INSTYTUT DENDROLOGII

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Laboratorium Analiz Mineralnych

 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Ewa Mąderek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zespół badawczy:

mgr inż. Iwona Hładyszewska-Pawłowicz - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Marcin Kajdaniak - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Laboratorium Analiz Mineralnych jest nowoczesnym laboratorium, powstałym w Instytucie Dendrologii PAN, wyposażonym w najnowszej generacji sprzęt przeznaczony do analiz pierwiastków.
Naszym priorytetem jest zapewnienie wysokiej jakości i dokładności wyników oraz wykonanie badań profesjonalnie, zgodnie z wymaganiami Klienta i obowiązującymi przepisami. W tym celu w LAM stosuje się kontrolę badań obejmującą analizę certyfikowanych materiałów odniesienia, analizę laboratoryjnych próbek kontrolnych, analizę próbek ślepych i in.

APARATURA

 

Mineralizator mikrofalowy Multiwave 3000 firmy Anton Paar

 

 

Modułowy system mikrofalowy o maksymalnej roboczej mocy promieniowania 1500 W, emitowanego w sposób niepulsacyjny, przeznaczony do roztwarzania próbek i ekstrakcji rozpuszczalników.
Rodzaje prób: materiał roślinny, gleby, wody, osady
Roztwory: do analizy roztwory wodne (najlepiej w HNO3). Całkowite stężenie soli w roztworach nie powinno przekraczać 0,4%. Minimalna objętość próby – 3-5 ml, maksymalna – 40 ml.

Próby stałe: wysuszone, zmielone, średnica ziarna < 2 mm
Minimalna odważka: 100 mg do ICP-TOF-MS, 500 mg do AAS

 

 

 

Spektrometr OptiMass 9500 z pomiarem czasu przelotu jonów firmy GBC

 

 

ICP-TOF-MS – spektrometria mas oparta na pomiarze czasu przelotu jonów (Time of Flight Mass Spectrometry) jest obecnie szeroko stosowaną techniką ich rozdziału. Wytworzone w plazmie indukcyjnie sprzężonej jony są rozdzielane ze względu na ich wartość stosunku masy m do ładunku z. Jony o różnym m/z docierają do detektora w różnych odstępach czasu.

ICP-TOF-MS dzięki dużej selektywności i czułości umożliwia oznaczenie całego spektrum pierwiastków w tym samym czasie oraz określenie stężeń poszczególnych izotopów danego pierwiastka. Metoda ICP-MS jest wykorzystywana w oznaczeniach pierwiastkowych w analizie materiałów biologicznych, klinicznych, spożywczych, geologicznych i środowiskowych.

Zakres analiz ICP-TOF-MS: Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Cs, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Rb, Sr, Zn i inne

 

 

 

Spektrometr Absorpcji Atomowej (AAS) firmy Agilent Technologies

 

 

Atomowa Spektrometria Absorpcyjna (ASA lub AAS – Atomic Absorption Spectrometry) – technika analityczna pozwalająca na oznaczanie pierwiastków chemicznych (przede wszystkim metali) w próbkach ciekłych, stałych i gazowych. Zasada pomiaru opiera się na zjawisku absorpcji promieniowania o specyficznej długości fali przez wolne atomy metali. Wielkość absorpcji jest miarą stężenia pierwiastka w badanej próbce. Źródłem promieniowania jest lampa z katodą wnękową (HCL) lub bezelektrodowa lampa wyładowcza (EDL)
Oznaczane pierwiastki (dostępne lampy): Cr, Co, Fe, Mn, Ni, Cu, Na, K, Pb, Cd, Ca, Mg, Cu, Zn

 

 

 

Analizator elementarny - CHNS/O Analyser 2400 Series II firmy Perkin Elmer

 

 

Oznaczanie azotu, węgla, wodoru i siarki w jednym cyklu analitycznym poprzez spalanie i rozdział gazów metodą chromatografii gazowej w dowolnym materiale: materiał biologiczny, geologiczny, tworzywa sztuczna, żywność, preparaty chemiczne, paliwa itp.

     

Zmień kontrast

Dostosuj czcionkę

eu logo

HR 01

W ramach dotacji Powiatu Poznańskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, nasze Arboretum otrzymało środki na realizację projektu pt. Wyeksponowanie oryginalnych elementów zabytkowego ogrodu poprzez przebudowę odcinka alejek parkowych w Arboretum w Kórniku.

powiatpozn

Przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie sal edukacyjnych Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

 

Zakup sprzętu i oprogramowania, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w działalności edukacyjnej Instytutu Dendrologii PAN oraz opracowanie i wydruk przewodników przyrodniczych dla dzieci.

WFOSüGW Nowe logo peéna nazwa KOLOR

OZwRCIN extended colour RGB

Repozytorium Cyfrowe ID PAN

facebook idpan button