae) Morphology despite Its Discontinuous Range and Genetic Differentiation. Diversity 13: 470. https://doi.org/10.3390/d13100470
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. 2021. Defence is a priority in female juveniles and adults of Taxus baccata L. Forests 12: 844. https://doi.org/10.3390/f12070844
 • Nowak K., Giertych M.J., Pers-Kamczyc E., Thomas P.A., Iszkuło G. 2021. Rich but not poor conditions  determine sex-specific differences in growth rate of juvenile dioecious plants. Journal of Plant Research. 134: 947–962 https://doi.org/10.1007/s10265-021-01296-2
 • Pietras M. 2021. Złotoborowików bez liku. Głos Lasu 11:36-37.
 • Pietras M., Kolanowska M., Selosse M.-A. Quo vadis? Historical distribution and impact of climate change on the worldwide distribution of the Australasian fungus Clathrus archeri (Phallales, Basidiomycota). Mycological Progress 20: 299-231. https://doi.org/10.1007/s11557-021-01669-w
 • Rabska M. 2021. Jesienne widowisko. Kórniczanin nr 1 (576) s. 16.
 • Rabska M. 2021. (Nie)ugięci wspinacze. Wiedza i Życie 3: 34-39.
 • Rabska M. 2021. Pomarańczowy gigant. Wiedza i Życie 4: 44-47.
 • Rabska M., Robakowski P., Ratajczak E., Żytkowiak R., Iszkuło G., Pers-Kamczyc E. 2021. Photochemistry differs between male and female Juniperus communis independently of nutritional availability. Trees 35: 27-42. https://doi.org/10.1007/s00468-020-02004-8
 • Rabska M., Warwick N.W.M., Iszkuło G., Gross C.L. 2021. Intersexual differences in leaf size and shape in dioecious Adriana tomentosa. Journal of Plant Ecology 16: 67-83. https://doi.org/10.1093/jpe/rtaa082
 • Salvà-Catarineu M., Romo A., Mazur M., Zielińska M., Minissale P., Dönmez A.A., Boratyńska K., Boratyński A. 2021. Past, present and future geographic range of the relict Mediterranean and Macaronesian Juniperus phoenicea complex. Ecology and Evolution 11: 5075–5095, DOI: 10.1002/ece3.7395
 • Song Y-G., Walas Ł., Pietras M., Sâm H.V., Yousefzadeh H., Ok T., Farzaliyev V., Worobiec G., Worobiec E., Stachowicz-Rybka R., Kozlowski G., Boratyński A., Boratyńska K., Jasińska A.K. 2021. Past, present and future suitable areas for the relict tree Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae): integrating fossil records, niche modelling, and phylogeography for conservation. European Journal of Forest Research. https://doi.org/10.1007/s10342-021-01397-6
 • Stefanowska S., Meyza K., Iszkuło G.,Chybicki I.J. 2021. Trunk perimeter correlates with genetic bottleneck intensity and the level of genetic diversity in populations of Taxus baccata L. Annals of Forest Science 78:63. https://doi.org/10.1007/s13595-021-01080-1
 • Thomas P.A., Leski T., Porta N.L., Dering M.Iszkuło G. 2021. Biological Flora of the British Isles: Crataegus laevigata. Journal of Ecology 109: 572-596. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13541
 • Walas Ł. 2021. Niezwykła historia zwyczajnego kasztanowca. Kosmos 70 (1):27-34. https://doi.org/10.36921/kos.2021_2670
 • Walas Ł., Iszkuło G., Barina Z., Dering M. 2021. Development of microsatellite markers for horse-chestnut (Aesculus hippocastanum), their polymorphism in natural Greek populations, and cross-amplification in related species. Dendrobiology 85: 105-116. https://doi.org/10.12657/denbio.085.010
 • Yousefzadeh H., Raeisi S., Esmailzadeh O., Jalali G., Nasiri M., Walas Ł., Kozlowski G. 2021. Genetic Diversity and Structure of Rear Edge Populations of Sorbus aucuparia (Rosaceae) in the Hyrcanian Forest. Plants 10: 1471. https://doi.org/10.3390/plants10071471

 

2020:

 • Boratyńska K., Boratyński B. 2020. Oliwka (Olea europaea L.) drzewo dla ciała i ducha. Wszechświat 121: 156-162.
 • Boratyński A.Boratyńska K., Borkowski K. 2020. O jałowcu w Polsce. Przegląd Leśniczy 5: 10-11.
 • Boratyński A., Boratyńska K., Borkowski K. 2020. Oliwka europejska (Olea europaea) – najdłużej żyjący organizm w śródziemnomorskiej Europie? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 68: 11-33.
 • Dering M.Sękiewicz K. 2020. Dokąd pójdzie las? Głos Lasu 4: 26-28.
 • Dyderski M.K., Chmura D., Dylewski Ł., Horodecki P., Jagodziński A.M., Pietras M., Robakowski P., Woziwoda B. 2020. Biological Flora of the British Isles: Quercus rubra. Journal of Ecology 108: 1199-1225. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13375
 • Iszkuło G. 2020. Drakula, Robin Hood czy driada. Wiedza i Życie 5: 32-35.
 • Iszkuło G., Armatys L., Dering M., Ksepko M., Tomaszewski D., Ważna A., Giertych M.J. 2020. Jemioła jako zagrożenie dla zdrowotności drzewostanów iglastych. Sylwan 164: 226-236.
 • Jagodziński A.M., Pietras M., Dyderski M.K. 2020. Migracje drzew i grzybów mykoryzowych w wyniku przesuwania się stref klimatycznych. W: Burchard-Dziubińska M., Prandecki K. (red.). Zmiana klimatu – skutki dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, Warszawa. Ss. 75-96. ISBN 978-83-63305-98-7
 • Kijowska-Oberc J., Pietras M., Ratajczak E. 2020. Dopóki susza ich nie rozłączy [Till drought do them part]. Academia 2(62): 26-29.
 • Oleksyn J., Wyka T.P., Żytkowiak R., Zadworny M., Mucha J., Dering M., Ufnalski K., Nihlgård B., Reich P.B. 2020. A fingerprint of climate change across pine forests of Sweden. Ecology Letters 23: 1739-1746. https://doi.org/10.1111/ele.13587
 • Pietras M. 2020. Czas na klimat. Wędrówki grzybów. Głos Lasu 7-8: 26-28.
 • Pietras M., Szwed-Pietras K. 2020. Obce gatunki grzybów w Ogrodach Kórnickich. Kórniczanin 3: #12.
 • Pers-Kamczyc E., Tyrała-Wierucka Ż., Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2020. The higher availability of nutrients increases the production but decreases the quality of pollen grains in Juniperus communis Journal of Plant Physiology 248: #153156. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2020.153156
 • Rabska M. 2020. Trawy, które zbudowały cywilizacje. Wiedza i Życie 7: 56-61.
 • Rabska M. 2020. Roślinne małżeństwa. Wiedza i Życie 4: 54-56
 • Rabska M. 2020. Kwiaty z popiołów. Wiedza i Życie 2: 52-53
 • Rabska M., Pers-Kamczyc E., Żytkowiak R., Adamczyk D., Iszkuło G. 2020. Sexual dimorphism in the chemical composition of male and female in the dioecious tree, Juniperus communisL., growing under different nutritional conditions. International Journal of Molecular Sciences 21: #8094. https://doi.org/10.3390/ijms21218094
 • Sękiewicz K.Dering M. 2020. Alarm dla natury: blisko połowa europejskich gatunków drzewiastych jest zagrożona. Wszechświat 121: 219-230.
 • Sękiewicz K.Walas Ł., Beridze B., Fennane M., Dering M. 2020. High genetic diversity and low future habitat suitability: will Cupressus atlantica, endemic to the High Atlas, survive under climate change? Regional Environmental Change 20: #132. https://doi.org/10.1007/s10113-020-01711-9
 • Sobierajska K., Wachowiak W., Zaborowska J., Łabiszak B., Wójkiewicz B., Sękiewicz M., Jasińska A.K.Sękiewicz K., Boratyńska K., Marcysiak K., Boratyński A. 2020.Genetic consequences of hybridization in relict isolated trees Pinus sylvestris and the Pinus mugo complex. Forests 11: #1086. https://doi.org/10.3390/f11101086
 • Song Y.-G., Fragnière Y., Meng H.-H., Li Y., Bétrisey S., Corrales A., Manchester S., Deng M., Jasińska A.K., Sâm H.V., Kozlowski G. 2020. Global biogeographic synthesis and priority conservation regions of the relict tree family Juglandaceae. Journal of Biogeography 47: 643-657. https://doi.org/10.1111/jbi.13766
 • Taib A., Morsli A., Chojnacka A., Walas Ł.Sękiewicz K., Boratyński A., Romo À., Dering M. 2020. Patterns of genetic diversity in North Africa: Moroccan-Algerian genetic split in Juniperus thurifera subsp. africana. Scientific Reports 10: 1-17. https://doi.org/10.1038/s41598-020-61525-x
 • Tomaszewski D. 2020. Epiderma – prawie niewidoczna, ale jak ważna! Biologia w Szkole 41: 54-57.
 • Wawrzyniak M.K., Jasińska A.K., Chmielarz P., Kozlowski G. 2020. Desiccation, dormancy, and storage of Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) seeds: application in Hyrcanian and Colchian forest conservation. Canadian Journal of Forest Research 50: 2-31. https://doi.org/10.1139/cjfr-2018-0519
 • Wiatrowska B., Pietras M., Kolanowska M., Danielewicz W. 2020. Current occurrence and potential future climatic niche distribution of the invasive shrub Spiraea tomentosa in its native and non-native ranges. Global Ecology and Conservation 24: #e01226. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01226
 • Wrońska‐Pilarek D, Dering M., Bocianowski J., Lechowicz K., Kowalkowski W., Barzdajn W., Hauke‐Kowalska M. 2020. Pollen Morphology and Variability of Abies alba Genotypes from South‐Western Poland. Forests 11: #1125. https://doi.org/10.3390/f11111125

 

2019:

