INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Inne projekty realizowane

 

 

SONP/SP/513422/2021 - Społeczna odpowiedzialność nauki (MEiN); tytuł projektu: Klimat na bioróżnorodność; źródło finansowania: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Miasto i Gmina Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie; całkowita kwota finansowania: 235 246,87 PLN; okres realizacji: 2022-2023.

 

Klimat na bioróżnorodność - zwiastun: LINK

 

 BANNER 2 kopia 2

 

W latach 2022-2023 Instytut Dendrologii PAN realizuje projekt pt. „Klimat na bioróżnorodność” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (SONP/SP/513422/2021). Głównym celem projektu jest popularyzacja pracy naukowców ID PAN oraz upowszechnianie wyników ich badan i prac rozwojowych, co poza oczywistą promocją samej nauki, pozwoli szerszej publiczności zapoznać się z sylwetką Instytutu.

 

Efektem prowadzonego projektu są przygotowywane przez naukowców wykłady i warsztaty, które zostaną powszechnie udostępnione jako materiały audiowizualne i graficzne, przez co Instytut ma nadzieję przyczynić się do wzrostu świadomości społeczenństwa w tematyce przyczyn i skutków globalnych zmian klimatu, a także zrozumienia idei i roli polityki klimatycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami przestawionymi w wykładach zrealizowanych podczas I etapu projektu, które wkrótce zostaną  udostępnione na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube).

 


 

ETAP I

 

WYKŁADY:

 1. Klimat a różnorodność i występowanie grzybów (dr hab. Marcin Pietras, prof. ID PANWykład do obejrzenia na YouTube.
 2. Jak zmiany klimatu wpłyną na koszyk grzybiarza? (dr Marta B. KujawskaWykład do obejrzenia na YouTube.
 3. Grzyby podziemne a zmieniający się klimat (mgr Robin WilganWykład do obejrzenia na YouTube.
 4. Tam, gdzie zaczyna się las. O mykoryzie w szkółkach leśnych (prof. dr hab. Maria RudawskaWykład do obejrzenia na YouTube.
 5. Las bez grzybów. Czy jest to możliwe? (dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PANWykład do obejrzenia na YouTube.
 6. Życie na dębie – lokalny hotspot bioróżnorodności (prof. dr hab. Marian J. GiertychWykład do obejrzenia na YouTube.
 7. Grzybnia ekstramatrykalna grzybów mykoryzowych w glebie (dr Leszek KarlińskiWykład do obejrzenia na YouTube.
 8. Czy zmiany klimatu mogą wpłynąć na oddziaływania między korzeniami drzew a grzybami? (dr hab. Joanna Mucha, prof. ID PANWykład do obejrzenia na YouTube.
 9. Różny klimat – różne korzenie (mgr Paulina KościelniakWykład do obejrzenia na YouTube.
 10. Las to nie tylko drzewa. Rośliny runa leśnego (mgr Katarzyna RawlikWykład do obejrzenia na YouTube.
 11. Las w zamrażarce czy w probówce? (prof. dr hab. Paweł Chmielarz) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 12. Klimat a kiełkowanie nasion drzew (dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 13. Bioróżnorodność w łupince (dr inż. Mikołaj K. Wawrzyniak) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 14. Czy zestresowane nasiona zapewnią nam lepszą przyszłość? (dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PANWykład do obejrzenia na YouTube.
 15. Jak nasiona walczą z suszą? (mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 16. Od kiełkowania nasion do wytworzenia roślin. Różne oblicza reaktywnych form tlenu (dr hab. Ewa M. Kalemba, prof. ID PAN) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 17. Genetyczne podstawy długowieczności nasion (dr Hanna Fuchs) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 18. Badania molekularne a funkcjonowanie drzew w zmieniającym się środowisku (dr Agnieszka Szuba) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 19. Somatyczna embriogeneza jako sposób na zachowanie bioróżnorodności gatunków drzew leśnych (dr Teresa Hazubska-Przybył) Wykład do obejrzenia na YouTube.
 20. Spoczynek pąków drzew w dobie zmian klimatycznych (dr hab. Marzenna Guzicka)
 21. Znaczenie i ochrona różnorodności genetycznej (dr Weronika B. Żukowska). Wykład do obejrzenia na YouTube.
 22. Przystosowanie populacji drzew do zmian klimatu (dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN). Wykład do obejrzenia na YouTube.
 23. Czy rośliny mają pamięć i czy można wymazać im wspomnienia? (dr Ewelina Klupczyńska). Wykład do obejrzenia naYouTube.
 24. Zrozumieć „twardy dysk” sosen (prof. dr hab. Witold Wachowiak). Wykład do obejrzenia na Youtube.
 25. Topola czarna a zmiany klimatu (prof. dr hab. Andrzej Lewandowski) Wykład do obejrzenia na YouTube. 
 26. Kasztanowiec zwyczajny – relikt z Półwyspu Bałkańskiego (dr Łukasz WalasWykład do obejrzenia na YouTube. 
 27. Inwazyjne gatunki roślin – co pomaga im w ekspansji? (dr hab. inż. Marcin K. DyderskiWykład do obejrzenia na YouTube. 
 28. Jemioła pospolita. Robin Hood czy Drakula? (prof. dr hab. Grzegorz IszkułoWykład do obejrzenia na Youtube.
 29. Jeżyny w szacie roślinnej Polski (dr Piotr KosińskiWykład do obejrzenia na Youtube.
 30. Zmienność genetyczna a potencjał adaptacyjny populacji drzew leśnych (dr inż. Błażej Wójkiewicz) Wykład do obejrzenia na YouTube.

