INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Inne projekty realizowane

 

 

SONP/SP/513422/2021 - Społeczna odpowiedzialność nauki (MEiN); tytuł projektu: Klimat na bioróżnorodność; źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Miasto i Gmina Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie; całkowita kwota finansowania: 235 246,87 PLN; okres realizacji: 2022-2023.

 

Klimat na bioróżnorodność - zwiastun: LINK

 

 BANNER 2 kopia 2

 

W latach 2022-2023 Instytut Dendrologii PAN realizuje projekt pt. „Klimat na bioróżnorodność” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (SONP/SP/513422/2021). Głównym celem projektu jest popularyzacja pracy naukowców ID PAN oraz upowszechnianie wyników ich badan i prac rozwojowych, co poza oczywistą promocją samej nauki, pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z sylwetką Instytutu.

 

Efektem prowadzonego projektu są przygotowywane przez naukowców wykłady i warsztaty, które zostaną powszechnie udostępnione jako materiały audiowizualne i graficzne, przez co Instytut ma nadzieję przyczynić się do wzrostu świadomości społeczenństwa w tematyce przyczyn i skutków globalnych zmian klimatu, a także zrozumienia idei i roli polityki klimatycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami przestawionymi w wykładach zrealizowanych podczas I etapu projektu, które wkrótce zostaną  udostępnione na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube).

 


 

ETAP I

 

WYKŁADY:

 1. Klimat a różnorodność i występowanie grzybów (dr hab. Marcin Pietras, prof. ID PAN)
 2. Jak zmiany klimatu wpłyną na koszyk grzybiarza? (dr Marta B. Kujawska)
 3. Grzyby podziemne a zmieniający się klimat (mgr Robin Wilgan)
 4. Tam, gdzie zaczyna się las. O mykoryzie w szkółkach leśnych (prof. dr hab. Maria Rudawska)
 5. Las bez grzybów. Czy jest to możliwe? (dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN)
 6. Życie na dębie – lokalny hotspot bioróżnorodności (prof. dr hab. Marian J. Giertych)
 7. Grzybnia ekstramatrykalna grzybów mykoryzowych w glebie (dr Leszek Karliński)
 8. Czy zmiany klimatu mogą wpłynąć na oddziaływania między korzeniami drzew a grzybami? (dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PAN)
 9. Różny klimat – różne korzenie (mgr Paulina Kościelniak)
 10. Las to nie tylko drzewa. Rośliny runa leśnego (mgr Katarzyna Rawlik)
 11. Las w zamrażarce czy w probówce? (prof. dr hab. Paweł Chmielarz) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 12. Klimat a kiełkowanie nasion drzew (dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 13. Bioróżnorodność w łupince (dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 14. Czy zestresowane nasiona zapewnią nam lepszą przyszłość? (dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN)
 15. Jak nasiona walczą z suszą? (mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 16. Od kiełkowania nasion do wytworzenia roślin. Różne oblicza reaktywnych form tlenu (dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 17. Genetyczne podstawy długowieczności nasion (dr Hanna Fuchs) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 18. Badania molekularne a funkcjonowanie drzew w zmieniającym się środowisku (dr Agnieszka Szuba) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 19. Somatyczna embriogeneza jako sposób na zachowanie bioróżnorodności gatunków drzew leśnych (dr Teresa Hazubska-Przybył) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 20. Spoczynek pąków drzew w dobie zmian klimatycznych (dr hab. Marzenna Guzicka)
 21. Znaczenie i ochrona różnorodności genetycznej (dr Weronika B. Żukowska). Wykład do obejrzenia na YouTube.
 22. Przystosowanie populacji drzew do zmian klimatu (dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN). Wykład do obejrzenia na YouTube.
 23. Czy rośliny mają pamięć i czy można wymazać im wspomnienia? (dr Ewelina Klupczyńska). Wykład do obejrzenia naYouTube.
 24. Zrozumieć „twardy dysk” sosen (prof. dr hab. Witold Wachowiak). Wykład do obejrzenia na Youtube.
 25. Topola czarna a zmiany klimatu (prof. dr hab. Andrzej Lewandowski) Wykład do obejrzenia na YouTube. 
 26. Kasztanowiec zwyczajny – relikt z Półwyspu Bałkańskiego (dr Łukasz Walas)
 27. Inwazyjne gatunki roślin – co pomaga im w ekspansji? (dr hab. inż. Marcin K. Dyderski)
 28. Jemioła pospolita. Robin Hood czy Drakula? (prof. dr hab. Grzegorz Iszkuło)
 29. Jeżyny w szacie roślinnej Polski (dr Piotr Kosiński)
 30. Zmienność genetyczna a potencjał adaptacyjny populacji drzew leśnych (dr inż. Błażej Wójkiewicz) Wykład do obejrzenia na YouTube.