 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus projectellus (Fungi, Boletales) – an American bolete rapidly spreading in Europe as a new model species for studying expansion of macrofungi. Fungal Ecology 39: 94-99. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.12.006
 • Banasiak Ł., Pietras M., Wrzosek M., Okrasińska A., Gorczak M., Kolanowska M., Pawłowska J. 2019. Aureoboletus Projectellus (Fungi, Boletales) e Occurrence Data, Environmental Layers and Habitat Suitability Models for North America and Europe. Data in Brief 23: #103779. https://doi.org/10.1016/j.dib.2019.103779
 • Boratyńska K.Boratyński A. 2019. Dzieła naszego mentora, Profesora Kazimierza Browicza. Kórniczanin 542: #13.
 • Boratyńska K.Jasińska A.K. 2019. Symbol narodowy Cypru – złoty dąb Quercus alnifolia Poech. Wszechświat 120(1-12): 244-250.
 • Boratyńska K.Tomaszewski D., Montserrat J.M., Marek S., Boratyński A. 2019. Taxonomic position of Pinus ceciliae (Pinaceae) endemic for Balearic Islands as revealed on needle characteristics. Dendrobiology 82: 8-16. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.082.002
 • Borkowski K., Boratyński A.Boratyńska K. 2019. Jałowiec pospolity (Juniperus communis) z Nepli nad Bugiem. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 25-38.
 • Chybicki I., Iszkuło G., Suszka J. 2019. Bayesian quantification of ecological determinants of outcrossing in natural plant populations: computer simulations and the case study of biparental inbreeding in English yew. Molecular Ecology 28: 4077-4096. https://doi.org/10.1111/mec.15195
 • Dering M. 2019. Polodowcowe wędrówki, czyli skąd pochodzą nasze drzewa leśne? Las Polski 24: 14.
 • Dudáš M., Malovcová-Staníková M., Pliszko A., Schieber B., Zieliński J. 2019. New floristic records from Central Europe 4 (reports 41–53). Thaiszia - Journal of Botany 29: 231-237.
 • Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Seeking for habitat characteristics which determine epixylic liverwort Fuscocephaloziopsis catenulata occurrence in old boreal forests in North-Eastern Poland. Herzogia 32: 172-182. https://doi.org/10.13158/heia.32.1.2019.172
 • Górski P., Romański M., Tomaszewski D. 2019. Siedliskowe uwarunkowania występowania wątrobowca Frullania dilatataw Wigierskim Parku Narodowym (północno-wschodnia Polska). Steciana 23: 41-49. https://doi.org/10.12657/steciana.023.004
 • Iszkuło G., Armatys L., Ksepko M., Tomaszewski D., Giertych M.J. 2019. Jemioła – coraz poważniejsze zagrożenie dla polskich lasów. Las Polski 13-14: 13-15.
 • Jagiełło R., Walczak U., Iszkuło G., Karolewski P., Baraniak E., Giertych M.J. 2019. Impact of Cameraria ohridellaon Aesculus hippocastanum growth and long-term effects of trunk injection with pesticides. International Journal of Pest Management 65: 33-43. https://doi.org/10.1080/09670874.2018.1454630
 • Kosiński P.Sękiewicz K., Walas Ł., Boratyński A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure of the endemic alpine plant Salix serpillifolia: genetic swamping on nunataks due to secondary colonization? Alpine Botany 129: 107-121. https://doi.org/10.1007/s00035-019-00224-4
 • Kosiński P., Sliwinska E., Hilpold A., Boratyński A.  2019. DNA ploidy in Salix retusa agg. only partly in line with its morphology and taxonomy. Nordic Journal of Botany 37: #e02197. https://doi.org/10.1111/njb.02197
 • Kotowski M.A., Pietras M., Łuczaj Ł. 2019. Extreme levels of mycophilia documented in Mazovia, a region of Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 15: #12. https://doi.org/10.1186/s13002-019-0291-6
 • Leski T., Wilgan R., Pietras M., Karliński L., Rudawska M. 2019. Podziemny świat grzybów ektomykoryzowych. Las Polski 24: 20-21.
 • Pers-Kamczyc E., Iszkuło G.Rabska M., Wrońska-Pilarek D., Kamczyc J. 2019. More isn’t always better – The effect of environmental nutritional richness on male reproduction of Taxus baccata Environmental and Experimental Botany 162: 468-478. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2019.01.015
 • Pietras M. 2019. First record of North American fungus Rhizopogon pseudoroseolus in Australia and prediction of its occurrence based on climatic niche and symbiotic partner preferences. Mycorrhiza volume 29: 397-401. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00899-x
 • Pietras M. 2019. Gatunki obcego pochodzenia – wiemy, co dalej! Las Polski 12: #28.
 • Pietras M. 2019. Obcy są wśród nas. Academia 3-4: 38-43.
 • Pietras M., Kolanowska M. 2019. Predicted potential occurrence of the North American false truffle Rhizopogon salebrosusin Europe. Fungal Ecology 9: 225-230. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.12.002
 • Romo A., Mazur M., Salvà-Catarineu M., Boratyński A. 2019. A re-evaluated taxon: Genetic values and morphological characters support the recognition of the Canary Island juniper of the phoenicea group at a specific level. Phytotaxa 406: 64-70. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.406.1.3
 • Sękiewicz K. 2019. Jodła sycylijska na skraju wyginięcia – czy istnieje szansa dla tego krytycznie zagrożonego gatunku? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 39-48.
 • Szuba A., Marczak Ł., Karliński L., Mucha J., Tomaszewski D. 2019. Regulation of the leaf proteome by inoculation of Populus× canescens with two Paxillus involutus isolates differing in root colonization rates. Mycorrhiza 29: 503-517. https://doi.org/10.1007/s00572-019-00910-5
 • Thomas P.A., Alhamd O., Iszkuło G.Dering M., Mukassabi T.A. 2019. Biological Flora of the British Isles: Aesculus hippocastanum. Journal of Ecology 107: 992-1030. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13116
 • Tomaszewski D. 2019. Batologia w Instytucie Dendrologii, czyli o tym, że Kórnik nie tylko magnoliami, różanecznikami i lilakami stoi. Kórniczanin 12: #12.
 • Tomaszewski D. 2019. Digitalizacja zbiorów zielnikowych – krok w dobrą stronę (Digitisation of herbarium collections – a step in the right direction). Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 119-127.
 • Tomaszewski D., Byalt A., Gawlak M. 2019. Leaf and stem epicuticular wax structures in Loniceraspecies (Caprifoliaceae). Nordic Journal of Botany 37: #e02210. https://doi.org/10.1111/njb.02210
 • Walas Ł., Ganatsas P., Iszkuło G., Thomas P.A., Dering M. 2019. Spatial genetic structure and diversity of natural populations of Aesculus hippocastanumL. in Greece. PLOS ONE 14: #e0226225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226225
 • Walas Ł., Sobierajska K., Ok T., Dönmez A.A., Kanoğlu S.S., Dagher-Kharrat M.B., Douaihy B., Romo A., Stephan J., Jasińska A.K.Boratyński A. 2019. Past, present, and future geographic range of an oro-Mediterranean Tertiary relict: The Juniperus drupacea case study. Regional Environmental Change 19: 1507-1520. https://doi.org/10.1007/s10113-019-01489-5
 • Zieliński J., Danielewicz W., Kosiński P. 2019. Hybrids of Thuja occidentalisand T. plicata (Cupressaceae) – Is this a fact or misunderstanding? Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 67: 9-24.

 

2018:

 • Adams R.P., Boratyński A., Marcysiak K., Roma-Marzio F., Peruzzi L., Bartolucci F., Conti F., Mataraci T., Schwarzbach A.E., Tashev A.N., Siljak Yakovlev S. 2018. Discovery of Juniperussabina balkanensis R. P. Adams and A. N. Tashev in Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Croatia and Central and Southern Italy and relictual polymorphism found in nrDNA. Phytologia 100: 117-127. PDF
 • Dering M.Sękiewicz K., Iszkuło G., Chojnacka A., Tomaszewski D., Pers-Kamczyc E., Karolewski P. 2018. Spatial genetic structure and clonality of Prunus serotina during invasive spread into Scots pine forests. Silva Fennica 52: #9987. https://doi.org/10.14214/sf.9987
 • Didukh Ya., Kontar I., Boratyński A. 2018. Phytoindicating comparison of vegetation of the Polish Tatras, the Ucrainian Carpathians, and the Mountain Crimea. In: Greller A.M., Fujiwara K., Pedrotti F. (eds), Geographical changes in vegetation and plant functional types, geobotany studies. Springer. pp. 186-210.
 • Kosiński P., Maliński T., Sliwinska E., Zieliński J. 2018. Rubus prissanicus (Rosaceae), a new bramble species from North West Poland. Phytotaxa 344: 239-247. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.344.3.4
 • Kýpeťová M., Walas Ł., Jaloviar P., Iszkuło G. 2018. Influence of herbivory pressure on the growth rate and needle morphology of Taxus baccata juveniles. Dendrobiology 79: 10-19 http://dx.doi.org/10.12657/denbio.079.002.
 • Mazur M., Zielińska M., Boratyńska K., Romo A., Salva-Catarineu M., Marcysiak K., Boratyński A. 2018. Taxonomic and geographic differentiation of Juniperus phoeniceaagg. based on cone, seed, and needle characteristics. Systematics and Biodiversity 16: 469-482. https://doi.org/10.1080/14772000.2018.1439120
 • Pilichowski S., Filip R., Kościelska, A., Żaroffe G., Żyźniewska A., Iszkuło G. 2018. Wpływ Viscum albumssp. austriacum (Wiesb.) Vollm. na przyrost radialny Pinus sylvestris L. Sylwan 162: 452-459.
 • Plitta-Michalak B.P., Naskręt-Barciszewska M.Z., Kotlarski S., Tomaszewski D., Tylkowski T., Barciszewski J., Chmielarz P., Michalak M. 2018. Changes in genomic 5-methylcytosine level mirror the response of orthodox (Acer platanoides) and recalcitrant (Acer pseudoplatanus L.) seeds to severe desiccation. Tree Physiology 38: 617-629. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx134
 • Pietras M., Litkowiec M., Gołębiewska J. 2018. Current and potential distribution of the ectomycorrhizal fungus Suillus lakei ((Murrill) A.H. Sm. & Thiers) in its invasion range. Mycorrhiza 28: 467-475. https://doi.org/10.1007/s00572-018-0836-x
 • Sękiewicz K.Dering M., Romo A., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyńska K., Ok T., Boratyński A. 2018. Phylogenetic and biogeographic insights of long-lived Mediterranean Cupressus taxa with a schizo-endemic distribution and Tertiary origin. Botanical Journal of the Linnean Society 188: 190-212. https://doi.org/10.1093/botlinnean/boy049
 • Walas Ł.Dering M., Ganatsas P., Pietras M., Pers-Kamczyc E., Iszkuło G. 2018. The present status and potential distribution of relict populations of Aesculus hippocastanum L. in Greece and the diverse infestation by Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Plant Biosystems 152: 1048-1058. https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1415991
 • Walas Ł., Mandryk W., Thomas P.A., Tyrała-Wierucka Ż., Iszkuło G. 2018. Sexual systems in gymnosperms: A review. Basic and Applied Ecology 31: 1-9. https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.05.009
 • Yousefzadeh H., Rajaei R., Jasińska A.Walas Ł., Fragnière Y., Kozlowski G. 2018. Genetic diversity and differentiation of the riparian relict tree Pterocarya fraxinifolia (Juglandaceae) along altitudinal gradients in the Hyrcanian forest (Iran). Silva Fennica 52: #10000. https://doi.org/10.14214/sf.10000
 • Zieliński J., Nowak-Dyjeta K. 2018. ‘Gelsomina’ – a new rose cultivar (RosaRosaceae) [‘Gelsomina’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 66: 55-58. PDF