ETAP II

 

WYKŁADY:

 1. Wiązy, bioróżnorodność, klimat (dr Anna Napierała-Filipiak)
 2. Depozycja azotu a bioróżnorodność (dr inż. Emilia Pers-KamczycWykład do obejrzenia na YouTube.
 3. Rola płci u roślin w zmieniającym się środowisku (dr Mariola RabskaWykład do obejrzenia na YouTube.
 4. Obszary pogórnicze: od dewastacji do bogactwa przyrody (dr Mateusz RawlikWykład do obejrzenia na YouTube.
 5. Razem czy osobno? Jak piszemy wytyczne do rekultywacji terenów poprzemysłowych? (dr inż. Paweł HorodeckiWykład do obejrzenia na YouTube.
 6. Jak globalne zmiany temperatury wpłyną na owady? (mgr inż. Dawid AdamczykWykład do obejrzenia na YouTube.
 7. Nauka obywatelska, czyli jak chronić różnorodność biologiczną na co dzień (mgr inż. Sonia Paź-DyderskaWykład do obejrzenia na YouTube.
 8. Herbarium – świadek bioróżnorodności (dr Dominik Tomaszewski)
 9. Udział drewna późnego u sosen ze Skandynawii (dr Krzysztof Ufnalski)
 10. Jałowce wokół Morza Śródziemnego (prof. dr hab. Adam Boratyński)
 11. Gatunki endemiczne a zmiany klimatu (dr Katarzyna Sękiewicz)
 12. (Bio)różnorodność ogrodów botanicznych (dr inż. Kinga NowakWykład do obejrzenia na YouTube.

 

WARSZTATY:

1. Modelowanie potencjalnego zasięgu gatunku (dr Łukasz Walas

2. Ukryta różnorodność ektomykoryz (dr Leszek Karliński - koordynator, dr hab. Tomasz Leski, prof. ID PAN, dr Robin Wilgan, prof. dr hab. Maria Rudawska) 

3. Czym jest „kod kreskowy” grzybów? (dr hab. inż. Marcin Pietras, prof. ID PAN - koordynator, dr Mariola Rabska)  

4. Kuchnia pełna nasion i agaru (prof. dr hab. Paweł Chmielarz - koordynator, dr Mikołaj K. Wawrzyniak, dr Jan Suszka

5. Bioróżnorodność mierzona oddechem (dr hab. Ewelina Ratajczak, prof. ID PAN - koordynator, dr Hanna Fuchs, mgr inż. Joanna Kijowska-Oberc) 

6. Wizualizacja i pomiar reaktywnych form tlenu w kiełkujących nasionach (dr hab. Ewa M. Kalemba) 

7. Białka od kuchni – jak wykonuje się badania proteomiczne? (dr Agnieszka Szuba - koordynator, mgr Katarzyna Grewling, dr inż. Emilia Pers-Kamczyc, dr hab. Tomasz A. Pawłowski, prof. ID PAN, mgr Shirin Alipour) 

8. Przechowywanie tkanek embriogennych w ciekłym azocie (dr Teresa Hazubska-Przybył - koordynator, dr Mikołaj Wawrzyniak, mgr Agata Obarska) 

9. Jak badamy reakcję populacji drzew na zmiany klimatu? (dr hab. Daniel J. Chmura, prof. ID PAN - koordynator, mgr inż. Roman Rożkowski) 

10. Na tropie DNA: od izolacji materiału genetycznego do określenia genotypu (dr Weronika B. Żukowska - koordynator, mgr Dominika Robak) 

11. Parametry określające poziom zmienności genetycznej populacji (dr inż. Błażej Wójkiewicz - koordynator, dr Weronika B. Żukowska) 

12. Opowiedz mi historię swojego życia (dr inż. Paweł Horodecki) 

13. „Światło i mrok. Życie i śmierć. Gdzie jest moje miejsce?” – zapytały rośliny dna lasu (dr inż. Paweł Horodecki) 

14. "Live and let die" - rzecz o dekompozycji (mgr Katarzyna Rawlik - koordynator, dr inż. Paweł Horodecki) 

15. Jak przygotować zielnik? (dr Dominik Tomaszewski) 

16. Analiza proteomiczna kiełkowania nasion drzew (dr hab. Tomasz Pawłowski, prof. ID PAN) 

17. Metoda ekstrakcji drewna wczesnego i późnego do badań zawartości stabilnych izotopów węgla i tlenu (dr K. Ufnalski)

 

 

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button