ETAP II

 

WYKŁADY:

 1. Wiązy, bioróżnorodność, klimat (dr Anna Napierała-Filipiak)
 2. Depozycja azotu a bioróżnorodność (dr inż. Emilia Pers-Kamczyc)
 3. Rola płci u roślin w zmieniającym się środowisku (dr Mariola Rabska)
 4. Obszary pogórnicze: od dewastacji do bogactwa przyrody (dr Mateusz Rawlik)
 5. Razem czy osobno? Jak piszemy wytyczne do rekultywacji terenów poprzemysłowych? (dr inż. Paweł Horodecki)
 6. Jak globalne zmiany temperatury wpłyną na owady? (mgr inż. Dawid Adamczyk)
 7. Nauka obywatelska, czyli jak chronić różnorodność biologiczną na co dzień (mgr inż. Sonia Paź-Dyderska)
 8. Herbarium – świadek bioróżnorodności (dr Dominik Tomaszewski)
 9. Udział drewna późnego u sosen ze Skandynawii (dr Krzysztof Ufnalski)
 10. Jałowce wokół Morza Śródziemnego (prof. dr hab. Adam Boratyński)
 11. Gatunki endemiczne a zmiany klimatu (dr Katarzyna Sękiewicz)
 12. (Bio)różnorodność ogrodów botanicznych (dr inż. Kinga Nowak)

 

WARSZTATY:

1. Modelowanie potencjalnego zasięgu gatunku (dr Łukasz Walas

2. Ukryta różnorodność ektomykoryz (dr Leszek Karliński - koordynator, dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN, dr Robin Wilgan, prof. dr hab. Maria Rudawska) 

3. Czym jest „kod kreskowy” grzybów? (dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN - koordynator, dr Mariola Rabska)  

4. Kuchnia pełna nasion i agaru (prof. dr hab. Paweł Chmielarz - koordynator, dr Mikołaj K. Wawrzyniak, dr Jan Suszka

5. Bioróżnorodność mierzona oddechem (dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN - koordynator, dr Hanna Fuchs, mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc) 

6. Wizualizacja i pomiar reaktywnych form tlenu w kiełkujących nasionach (dr hab. Ewa M. Kalemba) 

7. Białka od kuchni – jak wykonuje się badania proteomiczne? (dr Agnieszka Szuba - koordynator, mgr Katarzyna Grewling, dr inż. Emilia Pers-Kamczyc, dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN, mgr Shirin Alipour) 

8. Przechowywanie tkanek embriogennych w ciekłym azocie (dr Teresa Hazubska-Przybył - koordynator, dr Mikołaj Wawrzyniak, mgr Agata Obarska) 

9. Jak badamy reakcję populacji drzew na zmiany klimatu? (dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN - koordynator, mgr inż. Roman Rożkowski) 

10. Na tropie DNA: od izolacji materiału genetycznego do określenia genotypu (dr Weronika B. Żukowska - koordynator, mgr Dominika Robak) 

11. Parametry określające poziom zmienności genetycznej populacji (dr inż. Błażej Wójkiewicz - koordynator, dr Weronika B. Żukowska) 

12. Opowiedz mi historię swojego życia (dr inż. Paweł Horodecki) 

13. „Światło i mrok. Życie i śmierć. Gdzie jest moje miejsce?” – zapytały rośliny dna lasu (dr inż. Paweł Horodecki) 

14. "Live and let die" - rzecz o dekompozycji (mgr Katarzyna Rawlik - koordynator, dr inż. Paweł Horodecki) 

15. Jak przygotować zielnik? (dr Dominik Tomaszewski) 

16. Analiza proteomiczna kiełkowania nasion drzew (dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN) 

17. Metoda ekstrakcji drewna wczesnego i późnego do badań zawartości stabilnych izotopów węgla i tlenu (dr K. Ufnalski)

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button