 

2017:

 • Adams R.P., Boratyński A., Dagher-Kharrat M.B., Leschner H., Mataraci T. 2017. Geographic variation in Juniperus drupacea: DNA sequencing and volatile leaf oils: Further evidence of putative Pleistocene genetic isolation between Europe and Asia. Phytologia 99: 249-257.
 • Adams R. P., Boratyński A., Mataraci T., Tashev A. N., Schwarzbach A. E. 2017. Discovery of Juniperus sabinabalkanensis R. P. Adams and A. N. Tashev in western Turkey. Phytologia 99: 22-31.
 • Dering M.Kosiński P., Wyka T.P., Pers-Kamczyc E., Boratyński A., Boratyńska K., Reich P.B., Romo A., Zadworny M., Żytkowiak R., Oleksyn J. 2017. Tertiary remnants and Holocene colonizers: Genetic structure and phylogeography of Scots pine reveal higher genetic diversity in young boreal than in relict Mediterranean populations and a dual colonization of Fennoscandia. Diversity and Distributions 23: 540-555. https://doi.org/10.1111/ddi.12546
 • Dzialuk A., Boratyńska K., Romo A., Boratyński A. 2016. Taxonomic and geographic variation of the Pinus mugo complex on chloroplast microsatellite markers. Systematics and Biodiversity 15: 464-479. https://doi.org/10.1080/14772000.2016.1257518
 • Dering M., Latałowa M., Boratyńska K.Kosiński P., Boratyński A. 2017. Could clonality contribute to the northern survival of grey alder [Alnus incana (L.) Moench] during the Last Glacial Maximum? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 86: #3523. https://doi.org/10.5586/asbp.3523
 • Gierczyk B., Rodriguez-Flakus P., Pietras M., Gryc M., Czerniawski W., Piątek M. 2017. Coprinopsis rugosomagnispora: a distinct new coprinoid species from Poland (Central Europe). Plant Systematics and Evolution 303: 915-925. https://doi.org/10.1007/s00606-017-1418-7
 • Jasińska A., Boratyńska K., Sękiewicz K., Gristina E.D., Boratyński A. 2017. Relationships among Abies nebrodensisA. albaand A. cephalonica in the morphological and anatomical needle characteristics. Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology 151: 775-782. https://doi.org/10.1080/11263504.2017.1311960
 • Jasińska A.K.Sękiewicz K., Ok T., Romo A., Boratyński A., Boratyńska K. 2017. Taxonomic position of Abies equi-trojani on the basis of needle characters by comparing with different fir species. Turkish Journal of Botany 41: 620-631. https:// doi:10.3906/bot-1612-1
 • Kosiński P., Boratyński A., Hilpold A. 2017. Taxonomic differentiation of Salix retusa (Salicaceae) based on leaf characteristics. Dendrobiology 78: 40-50. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.005
 • Niglas A., Papp K., Sękiewicz M., Sellin A. 2017. Short-term effects of light quality on leaf gas exchange and hydraulic properties of silver birch (Betula pendula). Tree Physiology 37: 1218-1228. https://doi.org/10.1093/treephys/tpx087
 • Nowak-Dyjeta K., Giertych M.J., Thomas P., Iszkuło G. 2017. Males and females of Juniperus communis L. and Taxus baccata L. show different seasonal patterns of nitrogen and carbon content in needles. Acta Physiologiae Plantarum 39: #191. https://doi.org/10.1007/s11738-017-2489-3
 • Pietras M. 2017. Czego oczy nie widzą. Głos lasu 1(554): 40-41.
 • Pietras M. 2017. Wśród gór, pastwisk i...plantacji. Głos lasu 7-8 (560): 42-45.
 • Pietras M., Romanik W. (ed.) 2017. Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców. Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków.
 • Pietras M. 2017. Wybrane zagrożenia dla środowiska – Wstęp. W: Pietras M., Romanik W. (red.) Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców. Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków. pp. 5-10.
 • Pietras M. 2017. Występowanie obcych gatunków grzybów niepatogenicznych jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. W: Pietras M., Romanik W. (red.) Wybrane zagrożenia dla środowiska - spojrzenie młodych naukowców. Wydawnictwo CREATIVETIME, Kraków. pp. 65-72.
 • Romo A., Iszkuło G., Seghir Taleb M., Walas Ł.Boratyński A. 2017. Taxus baccata in Morocco: a tree in regression in its southern extreme. Dendrobiology 78: 63-74. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.078.007
 • Tan K., Zieliński J. 2017. Genista melia Boiss. Phytologia Balcanica 23: #311. PDF
 • Tan K., Zieliński J. 2017. Genista willingii Kit Tan & Zieliński, sp. nov. Phytologia Balcanica 23: 311-312. PDF
 • Zieliński J. 2017. ‘Monty Python’ – a new cultivar of rose (Rosa L., Rosaceae) [‘Monty Python’ – nowy kultywar róży (Rosa L., Rosaceae)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 99-102. PDF
 • Zieliński J., Guzicka M., Gawlak M. 2017. Owoc wawrzynka (DaphneThymelaeaceae) – pestkowiec czy jagoda? [The daphne fruit (Daphne L., Thymelaeaceae) – is it a drupe or a berry?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 65: 11-18. PDF
 • Żukowska W.B., Boratyńska K., Wachowiak W. 2017. Comparison of range-wide chloroplast microsatellite and needle trait variation patterns in Pinus mugoTurra (dwarf mountain pine). iForest - Biogeosciences and Forestry 10: 250-258. https://doi.org/10.3832/ifor1860-009

 

2016:

 • Adams R.P., Armagan M., Boratyński A., Douaihy B., Dagher-Kharrat M.D., Farzaliyev V., Gucel S., Mataraci T., Tashev A.N., Schwarzbach A.E. 2016. Evidence of relictual introgression or incomplete lineage sorting in nrDNA of Juniperus excelsaand  polycarpos in Asia Minor. Phytologia 98(2): 146-155. PDF
 • Buczkowska K., Rabska M., Gonera P., Pawlaczyk E.M., Wawrzyniak P., Czołpińska M., Bączkiewicz A. 2016. Effectiveness of ISSR markers for determination of the Aneura pinguiscryptic species and Aneura maxima. Biochemical Systematics and Ecology 68: 27-35. https://doi.org/10.1016/j.bse.2016.06.013
 • Chybicki I.J., Dering M.Iszkuło G., Meyza K., Suszka J. 2016. Relative strength of fine-scale spatial genetic structure in paternally vs biparentally inherited DNA in a dioecious plant depends on both sex proportions and pollen-to-seed dispersal ratio. Heredity 117: 449-459. https://doi.org/10.1038/hdy.2016.65
 • Czarna A., Gawrońska B., Nowińska R., Morozowska M., Kosiński P. 2016. Morphological and molecular variation in selected species of Erysimum (Brassicaceae) from Central Europe and their taxonomic significance. Flora 222: 68-85. https://doi.org/10.1016/j.flora.2016.03.008
 • Czarna A., Pawłowski J., Kosiński P. 2016. Rośliny naczyniowe. In: Dąbrowy Krotoszyńskie, monografia przyrodniczo-gospodarcza. Danielewicz W. (eds.). Państwowe Towarzystwo Leśne, Odział Poznański, Poznań, pp. 133-185.
 • Dering M., Rączka G., Szmyt J. 2016. Sex-specific pattern of spatial genetic structure in dioecious and clonal tree species, Populus alba Tree Genetics & Genomes 12: #70. https://doi.org/10.1007/s11295-016-1028-5
 • Iszkuło G., Pers-Kamczyc E., Nalepka D., Rabska M.Walas Ł.Dering M. 2016. Postglacial migration dynamics helps to explain current scattered distribution of Taxus baccata. Dendrobiology 76: 81-89. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.076.008
 • Kang J., Kang Y., Ji X., Guo Q., Jacques G., Pietras M., Łuczaj N., Li D., Łuczaj Ł. 2016. Wild food plants and fungi used in the mycophilous Tibetan community of Zhagana (Tewo County, Gansu, China). Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12: #21. https://doi.org/10.1186/s13002-016-0094-y
 • Kasper-Pakosz R., Pietras M., Łuczaj Ł. 2016. Wild and native plants and mushrooms sold in the openair markets of south-eastern Poland. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 12: #45. https://doi.org/10.1186/s13002-016-0117-8
 • Mazur M., Minissale P., Sciandrello S., Boratyński A. 2016. Morphological and ecological comparison of populations of Juniperus turbinata Guss. and J. phoenicea L. from the Mediterranean region. Plant Biosystems 150: 313-322. https://doi.org/10.1080/11263504.2014.994579
 • Pietras M., Rudawska M., Iszkuło G., Kujawa A., Leski T. 2016. Distribution and molecular characterization of an alien fungus, Clathrus archeri, in Poland. Polish Journal of Environmental Studies 25: 1197-1204. https://doi.org/10.15244/pjoes/61230
 • Pietras M., Kujawa A., Leski T., Rudawska M. 2016. Grzyby wielkoowocnikowe. W: Danielewicz W. (red). Dąbrowy Krotoszyńskie monografia przyrodniczo-gospodarcza. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań. pp. 89-131.
 • Rudawska M., Pietras M., Smutek I., Strzeliński P., Leski T. 2016. Ectomycorrhizal fungal assemblages of Abies alba outside its native range in Poland. Mycorrhiza 26: 57-65. https://doi.org/10.1007/s00572-015-0646-3
 • Sękiewicz K.Boratyńska K., Dagher-kharrat M.B., Ok T., Boratyński A. 2016. Taxonomic differentiation of Cupressus sempervirens and C. atlantica based on morphometric evidence. Systematics and Biodiversity 15(5): 494-508. https://doi.org/10.1080/14772000.2016.1171260
 • Sobierajska K., Boratyńska K.Jasińska A., Dering M., Ok T., Douaihy B., Bou Dagher-Kharrat M., Romo Á., Boratyński A. 2016. Effect of the Aegean Sea barrier between Europe and Asia on differentiation in Juniperus drupacea (Cupressaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 180: 365-385. https://doi.org/10.1111/boj.12377
 • Tomaszewski D., Górzkowska A. 2016. Is shape of a fresh and dried leaf the same? PLOS ONE 11: #e0153071. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153071
 • Zieliński J., Biel B., Tan K. 2016. The roses of Amorgos (Kiklades, Greece): garden escapes. Phytologia Balcanica 22: 351-353. PDF
 • Zieliński J.Kosiński P., Bojarczuk T. 2016. “Origami” – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris) [“Origami” – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 64: 67-70. PDF

