INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Plan Równości Płci

 

Plan Równości Płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami.

 

W nazewnictwie przyjętym przez Unię Europejską na określenie takich planów używany jest skrót GEP (Gender Equality Plan).

 

Dla wszystkich konkursów programu Horyzont Europa z terminem przesłania aplikacji (deadline) począwszy od 2022 roku, Plan Równości Płci jest obowiązkowy i stanowi kryterium kwalifikowalności projektu dla wszystkich podmiotów publicznych, jednostek naukowych oraz szkół wyższych z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych. Od 2023 r. wszystkie te podmioty muszą posiadać GEP już w momencie składania wniosku.

 

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk prowadzi działania przygotowawcze w celu wdrożenia Planu Równości Płci.

 

Zarządzeniem nr 3/2023 z 23 stycznia 2023 roku Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN powołał Pełnomocnika ds. równości płci w osobie Pani Katarzyny Szwed-Pietras.

 

Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu: 

gep screenshot 3 2

 

Załączamy również prezentację wprowadzającą do tematyki GEP:

obrazek prezentacja PL

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pt. „Plany Równości Płci (GEP) w Horyzoncie Europa. Przewodnik dla polskich podmiotów publicznych – jak zrozumieć i stworzyć GEP, aby aplikować o środki z Horyzontu Europa” przygotowaną przez Dział Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

Zarządzeniem nr 16/2023 z 13 kwietnia 2023 roku Dyrektor Instytutu Dendrologii PAN wprowadził Plan Równości Płci (ang. Gender Equality Plan) Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk na lata 2023-2026.

 

Plan Równości Płci stworzony został po to, by Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk rozwijał się jako instytucja naukowa zapewniająca bezpieczne i przyjazne miejsce pracy, wolna od dyskryminacji, umożliwiająca wszystkim pracownikom i doktorantom rozwój naukowy, zawodowy i osobisty. Ponadto celem Instytutu jest zapewnienie poszanowania zasad równości i różnorodności oraz eliminacja wszelkich form dyskryminacji. Chcemy, aby Instytut był miejscem, w którym wszyscy pracownicy i doktoranci czują się bezpiecznie, a także w którym wszyscy pracownicy i doktoranci mają równe szanse rozwoju, bez względu na pochodzenie, płeć, wiek, wyznanie czy orientację seksualną. Naszym celem jest wsparcie rozwoju społeczności, która działa w duchu równości, tolerancji i wzajemnego szacunku.

 

Plan Równości Płci

 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Szwed-Pietras

Pełnomocnik ds. równości płci

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button