 

2015:

 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2015. An assessment of genetic diversity following natural regeneration of Sorbus torminalisin the Forest District of Jamy (northern Poland). Dendrobiology 73: 111-116. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.073.011
 • Boratyńska K.Jasińska A.K., Boratyński A. 2015. Taxonomic and geographic differentiation of Pinus mugo complex on the needle characteristics. Systematics and Biodiversity 13(6): 581-595. https://doi.org/10.1080/14772000.2015.1058300
 • Boratyńska K.Sękiewicz M., Boratyński A. 2015. Morfologia, systematyka, zmienność i rozmieszczenie geograficzne. In: Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds). Wiązy Ulmus glabra Huds., U. leavis Pall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik. pp. 23-52.
 • Boratyńska K., Sękiewicz K., Jasińska A.K.Tomaszewski D., Iszkuło G., Ok T., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2015. Effect of geographic range discontinuity on taxonomic differentiation of Abies cilicica. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(4): 419-430. https://doi.org/10.5586/asbp.2015.037
 • Bugała W., Boratyński A., Iszkuło G. (eds.) 2015. Wiązy Ulmus glabraU. leavisPall., U. minor Mill. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Kórnik.
 • Dering M., Chybicki I., Rączka G. 2015. Clonality as a driver of spatial genetic structure in populations of clonal tree species. Journal of Plant Research 128: 731-745. https://doi.org/10.1007/s10265-015-0742-7
 • Hamzeh’ee B., Attar F., Zieliński J., Assareh M.H., Mozaffarian V. 2015. Do species of CrataegusSanguineae occur in Iran? Nordic Journal of Botany 33(4): 414-420. https://doi.org/10.1111/njb.00601
 • Iszkuło G., Myślicka K. 2015. Is climate warming advantageous for plants with untoothed leaves? Basic and Applied Ecology 16: 386-393. https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.04.011
 • Jasińska A.K., Alber M., Tullus A., Rahi M., Sellin A. 2015. Impact of elevated atmospheric humidity on anatomical and hydraulic traits of xylem in hybrid aspen. Funcional Plant Biology 42: 565-578. http://dx.doi.org/10.1071/FP14224
 • Jasińska A.K., Rucińska B., Kozlowski G., Bétrisey S., Safarov H., Boratyńska K.Boratyński A. 2015. Morphological differentiation of leaves in the relict tree Zelkova carpinifolia (Ulmaceae). Dendrobiology 74: 109-122. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.011
 • Kujawa A., Gierczyk B., Domian G., Wrzosek M., Stasińska M., Szkodzik J., Leski T., Karliński L., Pietras M., Dynowska M., Henel A., Ślusarczyk D., Kubiak D. 2015. Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Part IV. Macromycetes – New data and the synthesis. Acta Mycologica 50(2): #1070. https://doi.org/10.5586/am.1070
 • Litkowiec M., Plitta-Michalak B.P., Lewandowski A., Iszkuło G. 2015. Homogenous genetic structure in populations of Taxus baccatawith varied proportions of male and female individuals. Silva Fennica 49: #1236. https://doi.org/10.14214/sf.1236
 • Łuczaj Ł., Stawarczyk K., Kosiek T., Pietras M., Kujawa A. 2015. Wild food plants and fungi used by Ukrainians in the western part of the Maramureş region in Romania. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 84(3): 339-346. https://doi.org/10.5586/asbp.2015.029
 • Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2015. Rubus lindebergii (Rosaceae) – new species for the flora of Poland. Dendrobiology 74: 143-147. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.074.014
 • Mandryk W., Iszkuło G. 2015. Jałowiec (nie)pospolity. Las Polski 5: 12-13.
 • Niglas A.A.N., Alber M., Suur K., Jasińska A.K., Kupper P., Sellin A. 2015. Does increased air humidity affect stomatal morphology and functioning in hybrid aspen? Botany 93: 243-250. https://doi.org/10.1139/cjb-2015-0004
 • Pietras M., Leski T., Rudawska M. 2015. Dynamika zbiorowiska grzybów mykoryzowych dębu szypułkowego w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 159(10): 831-838.
 • Sękiewicz K.Dering M., Sękiewicz M., Boratyńska K., Iszkuło G., Litkowiec M., Ok T., Dagher-Kharrat M.B., Boratyński A.  2015. Effect of geographic range discontinuity on species differentiation—East-Mediterranean Abies cilicica: a case study. Tree Genetics & Genomes 11: #810. https://doi.org/10.1007/s11295-014-0810-5
 • Tan K., Iszkuło G.Dering M., Pers-Kamczyc E. 2015. Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl. Phytologia Balcanica 21: 382-383. PDF
 • Teofilovski A., Zieliński J., Vladimirov V. 2015. Sorbus×latifolia (Lam.) Pers. s.l. Phytologia Balcanica 21: #212. PDF
 • Tokarska-Osyczka A., Iszkuło G. 2015. Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska. 160(40): 15-27. PDF
 • Zieliński J., Biel G., Danielewicz W., Tomaszewski D., Gawlak M. 2015. Różowokwiatowe robinie (RobiniaFabaceae) dziczejące w Polsce [Pink-flowered locusts (RobiniaL., Fabaceae) established in Poland]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 63: 9-33. PDF

 

2014:

 • Adams R.P., Arista M., Boratyński A., Houari H.H., Leschner H., Liber Z., Minissale P., Sciandrello S., Mataraci T. 2014. Geographic variation in the leaf essential oil of Juniperus turbinata from throughout its range in the Mediterranean. Phytologia 96: 149-158. PDF
 • Boratyńska K., Dzialuk A., Lewandowski A., Marcysiak K., Jasińska A.K., Sobierajska K., Tomaszewski D., Burczyk J., Boratyński A. 2014. Geographic distribution of quantitative traits variation and genetic variability in natural populations of Pinus mugo in Central Europe. Dendrobiology 72: 65-84.  http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.006
 • Boratyński A., Wachowiak W., Dering M., Boratyńska K., Sękiewicz K., Sobierajska K., Jasińska A.K., Klimko M., Montserrat J.M., Romo A., Ok T., Didukh Y. 2014. The biogeography and genetic relationships of Juniperus oxycedrus and related taxa from the Mediterranean and Macaronesian regions. Botanical Journal of the Linnean Society 174(4): 637-653. https://doi.org/10.1111/boj.12147
 • Dering M., Misiorny A., Chałupka W. 2014. Inter-year variation in selfing, background pollination and paternal contribution in a Norway spruce clonal seed orchard. Canadian Journal of Forest Research 44(7): 760-767. https://doi.org/10.1139/cjfr-2014-0061
 • Dering M., Sękiewicz K., Boratyńska K., Litkowiec M., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. 2014. Genetic diversity and inter-specific relations of western Mediterranean relic Abies taxa as compared to the Iberian A. alba. Flora 209(7): 367-374 https://doi.org/10.1016/j.flora.2014.03.011
 • Iszkuło G., Nowak-Dyjeta K., Sękiewicz M. 2014. Influence of initial light intensity and deer browsing onTaxus baccata saplings: a six years field study. Dendrobiology 71: 93-99. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.009
 • Jasińska A.K. 2014. Jak wilgotność powietrza wpływa na drzewa? Las Polski 12: 14-15.
 • Jasińska A.K., Boratyńska K., Dering M., Sobierajska K.I., Ok. T., Romo A., Boratyński A. 2014. Distance between south-European and south-west Asiatic refugial areas involved morphological differentiation – Pinus sylvestris case study. Plant Systematics and Evolution 300: 1487-1502. https://doi.org/10.1007/s00606-013-0976-6
 • Jaworek J., Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2014. Zmiana powierzchni zbiorowisk o charakterze leśnym w dolinie Karpnickiego Potoku jako przykład zmian lesistości w dolnych partiach Sudetów. Sylwan 158(9): 704-713.
 • Kosiński P., Czarna A., Maliński T. 2014. Rubus occidentalis (Rosaceae) – a new naturalized raspberry species in the Polish flora. Dendrobiology 71: 159-165. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.016
 • Maliński T., Zieliński J., Kosiński P. 2014. Rubus limitaneus (series Mucronati, subgenus Rubus, Rosaceae) – a species new to science from NW Poland. Dendrobiology 72: 57-64. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.072.005
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M., Jaworek J. 2014. Rozmieszczenie zasobów drzew z rodzaju wiąz (Ulmus spp.) w lasach Polski w świetle dokumentacji leśnej. Sylwan 158(11): 811-820.
 • Romo A., Boratyński A. 2014. The genus Cotoneaster (Rosaceae) in NW Africa. Willdenowia 44: 229-239. https://doi.org/10.3372/wi.44.44204
 • Sękiewicz K., Sękiewicz M., Romo A., Didukh Y., Fennane M., Boratyński A. 2014. Chorological and conservation status of the endemic cypress, Cupressus atlantica Gaussen, in the High Atlas (Morocco). Dendrobiology 71: 3-13. http://dx.doi.org/10.12657/denbio.071.001
 • Tokarska-Osyczka A., Iszkuło G. 2014. Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska 153(33): 67-81.
 • Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Epicuticular wax structures on stems and comparison between stems and leaves - a survey. Flora 209(5-6): 215-232. https://doi.org/10.1016/j.flora.2014.03.001
 • Tomaszewski D., Zieliński J. 2014. Sequences of epicuticular wax structures along stems in four selected tree species. Biodiversity: Research and Conservation 35: 9-14. https://doi.org/10.2478/biorc-2014-0014
 • Tomaszewski D., Zieliński J., Gawlak M. 2014. Foliar indumentum in central-European Rubus species (Rosaceae) and its contribution to the systematics of the group. Nordic Journal of Botany 32(1): 1-10. https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.2013.00116.x
 • Tullus A., Sellin A., Kupper P., Lutter R., Pärn L., Jasińska A.K., Alber M., Kukk M., Tullus T., Tullus H., Lõhmus K., Sõber A. 2014. Increasing air humidity – a climate trend predicted for northern latitudes – alters the chemical composition of stemwood in silver birch and hybrid aspen. Silva Fennica 48(4): #1107. https://doi.org/10.14214/sf.1107
 • Vladimirov V., Petrova A.S., Zieliński J. 2014. A new alien species of Clematis (Ranunculaceae) to the Bulgarian flora. Comptes rendus de l’Académie bulgare des Sciences 67(5): 671-674.
 • Zieliński J. 2014. Dwa różne kultywary o nazwie Rosa “Poznań”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 63-66. PDF
 • Zieliński J. 2014. Rosa gallica L. Róża francuska. In: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (eds.). Instytut Ochrony Roślin PAN, Kraków, pp. 260-261.
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M., Orlova L. 2014. Kłopotliwe derenie – Cornus alba L. i C. sericea L. (Cornaceae). Dwa gatunki czy jeden? [Troublesome dogwoods – Cornus alba L. and C. sericea L. (Cornaceae). Two species or one?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 62: 9-23. PDF

 

 2013:

 • Bojarczuk T., Zieliński J. 2013. ‘Liliana’ – a new cultivar of common lilac (Syringa vulgaris L.) [‘Liliana’ – nowy kultywar lilaka pospolitego (Syringa vulgaris L.)]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 9-12.
 • Boratyński A., Jasińska A.K., Marcysiak K., Mazur M., Romo A.M., Boratyńska K., Sobierajska K., Iszkuło G. 2013. Morphological differentiation supports the genetic pattern of the geographic structure of Juniperus thurifera (Cupressaceae). Plant Systematics and Evolution 299: 773-784. https://doi.org/10.1007/s00606-013-0760-7
 • Dzialuk A., Czarnecki J., Gout R., Filipiak M. 2013. Origin of silver fir (Abies alba Mill.) from Osusznica Forest District revealed by cytoplasmic DNA markers - refugium of Sudety fir in Pomerania? Sylwan 157(2): 139-148.
 • Hazubska-Przybył T., Chmielarz P., Michalak M., Dering M., Bojarczuk K. 2013. Survival and genetic stability of Picea abies embryogenic cultures after cryopreservation using a pregrowth-dehydration method. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 113(2): 303-313. https://doi.org/10.1007/s11240-012-0270-2
 • Iszkuło G., Kosiński P., Hajnos M. 2013. Sex influences the taxanes content inTaxus baccata. Acta Physiologiae Plantarum 35: 147-152. https://doi.org/10.1007/s11738-012-1057-0
 • Jasińska A.K., Boratyńska K., Sobierajska K., Romo A., Ok. T., Bou Dagher-Kharat M., Boratyński A. 2013. Relationships among Cedrus libani, C. brevifolia and C. atlantica as revealed by the morphological and anatomical needle characters. Plant Systematics and Evolution 299: 35-48. https://doi.org/10.1007/s00606-012-0700-y
 • Kosiński P., Zieliński J. 2013. Rubus maximus (Rosaceae) found also in Poland. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Botanika-Steciana 17: 33-37.
 • Krauze-Baranowska M., Pobłocka-Olech L., Głód D., Wiwart M., Zieliński J., Migas P. 2013. HPLC of flavanones and chalcones in different species and clones of Salix. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 70(1): 27-34. PDF
 • Krauze-Michalska E., Boratyńska K. 2013. European geography of Alnus incana leaf variation. Plant Biosystems 147(3): 601-610. https://doi.org/10.1080/11263504.2012.753131
 • Pietras M., Rudawska M., Leski T., Karliński L. 2013. Diversity of ectomycorrhizal fungus assemblages on nursery grown European beech seedlings. Annals of Forests Sciences 70: 115-121. https://doi.org/10.1007/s13595-012-0243-y
 • Romo A., Hidalgo O., Boratyński A., Sobierajska K., Jasińska A.K., Valles J., Garnatje T. 2013. Genome size and ploidy levels in highly fragmented habitats: the case of western Mediterranean Juniperus (Cupressaceae) with special emphasis on J. thurifera L. Tree Genetics & Genomes 9: 587-599. https://doi.org/10.1007/s11295-012-0581-9
 • Sękiewicz K., Sękiewicz M., Jasińska A.K., Boratyńska K., Iszkuło G., Romo A., Boratyński A. 2013. Morphological diversity and structure of West Mediterranean Abies species. Plant Biosystems 147(1): 125-134. https://doi.org/10.1080/11263504.2012.753130
 • Tokarska A., Iszkuło G. 2013. Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32(1): 89-102.
 • Tomaszewski D., Górski P. 2013. Niezwyczajny buk zwyczajny o spękanej korze w Nadleśnictwie Człopa. Wiadomości Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 4: 23-25.
 • Wachowiak W., Boratyńska K., Cavers S. 2013. Geographical patterns of nucleotide diversity and population differentiation in three closely related European pine species in the Pinus mugo complex. Botanical Journal of the Linnean Society 172: 225-238. https://doi.org/10.1111/boj.12049
 • Zieliński J., Dolatowski J. 2013. Prunus ‘Kornicensis’ i Prunus ‘Hillieri’, siostrzane formy wiśni ozdobnych? [Prunus ‘Kornicensis’ and Prunus ‘Hillieri’, two sister forms of ornamental cherry?]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 61: 13-20.

 

2012:

 • Dering M., Chybicki I. 2012. Assessment of genetic diversity in two-species oak seed stands and their progeny populations. Scandinavian Journal of Forest Research 27(1): 2-9. https://doi.org/10.1080/02827581.2011.631934
 • Dering M., Misiorny A., Lewandowski A., Korczyk A. 2012. Genetic and historical studies on the origin of Norway spruce in Bialowieza Primeval Forest in Poland. European Journal of Forest Research 131(2): 381-387. https://doi.org/10.1007/s10342-011-0510-8
 • Douaihy B., Sobierajska K., Jasińska A.K., Boratyńska K., Ok T., Romo A., Machon N., Didukh Y., Bou Dagher-Kharrat M., Boratyński A. 2012. Morphological versus molecular markers to describe variability in Juniperus excelsa subsp. excelsa (Cupressaceae). Annals of Botany Plants #pls013. https://doi.org/10.1093/aobpla/pls013
 • Dzialuk A., Boratyński A., Boratyńska K., Burczyk J. 2012. Geographic patterns of genetic diversity of Pinus mugo (Pinaceae) in Central European mountains. Dendrobiology 68: 31-41.
 • Guzicka M., Zieliński J., Tomaszewski D., Gawlak M. 2012. Anatomical study on the developing pericarp of selected Rosa species (Rosaceae). Dendrobiology 68: 77-87.
 • Iszkuło G. 2012. Od łuków do taksolu, czyli krótka historia wykorzystywania cisa przez człowieka. W: Pająkowski J. (red.). Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Świecie. Ss. 16-20.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2012. Czynniki wpływające na brak sukcesu reprodukcyjnego cisa pospolitego. W: Pająkowski J. (red.). Rezerwat przyrody "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Wierzchlesie. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, Świecie. Ss. 89-96.
 • Iszkuło G., Didukh Y., Giertych M.J., Jasińska A.K., Sobierajska K., Szmyt J. 2012. Weak competitive ability may explain decline of Taxus baccata. Annals of Forest Science 69(6): 705-712. https://doi.org/10.1007/s13595-012-0193-4
 • Iszkuło G., Golimowski R., Lewandowska A., Wachowiak E., Boratyński A. 2012. Zmiany roślinności w rezerwacie "Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" koło Wierzchlasu w Borach Tucholskich. Sylwan 156: 163-169.
 • Kujawa A., Wrzosek M., Domian G., Kędra K., Szkodzik J., Rudawska M., Leski T., Karliński L., Pietras M., Gierczyk B., Dynowska M., Ślusarczyk D., Kałucka I., Ławrynowicz M. 2012. Preliminary studies of fungi in forests and inland dunes of the Biebrza National Park. Part II. Macromycetes. - Acta Mycologica 47(2) 215-240.
 • Lewandowski A., Litkowiec M., Grygier A., Dering M. 2012. Weryfikacja pochodzenia świerka pospolitego (Picea abies) w Nadleśnictwie Gołdap. Sylwan 156(7): 494-501.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2012. Higher resistance of the offspring of Scots pine trees resulting from natural regeneration in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 794-799. https://doi.org/10.1080/02827581.2012.685748
 • Pietras M. 2012. Wykorzystanie metod molekularnych w badaniach nad różnorodnością biologiczną grzybów mikoryzowych. W: Nowe trendy w badaniach przyrodniczych 2 (Kuczera ed.), Tom 1, Wydawnictwo Creativetime, Kraków, 113-121.
 • Pietras M. 2012. Obce grzyby niepatogeniczne w polskich lasach. Las Polski 15-16: 26-27.
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M. 2012. Znaczenie owłosienia pędów i liści w odróżnianiu Populus ×canescens od jej gatunków rodzicielskich P. alba i P. tremula. [Significance of stem and leaf indumentum in distinguishing Populus ×canescens from its parent species P. alba and P. tremula]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 60: 11-20. PDF

 

2011:

 • Adamczak A., Grys A., Buchwald W., Zieliński J. 2011. Content of oil and main fatty acids in hips of rose species native in Poland. Dendrobiology 66: 55-62.
 • Aučina A., Rudawska M., Leski T., Ryliškis D., Pietras M., Riepšas E. 2011. Ectomycorrhizal fungal communities on seedlings and conspecific trees of Pinus mugo grown on the coastal dunes of the Curonian Spit in Lithuania. Mycorrhiza 21: 237-245. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0341-3
 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Marcysiak K., Sobierajska K. 2011. Pinus uliginosa from Czarne Bagno peat-bog (Sudetes) compared morphologically to related Pinus species. Dendrobiology. 65: 17-28.
 • Boratyński A., Dubicki A., Iszkuło G., Jasińska A.K., Boratyńska K., Piórkowska M., Marcysiak K. 2011. How environmental signals affect frequency of three-needle dwarf shoots on Pinus mugo. Polish Journal of Environmental Studies 20(1): 45-52.
 • Buzunova I., Zieliński J., Romo A. 2011. Rosa rubiginosa (Rosaceae) in Morocco – first records from northern Africa. Dendrobiology 66: 99-103.
 • Cedro A., Iszkuło G. 2011. Do females differ from males of European yew (Taxus baccata L.) in dendrochronological analysis? Tree-Ring Research 67: 3-11. https://doi.org/10.3959/2009-9.1
 • Douaihy B., Vendramin G.G., Boratyński A., Machon N., Bou Dagher-Kharrat M. 2011. High genetic diversity with moderate differentiation in Juniperus excelsa from Lebanon and the East Mediterranean region. Annals of Botany, Plants Advance Access 21: 1-34 https://doi.org/10.1093/aobpla/plr003
 • Dzialuk A., Mazur M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Romo A., Boratyński A. 2011. Population genetic structure of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the western Mediterranean Basin: gradient of diversity on a broad geographical scale. Annals of Forest Science 68: 1341-1350. https://doi.org/10.1007/s13595-011-0150-7
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2011. Initial period of sexual maturity determines the greater growth rate of male over female in the dioecious tree Juniperus communis subsp. communis. Acta Oecologica-International Journal of Ecology 37: 99-102. https://doi.org/10.1016/j.actao.2011.01.001
 • Iszkuło G., Jasińska A.K., Romo A., Tomaszewski D., Szmyt J. 2011. The greater growth rate of male over female of the dioecious tree Juniperus thurifera only in worse habitat conditions. Dendrobiology 66: 15-24.
 • Iszkuło G., Jasińska A.K., Sobierajska K. 2011. Dendroecological differences between Taxus baccata males and females in comparison with monoecious Abies alba. Dendrobiology 65: 55-61.
 • Napierała-Filipiak A., Filipiak M. 2011. Effects of Scots pine (Pinus sylvestris) natural selection in old foci of Heterobasidion annosum root rot. Dendrobiology 66: 63-69.

 

2010:

 • Boratyńska K., Sulikowska A., Iakushenko D.M., Jasińska A.K., Sobierajska K. 2010. Tree-like pines on the Mshana peat bog in the Gorgany Mountains: a trace of Pinus uliginosa migration in the East Carpathians? Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(2): 129-137. https://doi.org/10.5586/asbp.2010.018
 • Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A., Iszkuło G. 2010. Interrelations among con-generic and co-occurring tree species: asymmetric hybridization and the high success of Quercus petraea (Matt.) Liebl. regeneration in mixed Q.petraea/Q.robur L. stands. Polish Journal of Ecology 58(2): 273-283.
 • Iszkuło G. 2010. Success and failure of endangered tree species: low temperatures and low light availability affect survival and growth of European yew (Taxus baccata L.) seedlings. Polish Journal of Ecology 58(2): 259-271.
 • Jasińska A.K., Wachowiak W., Muchewicz E., Boratyńska K., Montserrat J.M., Boratyński A. 2010. Cryptic hybrids between Pinus uncinata and P. sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 163: 473-485. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2010.01065.x
 • Kosiński P. 2010. The genus Rubus in the Bardo Mts (Central Sudetes). Dendrobiology 63: 77-98.
 • Kosiński P., Wojnicka-Półtorak A. 2010. Wstępne badania nad zróżnicowaniem allozymowym Juniperus sabina L. (Cupressaceae) na reliktowym stanowisku w Pieninach Centralnych. Pieniny - Przyroda i Człowiek. 11: 39-44.
 • Leski T., Aučina A., Skridaila A., Pietras M., Riepšas E., Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal community structure of different genotypes of Scots pine under forest nursery conditions. Mycorrhiza 20: 473-481. https://doi.org/10.1007/s00572-010-0298-2
 • Leski T., Pietras M., Rudawska M. 2010. Ectomycorrhizal fungal communities of pedunculate and sessile oak seedlings from bare-root forest nurseries. Mycorrhiza 20: 179-190. https://doi.org/10.1007/s00572-009-0278-6
 • Mazur M., Klajbor K., Kielich M., Sowińska M., Romo A., Montserrat J.M., Boratyński A. 2010. Intra-specific differentiation of Juniperus phoenicea in the western Mediterranean region revealed in morphological multivariate analysis. Dendrobiology 63: 21-31.
 • Pietras M. 2010. Osobliwy okratek - Zamorski grzyb odnaleziony na terenie Nadleśnictwa Piaski w Wielkopolsce. Las Polski 11: #16
 • Romo A.M., Boratyński A. 2010. A New combination in Erica (Ericaceae). Collectanea Botanica 29: 95-98.
 • Sobierajska K., Boratyńska K., Marcysiak K. 2010. Variation of cone characters in Pinus mugo (Pinaceae) populations in the Giant Mountains Karkonosze, Sudetes). Dendrobiology 63: 33-41.
 • Tomlik-Wyremblewska A., Zieliński J., Guzicka M. 2010. Morphology and anatomy of blackberry pyrenes (Rubus L., Rosaceae) Elementary studies of the European representatives of the genus Rubus L. Flora 205(6): 370-375.
 • Zieliński J., Guzicka M., Tomaszewski D., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Pericarp anatomy of wild roses (Rosa L., Rosaceae). Flora 205(6): 363-369.
 • Zieliński J., Tomaszewski D., Guzicka M., Maciejewska-Rutkowska I. 2010. Stomata on the pericarp of species of the genus Rosa L. (Rosaceae). Plant Systematics and Evolution 284(1-2): 49-55. https://doi.org/10.1007/s00606-009-0234-0

 

2009:

 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Sobierajska K., Boratyński A. 2009. A trace of ancient migration of Pinus uncinata (Pinaceae) in the Karkonosze Mts (SW Poland)? In: Mirek Z., Nikel A. (eds.) Rare, relict and endangered plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. 115-122
 • Boratyński A., Jasińska A., Boratyńska K., Iszkuło G., Piórkowska M. 2009. Life span of needles of Pinus mugo Turra: effect of altitude and species origin. Polish Journal of Ecology 57(3): 567-572.
 • Boratyńska K., Lewandowska D. 2009. Differences among three populations of Pinus uliginosa and their relation to P. sylvestris as expressed by the needle characters. Dendrobiology 61: 37-46.
 • Boratyński A., Lewandowski A., Boratyńska K., Montserrat J.M., Romo A. 2009. High level of genetic differentiation of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) in the Mediterranean region: geographic implications. Plant Systematics and Evolution 277: 163-172. https://doi.org/10.1007/s00606-008-0122-z
 • Dzialuk A., Muchewicz E., Boratyński A., Montserrat J.M., Boratyńska K., Burczyk J. 2009. Genetic variation of Pinus uncinata (Pinaceae) in the Pyrenees determined with cpSSS markers. Plant Systematics and Evolution 277: 197-205. https://doi.org/10.1007/s00606-008-0123-y
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2009. Effect of canopy density on the defoliation of the European silver fir (Abies alba Mill.) due to heavy industrial pollution. Dendrobiology 62: 17-22.
 • Filipiak M., Kmiecik M. 2009. Analiza rozmieszczenia zasobów jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Górach Bardzkich. Sylwan 153(7): 457-465.
 • Iszkuło G., Jasińska A.K., Giertych M. J., Boratyński A. 2009. Do secondary sexual dimorphism and female intolerance to drought influence the sex ratio and extintion risk of Taxus baccata? Plant Ecology 200: 229-240. https://doi.org/10.1007/s11258-008-9447-5
 • Jasińska A.K., Iakushenko D.M., Sobierajska K., Tretiak P.R., Iszkulo G. 2009. Pinus uliginosa G.E. Newmann ex Wimm., a new taxon for the Ukrainian flora. Ukrainskij Botanicheskij Journal 66: 640-646.
 • Leski T., Rudawska M., Aučina A., Skridaila A., Riepšas E., Pietras M. 2009. Wpływ ściółki sosnowej i dębowej na wzrost sadzonek sosny i zbiorowiska grzybów mikoryzowych w warunkach szkółki leśnej. Sylwan 153 (10): 675-683.
 • Zieliński J. 2009. Rosa. In: Ali S.I. & Qaiser M. (eds.) Flora of Pakistan. No. 216. Rosaceae (I) - Potentilleae & Roseae. Institute of Plant Conservation, University of Karachi & Missouri Botanical Press, Missouri Botanical Garden, St. Louis. Pp. 103-127.

 

2008:

 • Boratyńska K., Jasińska A.K., Ciepłuch E. 2008. Effect of tree age on needle morphology and anatomy of Pinus uliginosa and Pinus silvestris - species-specific character separation during ontogenesis. Flora 203: 617-626. https://doi.org/10.1016/j.flora.2007.10.004
 • Boratyński A., Marcysiak K., Lewandowska A., Jasińska A., Iszkuło G., Burczyk J. 2008. Differences in Leaf Morphology between Quercus petraea and Q. robur Adult and Young Individuals. Silva Fennica 42(1): 115-124. https://doi.org/10.14214/sf.268
 • Filipiak M., Napierała-Filipiak A. 2008. Relation between the height of Larix kaempferi and some climatic characteristics of Poland. Dendrobiology 60: 11-17.
 • Sobierajska K., Boratyńska K. 2008. Variability of needle characters of Pinus mugo Turra populations in the Karkonosze Mountains in Poland. Dendrobiology 59: 41-49.
 • Szafranek B., Tomaszewski D., Pokrzywińska K., Gołębiowski M. 2008. Microstructure and chemical composition of leaf cuticular waxes in two Salix species and their hybrid. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 50: 49-54.
 • Zieliński J., Tomaszewski D. 2008. Salix anatolica (Salicaceae), a new species from Turkey. Annales Botanici Fennici 45: 386-388. https://doi.org/10.5735/085.045.0506

 

2007:

 • Boratyńska K. 2007. Geographic distribution. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 23-36.
 • Boratyńska K., Boratyński A. 2007. Taxonomic differences among closely related pines Pinus sylvestris, P. mugo, P. uncinata, P. rotundata and P. uliginosa as revealed in needle sclerenchyma cells. Flora 202: 555-569. https://doi.org/10.1016/j.flora.2006.11.004
 • Boratyński A. 2007. The Central-European disjunction in the range of Norway spruce. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds.). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 37-47.
 • Boratyński A., Boratyńska K., Mazur M., Marcysiak K. 2007. Seed involucre variation in Carpinus betulus (Corylaceae) in Poland. Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica. 49(1): 103-111.
 • Bugała W. 2007. Taxonomy. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds.). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 15-22.
 • Iszkuło G., Lewandowski A., Jasińska A.K., Dering M. 2007. Light limitation of growth in 10-year-old seedlings of Taxus baccata L. (European yew). Polish Journal of Ecology 55(4): 827-831.
 • Klimko M., Boratyńska K., Montserrat J.M., Didukh Ya., Romo A., Gómez D., Kluza-Wieloch M., Marcysiak K., Boratyński A. 2007. Morphological variation of Juniperus oxycedrus ssp. oxycedrus (Cupressaceae) in the Mediterranean region. Flora 202: 133-147. https://doi.org/10.1016/j.flora.2006.03.006
 • Kosiński P. 2007. Rozmieszczenie oraz warunki występowania drzew i krzewów w polskiej części Sudetów Wschodnich. Acta Botanica Silesiaca Monographiae. 1: 1-411
 • Marcysiak K., Boratyński A. 2007. Contribution to the taxonomy of Pinus uncinata (Pinaceae) based on cone characters. Plant Systematics and Evolution 264: 57-73. https://doi.org/10.1007/s00606-006-0501-2
 • Marcysiak K., Mazur M., Romo A., Montserrat J.M., Didukh Y., Boratyńka K., Jasińska J., Kosiński P., Boratyński A. 2007. Numerical taxonomy of Juniperus thurifera, J. excelsa and J. foetidissima (Cupressaceae) based on morphological characters. Botanical Journal of the Linnean Society 155: 483-495. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2007.00730.x
 • Przybylski T. 2007. Morphology. In: Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (eds). Biology and ecology of Norway spruce. Springer, Forestry Sciences 78: 9-14.
 • Ratyńska H., Waldon B., Boratyński A. 2006. Xerothermic and anthropophytic species populations in the grassland communities of 'Skarpy Ślesińskie" Nature Reserve and its surroundings. Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 381-385.
 • Romo A., Boratyński A. 2007. Nomenclatural note on Juniperus thurifera subsp. africana (Cupressaceae). Annales Botanici Fennici 44(1): 72-75.
 • Romo A., Boratyński A. 2007. Notes and contributions to the vascular flora of Oukaimeden (Central High Atlas, Morocco). Candollea 62(1): 69-90.
 • Tjoelker M., Boratyński A., Bugała W. (red.). 2007. Biology and Ecology of Norway Spruce. Forestry Sciences 78. Springer, Dordrecht, the Netherandes.
 • Tomaszewski D. 2007. Czym pokryte są rośliny? O kutykuli i warstwie wosków epikutykularnych. Kosmos 56(1-2): 167-174. PDF
 • Waldon B., Ratyńska H., Boratyński A. 2006. Differentiation of the plant cover on slopes of the Noteć valley near Ślesin (northern Poland). Biodiversity Research and Conservation 3-4: 348-351.
 • Zieliński J., Guzicka M., L. Maciejewska-Rutkowska I., Tomaszewski D. 2007. Anatomiczne badania owoców róż. W: Botanika w Polsce. Sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia referatów i plakatów. (54 Zjazd PTB) Oficyna IN PLUS, Szczecin. Ss. 32

 

2006:

 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2006. Genetic variability and structure of the wild service tree (Sorbus torminalis (L.) Crantz) in Poland. Silvae Genetica 55(4/5): 197-202. https://doi.org/10.1515/sg-2006-0027
 • Boratyńska K., Boratyński A. 2006. Occurrence of three-needle dwarf shoots on European species of genus Pinus (Pinaceae). Plant Biosystems 140(1): 21-26. https://doi.org/10.1080/11263500500500796
 • Boratyńska K., Jasińska A.K. 2006. Anomalous needle numbers of Pinus mugo Turra in the Tatra mts. Acta Scietatis Polonorum, Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 5(2): 25-30.
 • Boratyńska K., Muchewicz E. 2006. Do needle characteristics of Pinus uncinata depend on climatic factors? Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 220-226.
 • Christensen K.I., Zieliński J., Petrova A. 2006. Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae). Phytologia Balcanica. 12(2): 209-213
 • Filipiak M. 2006. Distribution of silver-fir (Abies alba Mill.) in the Sudeten Mts. Biodiversity Research and Conservation. 3-4: 294-299.
 • Filipiak M. 2006. Funkcjonowanie Abies alba (Pinaceae) w warunkach silnej antropopresji w Sudetach. Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 13(1): 113-138.
 • Hajnos M., Bujas E., Kosiński P., Głowniak K., Kukuła W. 2006. Chemotaxonomic investigations of natural populations of English yew (Taxus baccata L.) in Poland - variability of taxoids' concentration in investigated samples. 5th International Symposium on Chromatography of Natural Products (ISCNP).
 • Iszkulo G., Boratynski A. 2006. Analysis of the relationship between photosynthetic photon flux density and natural Taxus baccata seedlings occurrence. Acta Oecologica 29(1): 78-84. https://doi.org/10.1016/j.actao.2005.08.001
 • Kosiński P. 2006. Current distribution of the recently described bramble species, Rubus guttiferus (Rosaceae), in Poland. Dendrobiology 56: 45-49.
 • Kosiński P., Oklejewicz K. 2006. Rubus parthenocissus (Rosaceae) in Poland. Dendrobiology 55: 33-38.
 • Petrova A., Zieliński J., Natcheva R. 2006. Reports (1584-1603).[In: Kamari G., Blanché C., Garbari F. (eds.). Mediterranean chromosome number reports -16]. Fl. Mediterranea 16: 431-442.
 • Zieliński J., Petrova A., Pancheva Zh. 2006. Salix ×velchevii and S. ×ardana (Salicaceae) - two new willow hybrids from the Bulgarian Rhodope Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(2): 145-148. https://doi.org/10.5586/asbp.2006.017
 • Zielinski J., Petrova A., Tomaszewski D. 2006. Quercus trojana subsp. yaltirikii (Fagaceae), a new subspecies from southern Turkey. Willdenowia 36: 845-849. PDF

 

2005:

 • Boratyńska K., Marcysiak K., Boratyński A. 2005. Pinus mugo (Pinaceae) in the Abruzzi Mountains: high morphological variation in isolated populations. Botanical Journal of the Linnean Society 147: 309-319. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2005.00374.x
 • Boratyńska K., Muchewicz E.A. 2005. Analiza morfologiczno-anatomiczna igieł jako narzędzie diagnostyczne w określaniu pozycji systematycznej taksonów z kompleksu Pinus mugo Turra. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. Ss. 124.
 • Boratyńska K., Muchewicz E.A. 2005. Zależność cech igieł od warunków klimatycznych na przykładzie populacji Pinus uncinata Ramond ex DC. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. Ss. 249.
 • Filipiak M. 2005. Rozmieszczenie i stan zasobów jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Sudetach. W: Jackowiak B., Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. Ss. 150.
 • Filipiak M., Iszkuło G., Korybo J. 2005. Relation between photosynthetic photon flux density (PPFD) and growth of Silver fir (Abies alba Mill.) seedlings in a forest stand dominated by spruce in the Sudety Mts. (SW Poland). Polish Journal of Ecology 53(2): 177-184.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2005. Different age and spatial structure of two spontaneous subpopulations of Taxus baccata as a result of various intensity of colonization process. Flora 200 (2): 195-206. https://doi.org/10.1016/j.flora.2004.03.001
 • Iszkuło G., Boratyński A., Didukh Y., Romaschenko K., Pryazhko N. 2005. Changes of population structure of Taxus baccata during 25 years in protected area (the Carpathian Mountains, East Ukraine). Polish Journal of Ecology 53: 13-23.
 • Kosiński P. 2005. Dendrofloristic regionalization of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. based on cluster analysis. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXII, Botanika - Steciana 8: 113-121.
 • Kosiński P. 2005. Evaluation of environmental preferences of plants according to floristic and phytosociological data. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXII, Botanika - Steciana 8: 123-128.
 • Ratyńska H., Mazur M., Jasińska A., Boratyński A. 2006. Szata roślinna „Uroczyska Dziembówko” koło Piły. Przegląd Przyrodniczy 16(1-2): 45-56
 • Trávniček B., Oklejewicz K., Zieliński J. 2005. Rubus ambrosius (Rubus subsect. Rubus, Rosaceae), a new bramble species from the eastern part of Central Europe. Folia Geobotanica 40: 421-434. https://doi.org/10.1007/BF02804289
 • Wrońska-Pilarek D., Boratyńska K. 2005. Pollen morphology of Rosa gallica L. (Rosaceae) from southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(4): 297-304. https://doi.org/10.5586/asbp.2005.038
 • Zieliński J., Tomaszewski D. 2005. Topole w mikroskopie skaningowym: Populus alba, Populus tremula i ich mieszaniec- P. ×canescens. W: Jackowiak B & Celka Z. (red.) Taksonomia, chorologia i ekologia roślin w dobie zagrożenia różnorodności biologicznej. UAM Poznań. Ss. 205.

 

2004:

 • Bednorz L., Myczko Ł., Kosiński P. 2004. Isoenzyme polymorphism and genetic structure of the population of Sorbus torminalis (L.) Crantz from the Bytyń Forest (Poland). Journal of Applied Genetics 45(3): 321-324.
 • Boratyńska K. 2004. Relacje taksonomiczne między sosnami z kompleksu Pinus mugo (Pinaceae) na podstawie cech igieł. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(2): 235-255.
 • Boratyńska K., Muchewicz E. & Drojma M. 2004. Pinus mugo Turra geographic differentiation based on needle characters. Dendrobiology 51: 9-17
 • Çakan H., Zieliński J. 2004. Tamarix duezenlii (Tamaricaceae) - a species new to science from southern Turkey. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73(1): 53-55. https://doi.org/10.5586/asbp.2004.008
 • Didukh Ya., Romo A., Boratyński A. 2004. On five rare vascular plant species reported from Crimea, Ukraine. Willdenowia 34: 1-4.
 • Filipiak M., Ufnalski K. 2004. Growth Reaction of Europaean Silver Fir (Abies alba Mill.) Associated with Air Quality Improvement in the Sudeten Mountains. Polish Journal of Environmental Studies. 13(3): 267-273.
 • Filipiak M., Barzdajn W. 2004. Assessment of the natural resources of Europaean silver fir (Abies alba Mill.) in the Polish Sudety Mts. Dendrobiology 51: 19-24.
 • Filipiak M., Dolatowska A., Kmiecik M., Pilarek Z. 2004. European ash in the Bardzkie Mountains - species characterization based on forest documentation. Dendrobiology 52: 17-21.
 • Iszkuło G., Boratyński A. 2004. Interaction between canopy tree species and European yew Taxus baccata (Taxaceae). Polish Journal of Ecology 52(4): 501-509.
 • Iszkuło G., Jasińska A.K. 2004. Variation in sex expression in Polish and Ukrainian populations of Taxus baccata L. Dendrobiology 52: 29-32.
 • Klimko M., Boratyńska K., Boratyński A., Marcysiak K. 2004. Morphological variation of Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Cupressaceae) in three Italian localities. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 113-119. https://doi.org/10.5586/asbp.2004.016
 • Mazur M., Boratyńska K., Marcysiak K., Didukh Y., Romo A., Kosiński P., Boratyński A. 2004. Low level of inter-populational differentiation in Juniperus excelsa M. Bieb. (Cupressaceae). Dendrobiology 52: 39-46.
 • Romo A., Didukh Y., Boratyński A. 2004. Thesium (Santalaceae) in Crimea, Ukraine. Annales Botanici Fennici 41: 273-281.
 • Tomaszewski D. 2004. The wax layer and its morphological variability in four European Salix species. Flora 199: 320-326. https://doi.org/10.1078/0367-2530-00159
 • Tomaszewski D. 2004. Zróżnicowanie morfologiczne warstwy woskowej wybranych gatunków wierzb. W: Jendrzejczak E. (red.) Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Bydgoski, Oddział Toruński; Wydawnictwa Uczelniane ATR w Bydgoszczy. Toruń-Bydgoszcz. Ss. 28.
 • Tomlik-Wyremblewska A., van der Ham R.W.J.M., Kosiński P. 2004. Pollen morphology of genus Rubus L. Part III. Studies on the Malesian species of subgenera Chamaebatus L. and Idaeobatus L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 207-227. https://doi.org/10.5586/asbp.2004.028
 • Zieliński J. 2004. The genus Rubus (Rosaceae) in Poland. Polish Botanical Studies. (16): 1-300.
 • Zieliński J., Kosiński P., Tomaszewski D. 2004. Rubus lucentifolius (Rosaceae) - a new species of bramble from Poland. Polish Botanical Journal 49(1): 5-9.
 • Zieliński J., Kosiński P., Tomaszewski D. 2004. The genus Rubus in southeastern Lower Silesia (Poland). Polish Botanical Journal 49(2): 161-180.
 • Zieliński J., Petrova A., Tan K. 2004. Taxonomic status of the roses (Rosa) described by S. G. Dimitrov from Bulgaria. Annales Botanici Fennici 41(6): 449-451.
 • Zieliński J., Tan K., Tomaszewski D. 2004. Notes on the taxonomy of Genista januensis Viv. and G. lydia Boiss. (Fabaceae). Annales Botanici Fennici 41(6): 453-457.
 • Zieliński J., Trávniček B. 2004. Rubus bohemo-polonicus (Rosaceae) - a new species of bramble from the Czech Republic and Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 73: 311-314. https://doi.org/10.5586/asbp.2004.040

 

2003:

 • Boratyńska K., Boratyński A. 2003. Anomalous needle numbers on dwarf shoots of Pinus mugo and P. uncinata (Pinaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 139-148. https://doi.org/10.5586/asbp.2003.019
 • Boratyńska K., Boratyński A., Lewandowski A. 2003. Morphology of Pinus uliginosa (Pinaceae) needles from populations exposed to and isolated from the direct influence of Pinus sylvestris. Botanical Journal of the Linnean Society 142: 83-91. https://doi.org/10.1046/j.1095-8339.2003.00156.x
 • Boratyńska K., Hinca M. 2003. Morphological characteristic of Pinus sylvestris L. in the southernmost, isolated locality in the Sierra de Baza (S Spain) as expressed in the needle traits. Dendrobiology 50: 3-9.
 • Boratyński A., Boratyńska K., Lewandowski A., Gołąb Z., Kiciński P. 2003. Evidence of the possibility of natural reciprocal crosses between Pinus sylvestris and P. uliginosa based on the phenology of reproductive organs. Flora 198: 377-388. https://doi.org/10.1078/0367-2530-00110
 • Boratyński A., Lewandowski A., Ratyńska H. 2003. Cerasus fruticosa Pall. (Rosaceae) in the region of Kujavia and South Pomerania (N Poland). Dendrobiology 49: 3-13.
 • Boratyński A., Ratyńska H., Waldon B., Bartczak A. 2003. Flora and vegetation of walls in the town of Krosno Odrzańskie (Poland). Collectanea Botanica (Barcelona) 26: 129-139.
 • Boratyński A., Romo A. 2003. Loiseleuria procumbens (Ericaceae) in the Spanish Pyrenees. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72: 125-133. https://doi.org/10.5586/asbp.2003.017
 • Dimitrov D., Zieliński J., Szeląg Z. 2003. Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Empetraceae) in Bulgaria. Polish Botanical Journal 48: 51-54.
 • Filipiak M., Komisarek J., Nowiński M. 2003. Natural regeneration of the European silver fir in the Sudety Mountains on soils with different particle size distribution. Dendrobiology 50: 15-22.
 • Filipiak M., Pilarek Z. 2003. Evaluation of Japanese larch stands quality in Poland. Dendrobiology 49: 25-30.
 • Filipiak M., Tylkowski T. 2003. Population and Individual Variation in the Process of Seed Release by Cones of Europaean Larch. Silvae Genetica 52(5-6): 284-286.
 • Kosiński P., Bednorz L. 2003. Trees and shrubs of the Polish part of the Eastern Sudety Mts. Dendrobiology 49: 31-42.
 • Marcysiak K., Boratyńska K., Mazur M. A. 2003. Variability of Pinus uliginosa cones from the peat-bog Węgliniec. Dendrobiology 49: 43-47.
 • Mazur M., Boratyńska K., Marcysiak K., Gómez D., Tomaszewski D., Didukh J., Boratyński A. 2003. Morphological variability of Juniperus phoenicea (Cupressaceae) from three distant localities on Iberian Peninsula. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72(1): 71-78. https://doi.org/10.5586/asbp.2003.009
 • Tzonev R., Zieliński J., Tan K. 2003. Cyperus strigosus (Cyperaceae), a naturalized species new to Bulgaria. Polish Botanical Journal 48: 47-49.

 

2002:

 • Boratyńska K. 2002. Needle variability of Pinus mugo Turra in Tatra Mts. Dendrobiology 48: 3-8.
 • Boratyński A. 2002. Loranthaceae (Viscaceae). In: Valdes B., Rejdali M., Achhal A. El Kadmiri, Jury J.L., Montserrat J.M. (eds.). Checklist of Vascular Plants of Morocco with identification keys. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid. 1: 410-411.
 • Boratyński A. 2002. Oleaceae. In: Valdes B., Rejdali M., Achhal A. El Kadmiri, Jury J.L., Montserrat J.M. (eds.). Checklist of Vascular Plants of Morocco with identification keys. Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Madrid. 2: 555-558.
 • Boratyński A., Didukh Ya.P. 2002. Loiseleuria procumbens (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians. Dendrobiology 47: 3-8.
 • Didukh Ya. P., Boratyński A. 2002. The genus Celtis L. (Ulmaceae) in flora of Ukraine. Ukrayins'kyi Botanichnyi Zhurnal 59(1): 5-9.
 • Filipiak M. 2002. Age structure of natural regeneration of European silver-fir (Abies alba Mill.) in Sudety Mts. Dendrobiology 48: 9-14.
 • Filipiak M., Kosiński P. 2002. Forest communities with European silver (Abies alba Mill.) in the Sudety Mts. Dendrobiology 48: 15-22.
 • Iszkuło G. 2002. Nie powiela się starych błędów. Las Polski 15-16: #33.
 • Iszkuło G. 2002. Nowe stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata L. na Górze Szeskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 58: 92-94.
 • Jerzak E., Zieliński J. 2002. Quercus 'Monument' - a new cultivar of oak. Rocznik Dendrologiczny 50: 187-188.
 • Kosiński P. 2002. Distribution and occurrence conditions of forked spleenwort Asplenium septentroniale (L.) HOFFM. in the Eastern Sudety Mts. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58: 85-92.
 • Lewandowski A., Samoćko J., Boratyńska K., Boratyński A. 2002. Genetic diferrences between two Polish populations of Pinus uliginosa, compared to P. sylvestris and P. mugo. Dendrobiology 48: 51-57.
 • Świerkosz K., Boratyński A. 2002. Chorological and synanthropodynamical analysis of trees and shrubs of the Stołowe Mts. (Middle Sudety). Dendrobiology 48: 75-85.
 • Zieliński J. 2002. Crataegus L. Rosa L., Rubus L. & Salix L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. (red.). Flowering plants and pteridopohytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków. 62: 137-147.
 • Zieliński J. 2002. Crataegus L., Rosa L. & Rubus L. In: Zarzycki (eds.) Ecological indicator values of vascular plants of Poland. 47-48, 99-101. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków.

 

2001:

 • Boratyńska K., Pashkevich N.A. 2001. Variability on needle traits of Pinus mugo Turra in the Ukrainian Carpathians. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70: 181-186. https://doi.org/10.5586/asbp.2001.023
 • Boratyńska K., Bobowicz M. A. 2001. Pinus uncinata Ramond taxonomy based on needle characters Plant Systematics and Evolution 183-194. https://doi.org/10.1007/s006060170047
 • Boratyński A., Didukh Ya., Lucak M. 2001. The yew (Taxus baccata L.) population in Knyazhdvir Nature Reserve in the Carpathians (Ukraine). Dendrobiology 46: 3-8.
 • Browicz K., Zieliński J., Tan K. 2001. Rumex vesicarius (Polygonaceae) in the eastern Mediterranean region. Polish Botanical Journal 46(1): 71-73.
 • Filipiak M. 2001. Distribution, occurence condition and health state of silver fir (Abies alba Mill.) in the Sudety Mts. Scientific activity of Polish Academy of Sciences 11: 50-52.
 • Iszkuło G. 2001. The yew (Taxus baccata L.) of the Cisowy Jar reserve near Olecko. Dendrobiology 46: 33-37.
 • Kosiński P. 2001. Chorological analysis of woody flora of the Eastern Sudety Mts. Institute of Dendrology - Polish Academy of Sciences, Kórnik. Pp. 1-320.
 • Lewandowski A., Filipiak M., Burczyk J. 2001. Genetic Variation of Abies Alba in polish part of Sudety Mts. Acta Societatis Botanicorum Poloniae. 70 (3): 215-219. https://doi.org/10.5586/asbp.2001.028
 • Tan K., Zieliński J. 2001. Micromeria browiczii (Labiatae), an unusual new species from Zakinthos (Ionian Island, Greece). Polish Botanical Journal 46(1): 31-33.
 • Tomaszewski D. 2001. Sorbaria species cultivated in Poland. Dendrobiology 46: 59-64.
 • Zieliński J., Popek R. 2001. Rosa L. W: Zając A., Zając M. (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. [Rosa L. [Distribution Atlas of vascular plants in Poland] Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ss. 454-457.
 • Zieliński J. 2001. Acer L. In: Tan K., Iatrou G. Endemic plants of Greece. The Peloponnese. Gads Forlag, Kobenhavn. Pp. 204-206.
 • Zieliński J. 2001. Amelanchier Medik. Ibidem: 168-170.
 • Zieliński J. 2001. Genista L. Ibidem: 172-174.
 • Zieliński J. 2001. Lonicera L. Ibidem: #341.
 • Zieliński J. 2001. Marrubium L. Ibidem: 292-294.
 • Zieliński J. 2001. Rhamnus L. Ibidem: 206-207.
 • Zieliński J. 2001. Scrophularia L. Ibidem: 330-331.
 • Zieliński J. 2001. Sideritis L. Ibidem: 294-295.
 • Zieliński.J. 2001. Rubus L. W: Zając A., Zając M. (red.). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. [Rubus L. [Distribution Atlas of vascular plants in Poland] Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ss. 458-480.

 

2000:

 • Zieliński J. 2000. Rosa L. In: Polatschek A. Flora von Nordtirol, Osttirol und Voralberg 3: 942-967, 1307-1313. Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum. Innsbruck.
 • Zieliński J. 2000. Tamarix L. In: Güner A. (eds.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Suppl. 2. Edinburgh. University Press. Pp. 69-70.
 • Zieliński J. 2000. Amygdalus L. Ibidem: #100.
 • Zieliński J. 2000. Cerasus Duhamel. Ibidem: #100.
 • Zieliński J. 2000. Cotoneaster Medik. Ibidem: #114.
 • Zieliński J. 2000. Malus Mill. Ibidem: #115.
 • Zieliński J. 2000. Pyrus L. Ibidem: # 115.
 • Zieliński J. 2000. Salix L. Ibidem: 216-217.
 • Zieliński J. 2000. Sorbus L. Ibidem: 114-115.

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button